HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 148 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,086,178 
 0 
2
 GuanYuz 
 Đao Khách 
 146 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,585,703 
 0 
3
 ComeBack 
 Đao Khách 
 145 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 230,570 
 0 
4
 DaoK 
 Đao Khách 
 145 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 617,823 
 0 
5
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 259,421 
 0 
6
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 211,762 
 0 
7
 TinaMy 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 199,892 
 0 
8
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 203,632 
 0 
9
 Idolll 
 Đao Khách 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 211,750 
 0 
10
 TheGod 
 Đao Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 130,638 
 0 
11
 TuongOt 
 Đao Khách 
 142 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 164,427 
 0 
12
 AlexNguyen 
 Đao Khách 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 107,963 
 0 
13
 GodBlessMe 
 Đao Khách 
 141 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 67,355 
 0 
14
 DThien 
 Đao Khách 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 147,240 
 0 
15
 Kahina 
 Đao Khách 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 146,981 
 0 
16
 HuyenTam 
 Đao Khách 
 140 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 152,624 
 0 
17
 MinhKhang2014 
 Đao Khách 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 69,700 
 0 
18
 Kaido 
 Đao Khách 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 174,866 
 0 
19
 LienHoa 
 Đao Khách 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 119,550 
 0 
20
 Dort 
 Đao Khách 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 135,144 
 0 
21
 denden 
 Đao Khách 
 138 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 110,755 
 0 
22
 Loading 
 Đao Khách 
 138 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 201,424 
 0 
23
 DuyKa 
 Đao Khách 
 138 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 69,938 
 0 
24
 Farm4 
 Đao Khách 
 138 
  
 Chính phái 
 8 
 100,617 
 0