HK-DV.NET
T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 KenKaneki 
 IndoFood  
 7 
 72 
 4,096 
 0 
 0 
 0 
2
 Apple 
 NewKing  
 7 
 64 
 3,664 
 0 
 0 
 0 
3
 BeWithMe1903 
 ABCXYZ  
 7 
 36 
 3,585 
 0 
 0 
 0 
4
 RecRec 
 Heartless  
 7 
 61 
 3,440 
 0 
 0 
 0 
5
 ArcZ 
 HLBTSexy  
 7 
 55 
 3,422 
 0 
 0 
 0 
6
 DHLooDDHL 
 TuoiThoDD  
 7 
 65 
 3,294 
 0 
 0 
 0 
7
 MsHanh 
 GreenLand  
 7 
 71 
 3,287 
 0 
 0 
 0 
8
 HPBxThienAnh 
 HacPhongBang  
 7 
 53 
 3,226 
 0 
 0 
 0 
9
 zGuanYu 
 Trevor  
 7 
 18 
 3,157 
 0 
 0 
 0 
10
 Panadol 
 LinhDanhThue  
 7 
 51 
 3,070 
 0 
 0 
 0 
11
 PeMyDeThuong 
 OnePiece  
 7 
 15 
 3,061 
 0 
 0 
 0 
12
 OverGame 
 TinhAE  
 6 
 67 
 2,769 
 0 
 0 
 0 
13
 RustedHanbia 
 RoyalBlood  
 6 
 29 
 1,881 
 0 
 0 
 0 
14
 DAGamingS2 
 DAGamingS2  
 6 
 66 
 1,474 
 0 
 0 
 0 
15
 VietCongCon 
 SaiGon  
 5 
 8 
 955 
 0 
 0 
 0 
16
 Ageha 
 AriaCompany  
 5 
 17 
 783 
 0 
 0 
 0 
17
 OoGKoO 
 CBTeam  
 4 
 30 
 474 
 0 
 0 
 0 
18
 Thien 
 BigFour  
 4 
 68 
 382 
 0 
 0 
 0 
19
 TamTam 
 SongVeDem  
 4 
 21 
 310 
 0 
 0 
 0 
20
 kyuma 
 BuaXiTin  
 4 
 4 
 281 
 0 
 0 
 0