HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 152 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,560,095 
 0 
2
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 152 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,526,869 
 0 
3
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 152 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 10 
 1,523,923 
 0 
4
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 152 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,523,867 
 0 
5
 CuLong 
 Thích Khách 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,465,471 
 0 
6
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,497,628 
 0 
7
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 151 
 Trevor  
 Chính phái 
 10 
 1,476,455 
 0 
8
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 151 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,485,448 
 0 
9
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,489,565 
 0 
10
 Ahihi 
 Thích Khách 
 150 
  
 Tà phái 
 7 
 123,438 
 0 
11
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 150 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,793,490 
 0 
12
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 150 
 IndoFood  
 Tà phái 
 10 
 1,611,894 
 0 
13
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,457,260 
 0 
14
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,459,079 
 0 
15
 Jasmine 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 10 
 1,471,507 
 0 
16
 MRsuong 
 Quyền Sư 
 150 
 Trevor  
 Tà phái 
 10 
 1,321,510 
 0 
17
 ccccc 
 Hàn Bảo Quân 
 150 
  
 Chính phái 
 10 
 123,123 
 0 
18
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,489,017 
 0 
19
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 210,491 
 0 
20
 DeSol 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 130,970 
 0 
21
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 659,305 
 0 
22
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 312,343 
 0 
23
 Suzie 
 Cầm Sư 
 149 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,513,982 
 0 
24
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,212,248 
 0