Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
101
 Dirt 
 Đại Phu 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 235,290 
 0 
102
 MissLee 
 Kiếm Khách 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 175,437 
 0 
103
 SQueen 
 Diệu Yến 
 144 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 224,049 
 0 
104
 BelSuper 
 Tử Hào 
 144 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 251,682 
 0 
105
 StingBreezer 
 Tử Hào 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 149,205 
 0 
106
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 260,256 
 0 
107
 Dragonal 
 Đại Phu 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 202,467 
 0 
108
 o0oSonCao0o 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 168,915 
 0 
109
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 144 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 110,780 
 0 
110
 DaiMaDau 
 Tử Hào 
 144 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 87,409 
 0 
111
 HuyenAo 
 Cung Thủ 
 144 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 9 
 66,306 
 0 
112
 Balenciaga 
 Tử Hào 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 88,500 
 0 
113
 Georgia 
 Tử Hào 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,479,854 
 0 
114
 Dert 
 Thương Hào 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 204,238 
 0 
115
 TomShneider 
 Đại Phu 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 207,235 
 0 
116
 TuHaoKa 
 Tử Hào 
 144 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 222,382 
 0 
117
 HoaVinh 
 Diệu Yến 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 220,944 
 0 
118
 Idolll 
 Đao Khách 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 109,452 
 0 
119
 DoiLaBeKho 
 Tử Hào 
 144 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 143,802 
 0 
120
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 211,762 
 0 
121
 Lisss 
 Diệu Yến 
 144 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 111,954 
 0 
122
 BlackDahlia 
 Diệu Yến 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 118,500 
 0 
123
 CamMa 
 Cầm Sư 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 73,656 
 0 
124
 QuangVu 
 Tử Hào 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 189,825 
 0 
125
 Yukikun 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 363,513 
 0