HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Tzuyu 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,499,295 
 0 
2
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,546,729 
 0 
3
 BabyShark 
 Thích Khách 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,479,859 
 0 
4
 BigHit 
 Diệu Yến 
 145 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,453,325 
 0 
5
 PhaLeTim 
 Thích Khách 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,591,017 
 0 
6
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 609,100 
 0 
7
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,494,532 
 0 
8
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,478,647 
 0 
9
 ChuTich 
 Quyền Sư 
 145 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,522,408 
 0 
10
 Suzy 
 Thích Khách 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,462,386 
 0 
11
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,562,526 
 0 
12
 HeavenBlue 
 Cầm Sư 
 144 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,070,541 
 0 
13
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,471,869 
 0 
14
 DaiKa 
 Kiếm Khách 
 144 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,466,719 
 0 
15
 Bugau 
 Thích Khách 
 144 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 754,361 
 0 
16
 ZzQuykiemsauzZ 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 557,038 
 0 
17
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 143 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 184,824 
 0 
18
 DajKa 
 Diệu Yến 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,483,070 
 0 
19
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 185,649 
 0 
20
 MadeInCHINA 
 Hàn Bảo Quân 
 143 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 155,395 
 0 
21
 Anh2XaHoi 
 Quyền Sư 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 134,100 
 0 
22
 iKuconz 
 Kiếm Khách 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,461,288 
 0 
23
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 399,144 
 0 
24
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 143 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 215,971 
 0