HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 MissSlut 
 Quyền Sư 
 136 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 156,125 
 0 
2
 Thanos 
 Quyền Sư 
 134 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 153,113 
 0 
3
 Wendy 
 Quyền Sư 
 130 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 95,810 
 0 
4
  Sanji  
 Quyền Sư 
 122 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 51,075 
 0 
5
 Keith 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 13,985 
 0 
6
 SnapB 
 Quyền Sư 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 16,370 
 0 
7
 Crusader 
 Quyền Sư 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 15,145 
 0 
8
 Saitama 
 Quyền Sư 
 118 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 28,256 
 0 
9
 ThanQuyen 
 Quyền Sư 
 116 
 BigFour  
 Chính phái 
 6 
 8,350 
 0 
10
 NhanSiGiangHo 
 Quyền Sư 
 115 
 SundayStores  
 Chính phái 
 6 
 7,547 
 0 
11
 NamDamNghinCan 
 Quyền Sư 
 114 
  
 Chính phái 
 5 
 9,216 
 0 
12
 LomZom 
 Quyền Sư 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 4,445 
 0 
13
 1DamSml 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 10,800 
 0 
14
 DamVoMom 
 Quyền Sư 
 110 
 NewBieGuild  
 Tà phái 
 6 
 7,180 
 0 
15
 Quyen152 
 Quyền Sư 
 109 
 152  
 Tà phái 
 5 
 3,665 
 0 
16
 BabyQS 
 Quyền Sư 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 4,975 
 0 
17
 QuachTinh 
 Quyền Sư 
 107 
 CBTeam  
 Tà phái 
 5 
 18,081 
 0 
18
 QuyenVuong9x 
 Quyền Sư 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 1,940 
 0 
19
 KFCzzQuyen 
 Quyền Sư 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 4,730 
 0 
20
 mart 
 Quyền Sư 
 104 
 HuyetToc  
 Chính phái 
 5 
 7,275 
 0 
21
 HuynhHoa 
 Quyền Sư 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 5,450 
 0 
22
 HunCai 
 Quyền Sư 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 2,672 
 0 
23
 OneQS 
 Quyền Sư 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 2,785 
 0 
24
 LeeSin 
 Quyền Sư 
 102 
 34City  
 Tà phái 
 5 
 2,985 
 0