HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 148 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,513,750 
 0 
2
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 148 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,479,406 
 0 
3
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,468,715 
 0 
4
  NgocNhiTD  
 Diệu Yến 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,495,585 
 0 
5
 TamSuMuoi 
 Diệu Yến 
 146 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 651,683 
 0 
6
 9HauNghe9 
 Diệu Yến 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,501,558 
 0 
7
 zThorBungBu 
 Diệu Yến 
 146 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 1,469,875 
 0 
8
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 144 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 160,474 
 0 
9
 Odin 
 Diệu Yến 
 144 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 201,840 
 0 
10
 PeQuyenXinh 
 Diệu Yến 
 144 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 71,559 
 0 
11
 Lily 
 Diệu Yến 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 171,695 
 0 
12
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 399,359 
 0 
13
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 143 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 205,032 
 0 
14
 Apple 
 Diệu Yến 
 143 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 62,960 
 0 
15
 VERSACE 
 Diệu Yến 
 143 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 195,899 
 0 
16
 PeNhi 
 Diệu Yến 
 143 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 238,014 
 0 
17
 TuPham 
 Diệu Yến 
 143 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 136,021 
 0 
18
 AnAnn 
 Diệu Yến 
 143 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 98,495 
 0 
19
 Bishamon 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 132,416 
 0 
20
 Elinor 
 Diệu Yến 
 143 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 88,425 
 0 
21
 DamDY 
 Diệu Yến 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 253,868 
 0 
22
 FearOfGod 
 Diệu Yến 
 143 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 184,449 
 0 
23
 ZzEmOizZ 
 Diệu Yến 
 143 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 238,891 
 0 
24
 Exciter150 
 Diệu Yến 
 143 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 159,978 
 0