HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ChuTich 
 Quyền Sư 
 144 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,560,328 
 0 
2
 Anh2XaHoi 
 Quyền Sư 
 143 
 Challenger  
 Chính phái 
 9 
 68,058 
 0 
3
 Wendy 
 Quyền Sư 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 539,902 
 0 
4
 Saitama 
 Quyền Sư 
 134 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 82,681 
 0 
5
 Crusader 
 Quyền Sư 
 133 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 131,669 
 0 
6
 SnapB 
 Quyền Sư 
 131 
  
 Chính phái 
 8 
 129,669 
 0 
7
 ThanQuyen 
 Quyền Sư 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 36,140 
 0 
8
 1Beo 
 Quyền Sư 
 124 
 NewKing  
 Tà phái 
 7 
 20,819 
 0 
9
  Sanji  
 Quyền Sư 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 51,075 
 0 
10
 Taekwondo 
 Quyền Sư 
 121 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 7 
 10,175 
 0 
11
 Keith 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 13,985 
 0 
12
 IPMan 
 Quyền Sư 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 7,715 
 0 
13
 NuQuyen 
 Quyền Sư 
 116 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 6 
 7,125 
 0 
14
 LomZom 
 Quyền Sư 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 7,995 
 0 
15
 NhanSiGiangHo 
 Quyền Sư 
 116 
 SundayStores  
 Chính phái 
 6 
 7,737 
 0 
16
 PeP0n 
 Quyền Sư 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 16,084 
 0 
17
 NamDamNghinCan 
 Quyền Sư 
 114 
  
 Chính phái 
 5 
 9,216 
 0 
18
 NaNO 
 Quyền Sư 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 1,850 
 0 
19
 20NghinVND 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 1,615 
 0 
20
 KumaKumaBear 
 Quyền Sư 
 110 
 AriaCompany  
 Chính phái 
 6 
 3,070 
 0 
21
 1DamSml 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 10,800 
 0 
22
 SOTINA 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 5,085 
 0 
23
 DamVoMom 
 Quyền Sư 
 110 
 NewBieGuild  
 Tà phái 
 6 
 7,180 
 0 
24
 XxMrsYunoxX 
 Quyền Sư 
 110 
 DungLaChem  
 Tà phái 
 6 
 2,245 
 0