HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Dangerous 
 Quyền Sư 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,459,493 
 0 
2
 SadlerJohn 
 Quyền Sư 
 144 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 618,049 
 0 
3
 Wendy 
 Quyền Sư 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 624,298 
 0 
4
 Crusader 
 Quyền Sư 
 136 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 114,717 
 0 
5
 Saitama 
 Quyền Sư 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 131,304 
 0 
6
 SnapB 
 Quyền Sư 
 131 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 126,744 
 0 
7
 BimDenNhatXom 
 Quyền Sư 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 51,075 
 0 
8
 ThanQuyen 
 Quyền Sư 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 36,140 
 0 
9
 1Beo 
 Quyền Sư 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 20,819 
 0 
10
 Veres 
 Quyền Sư 
 123 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 7 
 25 
 0 
11
 VuToQua 
 Quyền Sư 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 36,561 
 0 
12
  Sanji  
 Quyền Sư 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 51,075 
 0 
13
 Taekwondo 
 Quyền Sư 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 10,225 
 0 
14
 Violet 
 Quyền Sư 
 120 
 GreenLand  
 Tà phái 
 7 
 7,030 
 0 
15
 Keith 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 13,985 
 0 
16
 TieuPhiYen 
 Quyền Sư 
 120 
 New  
 Tà phái 
 7 
 4,215 
 0 
17
 IPMan 
 Quyền Sư 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 7,715 
 0 
18
 LomZom 
 Quyền Sư 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 7,995 
 0 
19
 NhanSiGiangHo 
 Quyền Sư 
 116 
 SundayStores  
 Chính phái 
 6 
 7,737 
 0 
20
 PeP0n 
 Quyền Sư 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 16,084 
 0 
21
  QuyenTay  
 Quyền Sư 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 2,065 
 0 
22
 NamDamNghinCan 
 Quyền Sư 
 114 
  
 Chính phái 
 5 
 9,216 
 0 
23
 ThanDieuQuyen 
 Quyền Sư 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 6,685 
 0 
24
 NaNO 
 Quyền Sư 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 1,850 
 0