HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 151 
 Trevor  
 Chính phái 
 10 
 1,476,455 
 0 
2
 ComeBack 
 Đao Khách 
 148 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 332,391 
 0 
3
 DaoK 
 Đao Khách 
 148 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 1,471,829 
 0 
4
 MsBel 
 Đao Khách 
 147 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,489,341 
 0 
5
 TuongOt 
 Đao Khách 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 190,317 
 0 
6
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 260,256 
 0 
7
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 211,762 
 0 
8
 Idolll 
 Đao Khách 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 105,827 
 0 
9
 TinaMy 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 199,892 
 0 
10
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 203,632 
 0 
11
 AlexNguyen 
 Đao Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 155,728 
 0 
12
 GodBlessMe 
 Đao Khách 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 90,920 
 0 
13
 TheGod 
 Đao Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 130,638 
 0 
14
 DThien 
 Đao Khách 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 3,403 
 0 
15
 Kahina 
 Đao Khách 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 66 
 0 
16
 MinhKhang2014 
 Đao Khách 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 71,705 
 0 
17
 HuyenTam 
 Đao Khách 
 140 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 152,639 
 0 
18
 Kaido 
 Đao Khách 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 176,226 
 0 
19
 Naruto1 
 Đao Khách 
 139 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 197,030 
 0 
20
 Dort 
 Đao Khách 
 139 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 139,399 
 0 
21
 DoTe 
 Đao Khách 
 139 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 8 
 67,419 
 0 
22
 LienHoa 
 Đao Khách 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 119,565 
 0 
23
 SamuraiJack 
 Đao Khách 
 138 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 1,960,251 
 0 
24
 denden 
 Đao Khách 
 138 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 110,755 
 0