HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,601,120 
 0 
2
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,492,070 
 0 
3
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 151 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,503,931 
 0 
4
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 151 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 10 
 1,535,228 
 0 
5
 CuLong 
 Thích Khách 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,454,779 
 0 
6
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 150 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,566,203 
 0 
7
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 150 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,474,099 
 0 
8
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,467,488 
 0 
9
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,476,736 
 0 
10
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 150 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 10 
 1,659,629 
 0 
11
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 10 
 1,476,841 
 0 
12
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 150 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,462,530 
 0 
13
 MRsuong 
 Quyền Sư 
 150 
 Trevor  
 Tà phái 
 10 
 1,306,845 
 0 
14
 Ahihi 
 Thích Khách 
 150 
  
 Tà phái 
 7 
 123,418 
 0 
15
 ccccc 
 Hàn Bảo Quân 
 150 
  
 Chính phái 
 10 
 123,123 
 0 
16
 Jasmine 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,459,812 
 0 
17
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,471,222 
 0 
18
 Suzy 
 Thích Khách 
 149 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 1,457,896 
 0 
19
 Suzie 
 Cầm Sư 
 149 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,509,357 
 0 
20
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,574,136 
 0 
21
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 148 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 196,446 
 0 
22
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 148 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,489,767 
 0 
23
 DeSol 
 Tử Hào 
 148 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 117,670 
 0 
24
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 148 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 252,480 
 0