HK-DV.NET

Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 F5zBocBatHo 
 Đao Khách 
 85 
 F5XNganhX 
 Chính phái 
 3 
 520 
 0 
2
 F5zHoaThienCot 
 Đao Khách 
 85 
  
 Chính phái 
 3 
 510 
 0 
3
 F5DuyLV 
 Đao Khách 
 83 
 F5XNganhX 
 Chính phái 
 3 
 445 
 0 
4
 TaTon 
 Đao Khách 
 82 
 KhongSoVk 
 Tà phái 
 3 
 430 
 0 
5
 satthu01 
 Đao Khách 
 80 
 KhongSoVk 
 Chính phái 
 4 
 455 
 0 
6
 F5DoDo 
 Đao Khách 
 79 
 F5XNganhX 
 Chính phái 
 3 
 450 
 0 
7
 LienHoa 
 Đao Khách 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 500 
 0 
8
 Nhan05 
 Đao Khách 
 75 
  
 Chính phái 
 3 
 490 
 0 
9
 DesignByApple 
 Đao Khách 
 73 
  
 Chính phái 
 3 
 485 
 0 
10
 OsakaCN3 
 Đao Khách 
 72 
  
 Tà phái 
 3 
 460 
 0 
11
 Laxus 
 Đao Khách 
 72 
  
 Chính phái 
 3 
 480 
 0 
12
 MrLen 
 Đao Khách 
 72 
  
 Tà phái 
 3 
 450 
 0 
13
 OsaKa 
 Đao Khách 
 71 
  
 Tà phái 
 3 
 470 
 0 
14
 BiBiDATy 
 Đao Khách 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 495 
 0 
15
 DaoChatCui 
 Đao Khách 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 515 
 0 
16
 RongCon 
 Đao Khách 
 69 
 LongHoMon 
 Tà phái 
 3 
 490 
 0 
17
 DaoChemThit 
 Đao Khách 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 505 
 0 
18
 POSEIDON 
 Đao Khách 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 470 
 0 
19
 ChemHet 
 Đao Khách 
 69 
  
 Tà phái 
 2 
 335 
 0 
20
 CamTu 
 Đao Khách 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 465 
 0 
21
 Squall 
 Đao Khách 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 495 
 0 
22
 CoNangNamTjnh 
 Đao Khách 
 68 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 3 
 305 
 0 
23
 Ella 
 Đao Khách 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 475 
 0 
24
 VuongDao 
 Đao Khách 
 68 
  
 Chính phái 
 3 
 375 
 0 

Trang 0 của 8 | 0 1 2 |