HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 151 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,503,921 
 0 
2
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 150 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,462,520 
 0 
3
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,471,212 
 0 
4
 9HauNghe9 
 Diệu Yến 
 148 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,492,790 
 0 
5
 TamSuMuoi 
 Diệu Yến 
 148 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 735,397 
 0 
6
 iCuLong 
 Diệu Yến 
 147 
 SaiGon  
 Tà phái 
 9 
 1,474,800 
 0 
7
  NgocNhiTD  
 Diệu Yến 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,495,585 
 0 
8
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 146 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 216,780 
 0 
9
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 145 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 260,878 
 0 
10
 Odin 
 Diệu Yến 
 145 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 221,680 
 0 
11
 Shyn 
 Diệu Yến 
 145 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 85,473 
 0 
12
 AnAnn 
 Diệu Yến 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 128,895 
 0 
13
 Lily 
 Diệu Yến 
 145 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 199,722 
 0 
14
 PeNhi 
 Diệu Yến 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 247,739 
 0 
15
 Apple 
 Diệu Yến 
 145 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 98,351 
 0 
16
 MaiLieu 
 Diệu Yến 
 145 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 1,498,925 
 0 
17
 Loan 
 Diệu Yến 
 144 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,546,175 
 0 
18
 Elinor 
 Diệu Yến 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 118,055 
 0 
19
 VERSACE 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 212,884 
 0 
20
 ZzEmOizZ 
 Diệu Yến 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 267,415 
 0 
21
 QuyDauXanh 
 Diệu Yến 
 144 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 312,180 
 0 
22
 Sniper 
 Diệu Yến 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 218,678 
 0 
23
 Lisss 
 Diệu Yến 
 144 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 111,954 
 0 
24
 BaoThanhThien 
 Diệu Yến 
 144 
 SaiGon  
 Chính phái 
 9 
 110,869 
 0