HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BigHit 
 Diệu Yến 
 145 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,453,315 
 0 
2
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,471,859 
 0 
3
 ZzQuykiemsauzZ 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 557,028 
 0 
4
 DajKa 
 Diệu Yến 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,483,070 
 0 
5
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 399,144 
 0 
6
 zThorBungBu 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 639,943 
 0 
7
 DeMi 
 Diệu Yến 
 143 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 233,874 
 0 
8
 Odin 
 Diệu Yến 
 143 
 CBTeam  
 Tà phái 
 9 
 167,245 
 0 
9
 LinhHonHuynhDe 
 Diệu Yến 
 142 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 185,490 
 0 
10
 Sunset 
 Diệu Yến 
 142 
 HuyenAnhMon  
 Tà phái 
 9 
 778,097 
 0 
11
 PeQuyenXinh 
 Diệu Yến 
 141 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 190,279 
 0 
12
 OoGaKonoO 
 Diệu Yến 
 141 
 CBTeam  
 Chính phái 
 9 
 187,014 
 0 
13
 Bishamon 
 Diệu Yến 
 141 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 108,096 
 0 
14
 NupLumBanLen 
 Diệu Yến 
 140 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 173,830 
 0 
15
 ThanMenHoThe 
 Diệu Yến 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 130,991 
 0 
16
 Angelina 
 Diệu Yến 
 140 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 171,169 
 0 
17
 CopCon 
 Diệu Yến 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 123,746 
 0 
18
 DaiShinKan 
 Diệu Yến 
 140 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 45,785 
 0 
19
 iflight 
 Diệu Yến 
 140 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 71,231 
 0 
20
 CardiB 
 Diệu Yến 
 140 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 89,530 
 0 
21
 Exciter150 
 Diệu Yến 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 114,193 
 0 
22
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 148,169 
 0 
23
 zzTuDieuYen 
 Diệu Yến 
 139 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 144,093 
 0 
24
 HayHayTV 
 Diệu Yến 
 139 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 112,744 
 0