Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
!mua 452
!xemtruoc 452
 Đầu Bếp Trung Hoa (Nam) 
 
 251@
 250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 445
!xemtruoc 445
 Áo choàng nam 
 
 251@
 250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 450
!xemtruoc 450
 Quan Phục Hàn Quốc (Nam) 
 
 351@
 350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 446
!xemtruoc 446
 Vest Xanh (Nam) 
 
 351@
 350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 448
!xemtruoc 448
 Thỏ Trắng Xứ Thần Tiên (Nam) 
 
 351@
 350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 451
!xemtruoc 451
 Quan Phục Hàn Quốc (Nữ) 
 
 351@
 350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 447
!xemtruoc 447
 Đầm Hoa Sen (Nữ) 
 
 351@
 350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 449
!xemtruoc 449
 Alice Lạc Vào Xứ Thần Tiên (Nữ) 
 
 351@
 350@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 371 
 Áo 
 
 20@
 Hết hàng
 Kết hợp với Bạch Mao và Hạt Sắc Mao để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn 
 V.viễn 
 !mua 442 
 Lồng đèn 
 
 20@
 Hết hàng
 Kết hợp với Bánh Trung Thu để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn 
 V.viễn 
 !mua 364 
 Mặt nạ IronMan 
 
 20@
 Hết hàng
 Kết hợp với Găng tay Infinity để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn 
 V.viễn 
 !mua 475 
 Hộp bút 
 
 31@
 30@
 Vật phẩm sự kiện tựu trường 
 V.viễn 
 !mua 366 
 Hiệu ứng áo choàng [Thần] [Kỳ duyên] 
 
 501@
 500@
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn 
 !mua 367 
 Hiệu ứng áo choàng [Chân-2] [Phục cừu] 
 
 901@
 900@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn 
 !mua 368 
 Hiệu ứng áo choàng [Chân] [Hỗn nguyên] 
 
 751@
 750@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn