HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 zPheroPTB 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 1,589,829 
 0 
2
 KyHoi2019 
 Diệu Yến 
 142 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,553,503 
 0 
3
 Shif 
 Diệu Yến 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 618,142 
 0 
4
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 377,334 
 0 
5
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 141 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 615,443 
 0 
6
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 141 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 550,377 
 0 
7
 DeMi 
 Diệu Yến 
 141 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 131,264 
 0 
8
 PhaThienCung 
 Diệu Yến 
 140 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 724,309 
 0 
9
 Odin 
 Diệu Yến 
 140 
 CBTeam  
 Tà phái 
 9 
 140,105 
 0 
10
 LinhHonHuynhDe 
 Diệu Yến 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 160,174 
 0 
11
 Bishamon 
 Diệu Yến 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 78,276 
 0 
12
 NupLumBanLen 
 Diệu Yến 
 139 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 152,105 
 0 
13
 ihahahuhu 
 Diệu Yến 
 138 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 133,124 
 0 
14
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 109,963 
 0 
15
 OoGaKonoO 
 Diệu Yến 
 138 
 CBTeam  
 Chính phái 
 8 
 160,629 
 0 
16
 PeQuyenXinh 
 Diệu Yến 
 138 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 120,464 
 0 
17
 Exciter150 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 86,748 
 0 
18
 Ragdoll 
 Diệu Yến 
 137 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 24,418 
 0 
19
 CopCon 
 Diệu Yến 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 57,311 
 0 
20
 ThanMenHoThe 
 Diệu Yến 
 137 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 102,483 
 0 
21
 Usopp 
 Diệu Yến 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 628,080 
 0 
22
 Yenohong 
 Diệu Yến 
 136 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 143,839 
 0 
23
 zzTuDieuYen 
 Diệu Yến 
 136 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 116,553 
 0 
24
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 136 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 118,780 
 0