HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 DaiKa 
 Diệu Yến 
 124 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 100,941 
 0 
2
 ChiHai 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 67,035 
 0 
3
 LauXanh 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 42,499 
 0 
4
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 11,220 
 0 
5
 BatCanDoi 
 Thích Khách 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 64,413 
 0 
6
 AnhBeo 
 Kiếm Khách 
 122 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 77,851 
 0 
7
 HuanHuong 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 28,080 
 0 
8
 HanPhiQuang 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 28,424 
 0 
9
 LinhBi 
 Diệu Yến 
 121 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 14,823 
 0 
10
 ThichBuonBan 
 Kiếm Khách 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 55,457 
 0 
11
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 21,960 
 0 
12
 Chip 
 Kiếm Khách 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 66,884 
 0 
13
 Harley 
 Cung Thủ 
 120 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 11,785 
 0 
14
 DanChoi 
 Thích Khách 
 120 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 35,556 
 0 
15
 Ignite 
 Diệu Yến 
 120 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 27,948 
 0 
16
 Blue 
 Thích Khách 
 120 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 16,943 
 0 
17
 RecRec 
 Cung Thủ 
 120 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 28,210 
 0 
18
 TuyetMai 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 20,013 
 0 
19
 UniKey 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 25,300 
 0 
20
 NsNgoBuu 
 Hàn Bảo Quân 
 119 
 DongBangNhom  
 Tà phái 
 6 
 17,424 
 0 
21
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 119 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 26,240 
 0 
22
 Tiii 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 27,459 
 0 
23
 BHzaimKu 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 lXaHoiDenl  
 Chính phái 
 6 
 11,515 
 0 
24
 MadeInChina 
 Cung Thủ 
 118 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 56,755 
 0