HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 POSEIDON 
 Đao Khách 
 123 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 32,169 
 0 
2
 DesignByApple 
 Đao Khách 
 122 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 32,627 
 0 
3
 LienHoa 
 Đao Khách 
 122 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 23,505 
 0 
4
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 122 
 Challenger  
 Chính phái 
 7 
 22,180 
 0 
5
 iKuconz 
 Đao Khách 
 121 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 22,475 
 0 
6
 Squall 
 Đao Khách 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 24,540 
 0 
7
 Ella 
 Đao Khách 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 25,154 
 0 
8
 Kaido 
 Đao Khách 
 120 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 32,085 
 0 
9
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 120 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 7 
 30,020 
 0 
10
 Yuno 
 Đao Khách 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 23,035 
 0 
11
 Tokuda 
 Đao Khách 
 120 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 22,840 
 0 
12
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 26,139 
 0 
13
 TinaMy 
 Đao Khách 
 120 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 7 
 21,405 
 0 
14
 HoLyTieuThu 
 Đao Khách 
 120 
 FairyTail  
 Tà phái 
 7 
 23,000 
 0 
15
 Natasha 
 Đao Khách 
 119 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 6 
 54,598 
 0 
16
 Franky 
 Đao Khách 
 118 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 35,170 
 0 
17
 NamDaoTa 
 Đao Khách 
 118 
 OnePiece2  
 Tà phái 
 6 
 20,845 
 0 
18
 honda 
 Đao Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 26,984 
 0 
19
 AlexNguyen 
 Đao Khách 
 118 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 6 
 21,565 
 0 
20
 ConLon 
 Đao Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 23,045 
 0 
21
 TianLang 
 Đao Khách 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 22,870 
 0 
22
 Laxus 
 Đao Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 22,141 
 0 
23
 Laima 
 Đao Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 22,980 
 0 
24
 Zeratu 
 Đao Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 23,060 
 0