HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 237,457 
 0 
2
 Idolll 
 Đao Khách 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 733,600 
 0 
3
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 150,612 
 0 
4
 DaoK 
 Đao Khách 
 138 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 232,974 
 0 
5
 GuanYuz 
 Đao Khách 
 138 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 605,580 
 0 
6
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 137 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 143,087 
 0 
7
 TinaMy 
 Đao Khách 
 137 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 132,762 
 0 
8
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 137 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 135,577 
 0 
9
 19cm 
 Đao Khách 
 137 
  
 Chính phái 
 8 
 259,108 
 0 
10
 DThien 
 Đao Khách 
 136 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 99,270 
 0 
11
 Kahina 
 Đao Khách 
 136 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 105,986 
 0 
12
 POSEIDON 
 Đao Khách 
 136 
 WonderLand  
 Chính phái 
 8 
 111,131 
 0 
13
 TheGod 
 Đao Khách 
 135 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 8,302 
 0 
14
 Kaido 
 Đao Khách 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 122,636 
 0 
15
 ComeBack 
 Đao Khách 
 135 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 136,297 
 0 
16
 ChatChuoiKoDut 
 Đao Khách 
 135 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 136,420 
 0 
17
 Yuno 
 Đao Khách 
 134 
 WonderLand  
 Chính phái 
 8 
 112,273 
 0 
18
 Loading 
 Đao Khách 
 134 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 117,378 
 0 
19
 denden 
 Đao Khách 
 133 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 77,935 
 0 
20
 Farm2 
 Đao Khách 
 133 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 55,664 
 0 
21
 AlexNguyen 
 Đao Khách 
 133 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 119,223 
 0 
22
 Dort 
 Đao Khách 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 81,890 
 0 
23
 LienHoa 
 Đao Khách 
 132 
 WonderLand  
 Tà phái 
 8 
 79,555 
 0 
24
 HuyenTam 
 Đao Khách 
 131 
 BigFour  
 Chính phái 
 8 
 63,971 
 0