Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 152 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,533,512 
 0 
2
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 152 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 10 
 1,476,603 
 0 
3
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 152 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,476,834 
 0 
4
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 152 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,465,767 
 0 
5
 CuLong 
 Thích Khách 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,466,631 
 0 
6
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,497,658 
 0 
7
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 151 
 Trevor  
 Chính phái 
 10 
 1,489,985 
 0 
8
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 151 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,491,243 
 0 
9
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,489,570 
 0 
10
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 150 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,747,875 
 0 
11
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 150 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 10 
 1,558,369 
 0 
12
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,449,055 
 0 
13
 Jasmine 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 10 
 1,476,597 
 0 
14
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 150 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 10 
 1,446,699 
 0 
15
 MRsuong 
 Quyền Sư 
 150 
 Trevor  
 Tà phái 
 10 
 1,321,510 
 0 
16
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,494,382 
 0 
17
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 394,958 
 0 
18
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 323,513 
 0 
19
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 670,130 
 0 
20
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 732,491 
 0 
21
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,487,355 
 0 
22
 TamSuMuoi 
 Diệu Yến 
 149 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 777,772 
 0 
23
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 210,641 
 0 
24
 DeSol 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 131,275 
 0 
25
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 149 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,510,672 
 0