HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 satthumaulanh 
 Quyền Sư 
 119 
 KhongSoVk  
 Chính phái 
 6 
 18,674 
 0 
2
 Sanji 
 Quyền Sư 
 113 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 17,845 
 0 
3
 Wendy 
 Quyền Sư 
 113 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 24,505 
 0 
4
 LomZom 
 Quyền Sư 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 9,420 
 0 
5
 Quyen152 
 Quyền Sư 
 109 
 152  
 Tà phái 
 5 
 9,795 
 0 
6
 BeautiFullGirl 
 Quyền Sư 
 107 
 HKDeVuong  
 Tà phái 
 5 
 3,885 
 0 
7
 BabyQS 
 Quyền Sư 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 4,530 
 0 
8
 QuyenVuong9x 
 Quyền Sư 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 995 
 0 
9
 mart 
 Quyền Sư 
 104 
 HuyetToc  
 Chính phái 
 5 
 7,270 
 0 
10
 HuynhHoa 
 Quyền Sư 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 5,030 
 0 
11
 Berserker 
 Quyền Sư 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 3,620 
 0 
12
 KFCzzQuyen 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 2,230 
 0 
13
 LeeSin 
 Quyền Sư 
 100 
 34City  
 Tà phái 
 5 
 2,045 
 0 
14
 HanYen 
 Quyền Sư 
 90 
  
 Tà phái 
 4 
 1,695 
 0 
15
 JayK 
 Quyền Sư 
 87 
  
 Tà phái 
 4 
 1,200 
 0 
16
 TonyJa 
 Quyền Sư 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 270 
 0 
17
 3rdPauL 
 Quyền Sư 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 1,330 
 0 
18
 DiuSun 
 Quyền Sư 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 805 
 0 
19
 TecTec 
 Quyền Sư 
 82 
  
 Chính phái 
 4 
 700 
 0 
20
 NatsuZahard 
 Quyền Sư 
 81 
  
 Tà phái 
 4 
 105 
 0 
21
 White 
 Quyền Sư 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 115 
 0 
22
 ToMinh 
 Quyền Sư 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 810 
 0 
23
 Koka 
 Quyền Sư 
 72 
  
 Tà phái 
 3 
 430 
 0 
24
 QuyenSu 
 Quyền Sư 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 270 
 0