HK-DV.NET
T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 Apple 
 NewKing  
 7 
 71 
 4,763 
 0 
 0 
 0 
2
 BeWithMe1903 
 ABCXYZ  
 7 
 42 
 4,678 
 0 
 0 
 0 
3
 RecRec 
 Heartless  
 7 
 63 
 4,417 
 0 
 0 
 0 
4
 KenKaneki 
 IndoFood  
 7 
 73 
 4,083 
 0 
 0 
 0 
5
 Panadol 
 LinhDanhThue  
 7 
 69 
 3,543 
 0 
 0 
 0 
6
 zGuanYu 
 Trevor  
 7 
 72 
 3,416 
 0 
 0 
 0 
7
 ArcZ 
 HLBTSexy  
 7 
 55 
 3,405 
 0 
 0 
 0 
8
 DHLooDDHL 
 TuoiThoDD  
 7 
 62 
 3,300 
 0 
 0 
 0 
9
 MsHanh 
 GreenLand  
 7 
 73 
 3,260 
 0 
 0 
 0 
10
 HPBxThienAnh 
 HacPhongBang  
 7 
 51 
 3,229 
 0 
 0 
 0 
11
 VietCongCon 
 SaiGon  
 7 
 25 
 3,105 
 0 
 0 
 0 
12
 PeMyDeThuong 
 OnePiece  
 7 
 16 
 3,061 
 0 
 0 
 0 
13
 OverGame 
 TinhAE  
 6 
 60 
 2,673 
 0 
 0 
 0 
14
 RustedHanbia 
 RoyalBlood  
 6 
 29 
 1,971 
 0 
 0 
 0 
15
 DaiThieuGia 
 ThanGiao  
 6 
 48 
 1,906 
 0 
 0 
 0 
16
 DAGamingS2 
 DAGamingS2  
 6 
 64 
 1,479 
 0 
 0 
 0 
17
 Ageha 
 AriaCompany  
 6 
 18 
 1,260 
 0 
 0 
 0 
18
 XxThuongxX 
 BacBangCung  
 6 
 8 
 1,027 
 0 
 0 
 0 
19
 OoGKoO 
 CBTeam  
 4 
 29 
 474 
 0 
 0 
 0 
20
 Thien 
 BigFour  
 4 
 52 
 372 
 0 
 0 
 0