HK-DV.NET
T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 RecRec 
 Heartless  
 7 
 85 
 4,506 
 0 
 0 
 0 
2
 KenKaneki 
 IndoFood  
 7 
 73 
 3,906 
 0 
 0 
 0 
3
 ArcZ 
 HLBTSexy  
 7 
 71 
 3,395 
 0 
 0 
 0 
4
 Apple 
 NewKing  
 7 
 71 
 3,384 
 0 
 0 
 0 
5
 HPBxThienAnh 
 HacPhongBang  
 7 
 56 
 3,197 
 0 
 0 
 0 
6
 BeWithMe1903 
 ABCXYZ  
 7 
 32 
 3,153 
 0 
 0 
 0 
7
 MsHanh 
 GreenLand  
 7 
 70 
 3,099 
 0 
 0 
 0 
8
 PeMyDeThuong 
 OnePiece  
 7 
 14 
 3,017 
 0 
 0 
 0 
9
 OverGame 
 TinhAE  
 6 
 69 
 2,958 
 0 
 0 
 0 
10
 DaiKa 
 Challenger  
 6 
 54 
 2,621 
 0 
 0 
 0 
11
 DHLooDDHL 
 TuoiThoDD  
 6 
 45 
 2,264 
 0 
 0 
 0 
12
 RustedHanbia 
 RoyalBlood  
 6 
 33 
 1,832 
 0 
 0 
 0 
13
 Panadol 
 LinhDanhThue  
 6 
 22 
 1,627 
 0 
 0 
 0 
14
 DAGamingS2 
 DAGamingS2  
 6 
 61 
 1,375 
 0 
 0 
 0 
15
 Ageha 
 AriaCompany  
 5 
 15 
 665 
 0 
 0 
 0 
16
 OoGKoO 
 CBTeam  
 4 
 30 
 474 
 0 
 0 
 0 
17
 Thien 
 BigFour  
 4 
 54 
 427 
 0 
 0 
 0 
18
 VietCongCon 
 SaiGon  
 4 
 6 
 339 
 0 
 0 
 0 
19
 TamTam 
 SongVeDem  
 4 
 21 
 310 
 0 
 0 
 0 
20
 Chinhtan6 
 OnePiece2  
 4 
 43 
 278 
 0 
 0 
 0