HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 532,855 
 0 
2
 Idolll 
 Đao Khách 
 142 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 192,870 
 0 
3
 DaoK 
 Đao Khách 
 142 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 329,977 
 0 
4
 GuanYuz 
 Đao Khách 
 141 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,567,332 
 0 
5
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 141 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 176,422 
 0 
6
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 140 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 196,597 
 0 
7
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 161,097 
 0 
8
 TinaMy 
 Đao Khách 
 140 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 158,117 
 0 
9
 ComeBack 
 Đao Khách 
 140 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 177,500 
 0 
10
 DThien 
 Đao Khách 
 140 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 134,705 
 0 
11
 TheGod 
 Đao Khách 
 140 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 110,525 
 0 
12
 Kahina 
 Đao Khách 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 130,391 
 0 
13
 POSEIDON 
 Đao Khách 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 135,181 
 0 
14
 Loading 
 Đao Khách 
 138 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 195,029 
 0 
15
 LienHoa 
 Đao Khách 
 137 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 105,910 
 0 
16
 Kaido 
 Đao Khách 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 146,341 
 0 
17
 19cm 
 Đao Khách 
 137 
  
 Chính phái 
 8 
 259,108 
 0 
18
 denden 
 Đao Khách 
 137 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 100,920 
 0 
19
 Dort 
 Đao Khách 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 110,359 
 0 
20
 HuyenTam 
 Đao Khách 
 136 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 117,809 
 0 
21
 AlexNguyen 
 Đao Khách 
 136 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 142,913 
 0 
22
 ChatChuoiKoDut 
 Đao Khách 
 136 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 92,420 
 0 
23
 Farm3 
 Đao Khách 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 67,357 
 0 
24
 Farm4 
 Đao Khách 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 104,992 
 0