HK-DV.NET
T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 RecRec 
 Heartless  
 7 
 72 
 4,327 
 0 
 0 
 0 
2
 MissSlut 
 OnePiece  
 6 
 60 
 2,336 
 0 
 0 
 0 
3
 DaiKa 
 Challenger  
 6 
 64 
 2,058 
 0 
 0 
 0 
4
 ArcZ 
 HLBTSexy  
 6 
 70 
 1,491 
 0 
 0 
 0 
5
 DHLooDDHL 
 TuoiThoDD  
 6 
 50 
 1,175 
 0 
 0 
 0 
6
 KenKaneki 
 IndoFood  
 5 
 70 
 889 
 0 
 0 
 0 
7
 ThichGiaoHop 
 PhuKhaiPhong  
 5 
 37 
 855 
 0 
 0 
 0 
8
 OoGKoO 
 CBTeam  
 5 
 50 
 809 
 0 
 0 
 0 
9
 Thien 
 BigFour  
 5 
 69 
 565 
 0 
 0 
 0 
10
 OverGame 
 TinhAE  
 5 
 51 
 501 
 0 
 0 
 0 
11
 Chinhtan6 
 OnePiece2  
 4 
 61 
 341 
 0 
 0 
 0 
12
 HPBxThienAnh 
 HacPhongBang  
 4 
 16 
 325 
 0 
 0 
 0 
13
 TamTam 
 SongVeDem  
 4 
 21 
 310 
 0 
 0 
 0 
14
 SunsetGlow 
 BigBang  
 4 
 47 
 299 
 0 
 0 
 0 
15
 PhuNhanMinhChu 
 MinhChuVoLam  
 4 
 11 
 200 
 0 
 0 
 0 
16
 Usopp 
 TheZoo  
 4 
 2 
 185 
 0 
 0 
 0 
17
 BeautifulGirl 
 SundayStores  
 4 
 29 
 177 
 0 
 0 
 0 
18
 TruongQuanBao 
 Suzuran  
 4 
 12 
 168 
 0 
 0 
 0 
19
 Norman 
 WonderLand  
 4 
 6 
 161 
 0 
 0 
 0 
20
 BodakYellow 
 Lloyd  
 3 
 1 
 145 
 0 
 0 
 0