HK-DV.NET
T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 RecRec 
 Heartless  
 7 
 77 
 5,522 
 0 
 0 
 0 
2
 KenKaneki 
 IndoFood  
 7 
 71 
 3,617 
 0 
 0 
 0 
3
 DaiKa 
 Challenger  
 7 
 72 
 3,592 
 0 
 0 
 0 
4
 ArcZ 
 HLBTSexy  
 7 
 69 
 3,128 
 0 
 0 
 0 
5
 OverGame 
 TinhAE  
 6 
 70 
 1,979 
 0 
 0 
 0 
6
 DHLooDDHL 
 TuoiThoDD  
 6 
 55 
 1,387 
 0 
 0 
 0 
7
 Apple 
 NewKing  
 6 
 64 
 1,013 
 0 
 0 
 0 
8
 Thien 
 BigFour  
 5 
 70 
 753 
 0 
 0 
 0 
9
 OoGKoO 
 CBTeam  
 5 
 33 
 749 
 0 
 0 
 0 
10
 ThichGiaoHop 
 PhuKhaiPhong  
 5 
 34 
 740 
 0 
 0 
 0 
11
 HPBxThienAnh 
 HacPhongBang  
 5 
 19 
 648 
 0 
 0 
 0 
12
 Chinhtan6 
 OnePiece2  
 5 
 53 
 509 
 0 
 0 
 0 
13
 Usopp 
 TheZoo  
 4 
 3 
 492 
 0 
 0 
 0 
14
 Norman 
 WonderLand  
 4 
 10 
 358 
 0 
 0 
 0 
15
 TamTam 
 SongVeDem  
 4 
 21 
 310 
 0 
 0 
 0 
16
 SunsetGlow 
 BigBang  
 4 
 34 
 281 
 0 
 0 
 0 
17
 Code 
 Galaxy  
 4 
 6 
 240 
 0 
 0 
 0 
18
 Ageha 
 AriaCompany  
 4 
 11 
 230 
 0 
 0 
 0 
19
 Ben5187 
 MyNhanCung  
 4 
 4 
 229 
 0 
 0 
 0 
20
 PhuNhanMinhChu 
 MinhChuVoLam  
 4 
 11 
 200 
 0 
 0 
 0