HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 DaiKa 
 Diệu Yến 
 124 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 100,931 
 0 
2
 LinhBi 
 Diệu Yến 
 121 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 14,808 
 0 
3
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 21,950 
 0 
4
 Ignite 
 Diệu Yến 
 120 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 27,938 
 0 
5
 Kami 
 Diệu Yến 
 118 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 14,394 
 0 
6
 LoveNhung 
 Diệu Yến 
 114 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 20,615 
 0 
7
 NsTuyetNgan 
 Diệu Yến 
 113 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 14,345 
 0 
8
 Usopp 
 Diệu Yến 
 113 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 70,609 
 0 
9
 Sh0otingStar 
 Diệu Yến 
 113 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 12,037 
 0 
10
 MotTatTro 
 Diệu Yến 
 112 
 OnePiece  
 Chính phái 
 6 
 11,600 
 0 
11
 ThuThuyen 
 Diệu Yến 
 112 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 6 
 11,305 
 0 
12
 NguDoc 
 Diệu Yến 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 11,735 
 0 
13
 DuongMon 
 Diệu Yến 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 11,690 
 0 
14
 liuliu 
 Diệu Yến 
 111 
 LanKwaiFong  
 Chính phái 
 6 
 8,250 
 0 
15
 Ragdoll 
 Diệu Yến 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 11,670 
 0 
16
 ChiChi19 
 Diệu Yến 
 111 
 BigBang  
 Chính phái 
 6 
 17,495 
 0 
17
 DanDyjohns91 
 Diệu Yến 
 111 
 HKDeVuong  
 Tà phái 
 6 
 9,055 
 0 
18
 NgaMy 
 Diệu Yến 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 11,460 
 0 
19
 Robin 
 Diệu Yến 
 111 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 11,585 
 0 
20
 Yenohong 
 Diệu Yến 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 10,930 
 0 
21
 Sogeking 
 Diệu Yến 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 11,415 
 0 
22
 asuna 
 Diệu Yến 
 111 
 AThena  
 Chính phái 
 6 
 12,410 
 0 
23
 MaiDuTan 
 Diệu Yến 
 110 
 DongBangNhom  
 Chính phái 
 6 
 8,945 
 0 
24
 Shizuno 
 Diệu Yến 
 110 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 6,660 
 0