HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 136 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 168,307 
 0 
2
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 136 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 115,141 
 0 
3
 Idolll 
 Đao Khách 
 135 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 210,752 
 0 
4
 iKuconz 
 Đao Khách 
 134 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 120,131 
 0 
5
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 134 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 107,588 
 0 
6
 TinaMy 
 Đao Khách 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 104,897 
 0 
7
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 134 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 107,677 
 0 
8
 POSEIDON 
 Đao Khách 
 132 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 79,939 
 0 
9
 ChatChuoiKoDut 
 Đao Khách 
 131 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 106,645 
 0 
10
 Kaido 
 Đao Khách 
 131 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 86,785 
 0 
11
 DThien 
 Đao Khách 
 131 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 65,017 
 0 
12
 19cm 
 Đao Khách 
 131 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 123,614 
 0 
13
 DaoK 
 Đao Khách 
 130 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 122,843 
 0 
14
 Yuno 
 Đao Khách 
 130 
 WonderLand  
 Chính phái 
 8 
 83,843 
 0 
15
 Kahina 
 Đao Khách 
 129 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 64,206 
 0 
16
 AlexNguyen 
 Đao Khách 
 128 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 59,350 
 0 
17
 Dort 
 Đao Khách 
 128 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 54,890 
 0 
18
 denden 
 Đao Khách 
 128 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 53,730 
 0 
19
 Loading 
 Đao Khách 
 128 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 85,483 
 0 
20
 ComeBack 
 Đao Khách 
 128 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 107,967 
 0 
21
 NuAcMa 
 Đao Khách 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 103,054 
 0 
22
 Farm2 
 Đao Khách 
 127 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 7 
 34,024 
 0 
23
 LienHoa 
 Đao Khách 
 127 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 58,885 
 0 
24
 Squall 
 Đao Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 42,020 
 0