HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Tzuyu 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 627,832 
 0 
2
 PhaLeTim 
 Thích Khách 
 138 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 1,298,451 
 0 
3
 ChiHai 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 693,092 
 0 
4
 Uranus 
 Cung Thủ 
 138 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 155,790 
 0 
5
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 138 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 182,902 
 0 
6
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 1,466,075 
 0 
7
 MissSlut 
 Quyền Sư 
 138 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 170,020 
 0 
8
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 138 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 383,393 
 0 
9
 CamTuQuanIS 
 Thích Khách 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 1,575,715 
 0 
10
 Bugau 
 Thích Khách 
 138 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 674,271 
 0 
11
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 89,782 
 0 
12
 KyHoi2019 
 Diệu Yến 
 138 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 1,460,880 
 0 
13
 Shif 
 Diệu Yến 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 178,788 
 0 
14
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 129,546 
 0 
15
 NoSanaNoLife 
 Kiếm Khách 
 137 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 143,935 
 0 
16
 Sword 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 130,134 
 0 
17
 ihahahuhu 
 Diệu Yến 
 137 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 126,924 
 0 
18
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 137 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 167,788 
 0 
19
 CharHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 407,162 
 0 
20
 LinhHonHuynhDe 
 Diệu Yến 
 137 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 71,112 
 0 
21
 DeMi 
 Diệu Yến 
 137 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 48,886 
 0 
22
 Naga 
 Kiếm Khách 
 137 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 220,972 
 0 
23
 Idolll 
 Đao Khách 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 641,229 
 0 
24
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 64,064 
 0