Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 152 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,643,929 
 0 
2
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 152 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 10 
 1,507,191 
 0 
3
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 152 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,482,109 
 0 
4
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 152 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,474,462 
 0 
5
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 152 
 Trevor  
 Chính phái 
 10 
 1,480,864 
 0 
6
 CuLong 
 Thích Khách 
 151 
 GreenLand  
 Chính phái 
 10 
 1,507,747 
 0 
7
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,497,833 
 0 
8
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 151 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,491,243 
 0 
9
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 151 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 394,963 
 0 
10
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 151 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,792,027 
 0 
11
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,489,660 
 0 
12
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 150 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 10 
 1,558,149 
 0 
13
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,452,320 
 0 
14
 Jasmine 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 10 
 1,476,597 
 0 
15
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 150 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 10 
 1,451,499 
 0 
16
 MRsuong 
 Quyền Sư 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,321,510 
 0 
17
 PhaLeTim 
 Cung Thủ 
 150 
 Trevor  
 Chính phái 
 10 
 1,460,992 
 0 
18
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,496,347 
 0 
19
 Bellion 
 Kiếm Khách 
 150 
 GreenLand  
 Chính phái 
 10 
 2,352,445 
 0 
20
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 323,518 
 0 
21
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 670,135 
 0 
22
 MrKen 
 Thích Khách 
 149 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 1,468,979 
 0 
23
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 780,764 
 0 
24
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,487,355 
 0 
25
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,218,048 
 0