HK-DV.NET
T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 BeWithMe1903 
 ABCXYZ  
 7 
 39 
 4,497 
 0 
 0 
 0 
2
 RecRec 
 Heartless  
 7 
 63 
 4,249 
 0 
 0 
 0 
3
 KenKaneki 
 IndoFood  
 7 
 72 
 4,077 
 0 
 0 
 0 
4
 Apple 
 NewKing  
 7 
 71 
 4,010 
 0 
 0 
 0 
5
 Panadol 
 LinhDanhThue  
 7 
 64 
 3,382 
 0 
 0 
 0 
6
 DHLooDDHL 
 TuoiThoDD  
 7 
 64 
 3,315 
 0 
 0 
 0 
7
 zGuanYu 
 Trevor  
 7 
 68 
 3,288 
 0 
 0 
 0 
8
 HPBxThienAnh 
 HacPhongBang  
 7 
 51 
 3,229 
 0 
 0 
 0 
9
 ArcZ 
 HLBTSexy  
 7 
 51 
 3,223 
 0 
 0 
 0 
10
 MsHanh 
 GreenLand  
 7 
 67 
 3,184 
 0 
 0 
 0 
11
 VietCongCon 
 SaiGon  
 7 
 25 
 3,135 
 0 
 0 
 0 
12
 PeMyDeThuong 
 OnePiece  
 7 
 16 
 3,061 
 0 
 0 
 0 
13
 OverGame 
 TinhAE  
 6 
 61 
 2,732 
 0 
 0 
 0 
14
 RustedHanbia 
 RoyalBlood  
 6 
 29 
 1,971 
 0 
 0 
 0 
15
 DAGamingS2 
 DAGamingS2  
 6 
 66 
 1,479 
 0 
 0 
 0 
16
 Ageha 
 AriaCompany  
 6 
 17 
 1,055 
 0 
 0 
 0 
17
 XxThuongxX 
 BacBangCung  
 5 
 8 
 699 
 0 
 0 
 0 
18
 OoGKoO 
 CBTeam  
 4 
 29 
 474 
 0 
 0 
 0 
19
 Thien 
 BigFour  
 4 
 57 
 382 
 0 
 0 
 0 
20
 TamTam 
 SongVeDem  
 4 
 21 
 310 
 0 
 0 
 0