HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 DaiKa 
 Diệu Yến 
 126 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 107,170 
 0 
2
 ChiHai 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 70,915 
 0 
3
 LauXanh 
 Đàm Hoa Liên 
 124 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 68,111 
 0 
4
 AnhBeo 
 Kiếm Khách 
 124 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 101,293 
 0 
5
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 124 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 15,735 
 0 
6
 BatCanDoi 
 Thích Khách 
 124 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 85,342 
 0 
7
 LinhBi 
 Diệu Yến 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 17,688 
 0 
8
 ThichBuonBan 
 Kiếm Khách 
 123 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 82,696 
 0 
9
 HanPhiQuang 
 Hàn Bảo Quân 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 35,305 
 0 
10
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 123 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 37,285 
 0 
11
 DanChoi 
 Thích Khách 
 123 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 43,086 
 0 
12
 Harley 
 Cung Thủ 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 13,660 
 0 
13
 Chip 
 Kiếm Khách 
 122 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 69,439 
 0 
14
 Ignite 
 Diệu Yến 
 122 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 39,029 
 0 
15
 RecRec 
 Cung Thủ 
 122 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 39,183 
 0 
16
 HuanHuong 
 Hàn Bảo Quân 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 30,440 
 0 
17
 TuyetMai 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 23,957 
 0 
18
 DepTrai 
 Cung Thủ 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 80,235 
 0 
19
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 34,235 
 0 
20
 Tiii 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 32,344 
 0 
21
 CamTuQuanIS 
 Thích Khách 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 78,198 
 0 
22
 NsNgoBuu 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
 DongBangNhom  
 Tà phái 
 7 
 26,185 
 0 
23
 UniKey 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 34,109 
 0 
24
 CuuViThienHo 
 Cầm Sư 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 24,545 
 0