HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 152 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,505,764 
 0 
2
 BabyShark 
 Thích Khách 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,573,880 
 0 
3
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 151 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,475,573 
 0 
4
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 151 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 10 
 1,505,268 
 0 
5
 CuLong 
 Thích Khách 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,455,036 
 0 
6
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,530,703 
 0 
7
 Ahihi 
 Thích Khách 
 150 
  
 Tà phái 
 7 
 123,438 
 0 
8
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 150 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,487,519 
 0 
9
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,478,468 
 0 
10
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 150 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,473,815 
 0 
11
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 150 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 10 
 1,662,409 
 0 
12
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 10 
 1,518,845 
 0 
13
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,458,779 
 0 
14
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 150 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,823,290 
 0 
15
 MRsuong 
 Quyền Sư 
 150 
 Trevor  
 Tà phái 
 10 
 1,312,480 
 0 
16
 Jasmine 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,464,277 
 0 
17
 ccccc 
 Hàn Bảo Quân 
 150 
  
 Chính phái 
 10 
 123,123 
 0 
18
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,482,112 
 0 
19
 Suzie 
 Cầm Sư 
 149 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,514,072 
 0 
20
 Suzy 
 Thích Khách 
 149 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,461,056 
 0 
21
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 204,961 
 0 
22
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 149 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,500,412 
 0 
23
 DeSol 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 126,100 
 0 
24
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 148 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,206,808 
 0