HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ChiHai 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 159,678 
 0 
2
 Bugau 
 Thích Khách 
 129 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 185,256 
 0 
3
 DaiKa 
 Diệu Yến 
 129 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 133,047 
 0 
4
 LauXanh 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 97,613 
 0 
5
 AnhBeo 
 Kiếm Khách 
 128 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 140,717 
 0 
6
 ThichBuonBan 
 Kiếm Khách 
 128 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 148,392 
 0 
7
 LinhBi 
 Diệu Yến 
 128 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 28,413 
 0 
8
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 128 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 33,780 
 0 
9
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 128 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 79,242 
 0 
10
 DanChoi 
 Thích Khách 
 127 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 72,926 
 0 
11
 DepTrai 
 Cung Thủ 
 127 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 131,691 
 0 
12
 HanPhiQuang 
 Hàn Bảo Quân 
 127 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 46,480 
 0 
13
 CuuViThienHo 
 Cầm Sư 
 126 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 88,015 
 0 
14
 Harley 
 Cung Thủ 
 126 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 21,043 
 0 
15
 RecRec 
 Cung Thủ 
 126 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 56,914 
 0 
16
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 126 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 60,515 
 0 
17
 Ignite 
 Diệu Yến 
 126 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 66,357 
 0 
18
 CamTuQuanIS 
 Thích Khách 
 126 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 133,591 
 0 
19
 NsNgoBuu 
 Hàn Bảo Quân 
 126 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 43,101 
 0 
20
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 125 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 30,479 
 0 
21
 MrHuy 
 Hàn Bảo Quân 
 125 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 27,045 
 0 
22
 impossible 
 Đại Phu 
 125 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 28,679 
 0 
23
 TuyetMai 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 33,118 
 0 
24
 Naga 
 Kiếm Khách 
 125 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 108,308 
 0