HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 satthumaulanh 
 Quyền Sư 
 124 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 28,074 
 0 
2
 Sanji 
 Quyền Sư 
 118 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 37,410 
 0 
3
 Wendy 
 Quyền Sư 
 117 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 32,995 
 0 
4
 BeautiFullGirl 
 Quyền Sư 
 115 
 SundayStores  
 Tà phái 
 6 
 11,480 
 0 
5
 LomZom 
 Quyền Sư 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 9,425 
 0 
6
 SnapB 
 Quyền Sư 
 110 
 InfinityInC  
 Chính phái 
 6 
 5,410 
 0 
7
 Quyen152 
 Quyền Sư 
 109 
 152  
 Tà phái 
 5 
 3,665 
 0 
8
 BabyQS 
 Quyền Sư 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 4,975 
 0 
9
 DamVoMom 
 Quyền Sư 
 106 
 NewBieGuild  
 Tà phái 
 5 
 5,425 
 0 
10
 QuyenVuong9x 
 Quyền Sư 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 995 
 0 
11
 mart 
 Quyền Sư 
 104 
 HuyetToc  
 Chính phái 
 5 
 7,275 
 0 
12
 HuynhHoa 
 Quyền Sư 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 5,450 
 0 
13
 1DamSml 
 Quyền Sư 
 103 
 BigBang  
 Tà phái 
 5 
 2,485 
 0 
14
 LeeSin 
 Quyền Sư 
 102 
 34City  
 Tà phái 
 5 
 2,985 
 0 
15
 Berserker 
 Quyền Sư 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 3,620 
 0 
16
 PhuongThanh 
 Quyền Sư 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 1,215 
 0 
17
 KFCzzQuyen 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 2,230 
 0 
18
 HanYen 
 Quyền Sư 
 90 
  
 Tà phái 
 4 
 1,695 
 0 
19
 JayK 
 Quyền Sư 
 87 
  
 Tà phái 
 4 
 1,200 
 0 
20
 TonyJa 
 Quyền Sư 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 270 
 0 
21
 3rdPauL 
 Quyền Sư 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 1,470 
 0 
22
 DiuSun 
 Quyền Sư 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 805 
 0 
23
 TecTec 
 Quyền Sư 
 82 
  
 Chính phái 
 4 
 700 
 0 
24
 NatsuZahard 
 Quyền Sư 
 81 
  
 Tà phái 
 4 
 105 
 0