HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 LauXanh 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 276,437 
 0 
2
 DaiKa 
 Diệu Yến 
 135 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 348,584 
 0 
3
 LinhHonHuynhDe 
 Diệu Yến 
 135 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 129,874 
 0 
4
 ChiHai 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 447,752 
 0 
5
 Bugau 
 Thích Khách 
 135 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 643,421 
 0 
6
 DeMi 
 Diệu Yến 
 134 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 112,667 
 0 
7
 ZzLe0zZ 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 13,886 
 0 
8
 Bishamon 
 Cung Thủ 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 196,230 
 0 
9
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 631,780 
 0 
10
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 39,749 
 0 
11
 Olivia 
 Diệu Yến 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 40,808 
 0 
12
 Naga 
 Kiếm Khách 
 134 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 185,902 
 0 
13
 impossible 
 Đại Phu 
 134 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 60,903 
 0 
14
 Evii 
 Kiếm Khách 
 134 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 107,066 
 0 
15
 TuyetMai 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 121,719 
 0 
16
 ThichBuonBan 
 Kiếm Khách 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 106,020 
 0 
17
 NTTN 
 Diệu Yến 
 133 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 317,645 
 0 
18
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 89,124 
 0 
19
 CamTuQuanIS 
 Thích Khách 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 857,569 
 0 
20
 Sword 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 167,183 
 0 
21
 Mata 
 Thương Hào 
 133 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 114,175 
 0 
22
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 133 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 114,799 
 0 
23
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 133 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 68,395 
 0 
24
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 132 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 122,497 
 0