HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Tzuyu 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,030,757 
 0 
2
 CamTuQuanIS 
 Thích Khách 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,553,188 
 0 
3
 ChiHai 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,460,104 
 0 
4
 zPheroPTB 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 1,589,844 
 0 
5
 PhaLeTim 
 Thích Khách 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,552,784 
 0 
6
 DaiKa 
 Kiếm Khách 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,456,478 
 0 
7
 HeavenBlue 
 Cầm Sư 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 659,856 
 0 
8
 KyHoi2019 
 Diệu Yến 
 142 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,553,503 
 0 
9
 Shif 
 Diệu Yến 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 618,152 
 0 
10
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 377,349 
 0 
11
 ChuTich 
 Quyền Sư 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,363,361 
 0 
12
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 1,561,172 
 0 
13
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 142 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,229,842 
 0 
14
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 142 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 355,077 
 0 
15
 CuuViThienHo 
 Cầm Sư 
 142 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 752,292 
 0 
16
 Anh2XaHoi 
 Quyền Sư 
 142 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 29,133 
 0 
17
 Bugau 
 Thích Khách 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 736,426 
 0 
18
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 141 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 121,577 
 0 
19
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 141 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 615,453 
 0 
20
 Idolll 
 Đao Khách 
 141 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 181,050 
 0 
21
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 141 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 609,116 
 0 
22
 Uranus 
 Cung Thủ 
 141 
 Challenger  
 Chính phái 
 9 
 12,475 
 0 
23
 NoSanaNoLife 
 Kiếm Khách 
 141 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 629,165 
 0 
24
 DaoK 
 Đao Khách 
 141 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 270,753 
 0