HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 148 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,561,310 
 0 
2
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 147 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 1,543,413 
 0 
3
 KDAz041412 
 Thích Khách 
 147 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 1,530,632 
 0 
4
 Tzuyu 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,485,016 
 0 
5
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 681,930 
 0 
6
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,558,343 
 0 
7
  NgocNhiTD  
 Diệu Yến 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,495,585 
 0 
8
 Suzy 
 Thích Khách 
 146 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,498,527 
 0 
9
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,465,737 
 0 
10
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,585,925 
 0 
11
 Dangerous 
 Quyền Sư 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,485,083 
 0 
12
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,453,647 
 0 
13
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 146 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,457,511 
 0 
14
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,507,843 
 0 
15
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,518,104 
 0 
16
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 145 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 210,964 
 0 
17
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 211,524 
 0 
18
 ZzQuykiemsauzZ 
 Diệu Yến 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 629,528 
 0 
19
 TieuSuDe 
 Hàn Bảo Quân 
 145 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 181,410 
 0 
20
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 145 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 242,146 
 0 
21
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 145 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 502,683 
 0 
22
 iKuconz 
 Kiếm Khách 
 145 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 1,470,145 
 0 
23
 HeavenBlue 
 Cầm Sư 
 145 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,636,835 
 0 
24
 DaiKa 
 Kiếm Khách 
 145 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,490,519 
 0