HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 663,282 
 0 
2
 GuanYuz 
 Đao Khách 
 144 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,647,346 
 0 
3
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 203,672 
 0 
4
 ComeBack 
 Đao Khách 
 143 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 205,960 
 0 
5
 DaoK 
 Đao Khách 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 414,048 
 0 
6
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 223,967 
 0 
7
 TinaMy 
 Đao Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 184,952 
 0 
8
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 187,622 
 0 
9
 Idolll 
 Đao Khách 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 206,275 
 0 
10
 TheGod 
 Đao Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 130,638 
 0 
11
 TuongOt 
 Đao Khách 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 149,787 
 0 
12
 DThien 
 Đao Khách 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 141,525 
 0 
13
 Kahina 
 Đao Khách 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 140,631 
 0 
14
 HuyenTam 
 Đao Khách 
 139 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 141,564 
 0 
15
 Dort 
 Đao Khách 
 139 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 135,144 
 0 
16
 AlexNguyen 
 Đao Khách 
 138 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 166,478 
 0 
17
 LienHoa 
 Đao Khách 
 138 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 113,920 
 0 
18
 denden 
 Đao Khách 
 138 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 110,755 
 0 
19
 Loading 
 Đao Khách 
 138 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 201,414 
 0 
20
 Kaido 
 Đao Khách 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 154,896 
 0 
21
 Farm4 
 Đao Khách 
 138 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 126,842 
 0 
22
 Farm3 
 Đao Khách 
 138 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 113,507 
 0 
23
 GodBlessMe 
 Đao Khách 
 137 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 8 
 40,280 
 0 
24
 19cm 
 Đao Khách 
 137 
  
 Chính phái 
 8 
 259,108 
 0