HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,650,502 
 0 
2
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 150 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 10 
 1,605,185 
 0 
3
 CuLong 
 Thích Khách 
 150 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,452,994 
 0 
4
 Ahihi 
 Đại Phu 
 150 
  
 Tà phái 
 7 
 123,363 
 0 
5
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,462,356 
 0 
6
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,495,754 
 0 
7
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,465,413 
 0 
8
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,483,410 
 0 
9
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,477,718 
 0 
10
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,470,152 
 0 
11
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,488,983 
 0 
12
 Dangerous 
 Quyền Sư 
 148 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,469,738 
 0 
13
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,474,171 
 0 
14
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 148 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,536,623 
 0 
15
 Jasmine 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,462,538 
 0 
16
 Suzie 
 Cầm Sư 
 148 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,536,826 
 0 
17
 Suzy 
 Thích Khách 
 148 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 1,469,079 
 0 
18
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 148 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,462,922 
 0 
19
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 147 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,280,231 
 0 
20
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,459,635 
 0 
21
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 147 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 620,713 
 0 
22
 G0DL1KE 
 Tử Hào 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 291,371 
 0 
23
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 247,625 
 0 
24
 9HauNghe9 
 Diệu Yến 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,515,029 
 0