HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,593,504 
 0 
2
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 149 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 1,619,122 
 0 
3
 CuLong 
 Thích Khách 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,477,841 
 0 
4
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,493,463 
 0 
5
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 148 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,477,679 
 0 
6
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 148 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,513,770 
 0 
7
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 148 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,468,553 
 0 
8
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 148 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,479,421 
 0 
9
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,499,258 
 0 
10
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 148 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,491,380 
 0 
11
 Dangerous 
 Quyền Sư 
 148 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,473,653 
 0 
12
 Suzy 
 Thích Khách 
 147 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,479,791 
 0 
13
 Jasmine 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,466,395 
 0 
14
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 147 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,567,946 
 0 
15
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,464,446 
 0 
16
 Suzie 
 Cầm Sư 
 147 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,561,000 
 0 
17
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 147 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 944,702 
 0 
18
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,468,730 
 0 
19
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,471,227 
 0 
20
  NgocNhiTD  
 Diệu Yến 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,495,585 
 0 
21
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 146 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 232,414 
 0 
22
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 234,378 
 0 
23
 TieuSuDe 
 Hàn Bảo Quân 
 146 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 204,483 
 0 
24
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 146 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 594,364 
 0