HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Anh2XaHoi 
 Quyền Sư 
 141 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 207,058 
 0 
2
 DaiKa 
 Quyền Sư 
 140 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 633,535 
 0 
3
 Wendy 
 Quyền Sư 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 331,761 
 0 
4
 SnapB 
 Quyền Sư 
 129 
 NewKing  
 Chính phái 
 7 
 126,674 
 0 
5
 Crusader 
 Quyền Sư 
 128 
 IndoFood  
 Chính phái 
 7 
 33,175 
 0 
6
 Saitama 
 Quyền Sư 
 124 
 NewKing  
 Tà phái 
 7 
 46,921 
 0 
7
 ThanQuyen 
 Quyền Sư 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 31,405 
 0 
8
 1Beo 
 Quyền Sư 
 123 
 NewKing  
 Tà phái 
 7 
 19,469 
 0 
9
  Sanji  
 Quyền Sư 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 51,075 
 0 
10
 Keith 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 13,985 
 0 
11
 LomZom 
 Quyền Sư 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 9,325 
 0 
12
 NhanSiGiangHo 
 Quyền Sư 
 116 
 SundayStores  
 Chính phái 
 6 
 7,737 
 0 
13
 PeP0n 
 Quyền Sư 
 115 
 NewKing  
 Chính phái 
 6 
 16,084 
 0 
14
 IPMan 
 Quyền Sư 
 114 
 LegendsOfGod  
 Chính phái 
 6 
 4,285 
 0 
15
 NamDamNghinCan 
 Quyền Sư 
 114 
  
 Chính phái 
 5 
 9,216 
 0 
16
 20NghinVND 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 1,615 
 0 
17
 1DamSml 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 10,800 
 0 
18
 KumaKumaBear 
 Quyền Sư 
 110 
 AriaCompany  
 Chính phái 
 6 
 2,845 
 0 
19
 SOTINA 
 Quyền Sư 
 110 
 NewKing  
 Chính phái 
 6 
 5,085 
 0 
20
 DamVoMom 
 Quyền Sư 
 110 
 NewBieGuild  
 Tà phái 
 6 
 7,180 
 0 
21
 Quyen152 
 Quyền Sư 
 109 
 152  
 Tà phái 
 5 
 3,665 
 0 
22
 Taekwondo 
 Quyền Sư 
 109 
 OnePiece2  
 Chính phái 
 5 
 1,625 
 0 
23
 Duck 
 Quyền Sư 
 109 
  
 Chính phái 
 5 
 960 
 0 
24
 BabyQS 
 Quyền Sư 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 4,980 
 0