HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 DaiKa 
 Diệu Yến 
 135 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 348,569 
 0 
2
 LinhHonHuynhDe 
 Diệu Yến 
 135 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 129,864 
 0 
3
 DeMi 
 Diệu Yến 
 134 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 112,652 
 0 
4
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 39,734 
 0 
5
 Olivia 
 Diệu Yến 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 40,798 
 0 
6
 NTTN 
 Diệu Yến 
 133 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 317,635 
 0 
7
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 133 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 114,789 
 0 
8
 MaiDuTan 
 Diệu Yến 
 131 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 160,879 
 0 
9
 ihahahuhu 
 Diệu Yến 
 131 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 73,291 
 0 
10
 Ignite 
 Diệu Yến 
 130 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 32,351 
 0 
11
 NupLumBanLen 
 Diệu Yến 
 130 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 104,585 
 0 
12
 Usopp 
 Diệu Yến 
 129 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 356,719 
 0 
13
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 129 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 85,945 
 0 
14
  DucThongg  
 Diệu Yến 
 128 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 26,179 
 0 
15
 BBichNgoc 
 Diệu Yến 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 28,613 
 0 
16
 OSIRIS 
 Diệu Yến 
 128 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 28,349 
 0 
17
 LungTungCung 
 Diệu Yến 
 128 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 55,481 
 0 
18
 UyenUyen 
 Diệu Yến 
 128 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 33,370 
 0 
19
 OoGaKonoO 
 Diệu Yến 
 127 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 107,219 
 0 
20
 Shyn 
 Diệu Yến 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 63,975 
 0 
21
 LoveNhung 
 Diệu Yến 
 127 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 75,736 
 0 
22
 PeQuyenXinh 
 Diệu Yến 
 127 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 7 
 46,354 
 0 
23
 Q9MLC 
 Diệu Yến 
 127 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 52,036 
 0 
24
 Exciter150 
 Diệu Yến 
 126 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 84,045 
 0