Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 153 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,605,545 
 0 
2
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 153 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 10 
 1,517,491 
 0 
3
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 152 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,451,069 
 0 
4
 ThienDiem 
 Thích Khách 
 152 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 10 
 1,774,947 
 0 
5
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 152 
 Trevor  
 Chính phái 
 10 
 1,494,219 
 0 
6
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 152 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,474,462 
 0 
7
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,497,833 
 0 
8
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 151 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,767,866 
 0 
9
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 151 
 OnePiece  
 Chính phái 
 10 
 395,723 
 0 
10
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 151 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,490,943 
 0 
11
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,489,660 
 0 
12
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 150 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 10 
 1,514,070 
 0 
13
 PhaLeTim 
 Cung Thủ 
 150 
 Trevor  
 Chính phái 
 10 
 1,482,247 
 0 
14
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 150 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 10 
 1,503,578 
 0 
15
 Bellion 
 Kiếm Khách 
 150 
 GreenLand  
 Chính phái 
 10 
 2,363,690 
 0 
16
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,452,650 
 0 
17
 Jasmine 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 10 
 1,479,205 
 0 
18
 MRsuong 
 Quyền Sư 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,322,850 
 0 
19
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,492,412 
 0 
20
 MrKen 
 Thích Khách 
 150 
 GreenLand  
 Chính phái 
 10 
 1,484,026 
 0 
21
 DaoK 
 Đao Khách 
 150 
 NewKing  
 Tà phái 
 10 
 1,551,122 
 0 
22
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,452,163 
 0 
23
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 149 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,473,117 
 0 
24
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 324,278 
 0 
25
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 670,885 
 0