Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 152 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,457,459 
 0 
2
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,218,048 
 0 
3
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 212,986 
 0 
4
 DeSol 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 133,560 
 0 
5
 AnhHungBanPhim 
 Tử Hào 
 149 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,460,908 
 0 
6
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 149 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 268,140 
 0 
7
 G0DL1KE 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 325,846 
 0 
8
 xSaint 
 Tử Hào 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,463,485 
 0 
9
 Saint 
 Tử Hào 
 148 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 213,259 
 0 
10
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 148 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,516,748 
 0 
11
 zSaint 
 Tử Hào 
 147 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 146,553 
 0 
12
 CamRy 
 Tử Hào 
 147 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 823,307 
 0 
13
 IPhone8 
 Tử Hào 
 147 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 100,595 
 0 
14
 TuLong 
 Tử Hào 
 147 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 227,986 
 0 
15
 Haode 
 Tử Hào 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 193,492 
 0 
16
 KennyD 
 Tử Hào 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 120,065 
 0 
17
 QWERTA 
 Tử Hào 
 146 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 128,905 
 0 
18
 BoMayChapHet 
 Tử Hào 
 146 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 251,949 
 0 
19
 Belial 
 Tử Hào 
 145 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 9 
 123,474 
 0 
20
 TuWsHao 
 Tử Hào 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 88,945 
 0 
21
 TrumXom21 
 Tử Hào 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 652,712 
 0 
22
 Toyota 
 Tử Hào 
 145 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 272,016 
 0 
23
 zPlayBoy 
 Tử Hào 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 97,555 
 0 
24
 BelSuper 
 Tử Hào 
 144 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 251,682 
 0 
25
 StingBreezer 
 Tử Hào 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 149,205 
 0