HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 MRsuong 
 Quyền Sư 
 150 
 Trevor  
 Tà phái 
 10 
 1,321,510 
 0 
2
 SadlerJohn 
 Quyền Sư 
 147 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 1,501,904 
 0 
3
 Wendy 
 Quyền Sư 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 625,648 
 0 
4
 Crusader 
 Quyền Sư 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 90,202 
 0 
5
 Saitama 
 Quyền Sư 
 136 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 136,614 
 0 
6
 SnapB 
 Quyền Sư 
 131 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 126,744 
 0 
7
 tin02 
 Quyền Sư 
 127 
 GreenLand  
 Chính phái 
 7 
 19,395 
 0 
8
 CuongSeo 
 Quyền Sư 
 125 
 SeoHouse  
 Tà phái 
 7 
 8,730 
 0 
9
 BimDenNhatXom 
 Quyền Sư 
 124 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 7 
 55,001 
 0 
10
 ThanQuyen 
 Quyền Sư 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 36,140 
 0 
11
 1Beo 
 Quyền Sư 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 20,819 
 0 
12
 Veres 
 Quyền Sư 
 123 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 7 
 155 
 0 
13
 VuToQua 
 Quyền Sư 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 36,561 
 0 
14
  Sanji  
 Quyền Sư 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 51,075 
 0 
15
 Taekwondo 
 Quyền Sư 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 10,225 
 0 
16
 Riven 
 Quyền Sư 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 9,905 
 0 
17
 ThienGioi 
 Quyền Sư 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 18,508 
 0 
18
 Violet 
 Quyền Sư 
 120 
 GreenLand  
 Tà phái 
 7 
 7,030 
 0 
19
 Keith 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 13,985 
 0 
20
 TieuPhiYen 
 Quyền Sư 
 120 
 New  
 Tà phái 
 7 
 4,215 
 0 
21
 KumaKumaBear 
 Quyền Sư 
 120 
 AriaCompany  
 Chính phái 
 7 
 56,567 
 0 
22
 IPMan 
 Quyền Sư 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 7,715 
 0 
23
 LomZom 
 Quyền Sư 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 7,995 
 0 
24
 NhanSiGiangHo 
 Quyền Sư 
 116 
 SundayStores  
 Chính phái 
 6 
 7,737 
 0