HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 152 
 Heartless  
 Tà phái 
 10 
 1,523,867 
 0 
2
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,489,565 
 0 
3
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,488,997 
 0 
4
 TamSuMuoi 
 Diệu Yến 
 149 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 766,732 
 0 
5
 9HauNghe9 
 Diệu Yến 
 148 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,460,915 
 0 
6
 iCuLong 
 Diệu Yến 
 148 
 SaiGon  
 Tà phái 
 9 
 1,468,385 
 0 
7
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 148 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 247,900 
 0 
8
  NgocNhiTD  
 Diệu Yến 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,495,585 
 0 
9
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 146 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 364,404 
 0 
10
 Loan 
 Diệu Yến 
 146 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,532,817 
 0 
11
 AnAnn 
 Diệu Yến 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 140,360 
 0 
12
 QuyDauXanh 
 Diệu Yến 
 145 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 494,859 
 0 
13
 PeNhi 
 Diệu Yến 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 239,879 
 0 
14
 Odin 
 Diệu Yến 
 145 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 224,880 
 0 
15
 Shyn 
 Diệu Yến 
 145 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 85,473 
 0 
16
 Sniper 
 Diệu Yến 
 145 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 248,748 
 0 
17
 Lily 
 Diệu Yến 
 145 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 200,037 
 0 
18
 Apple 
 Diệu Yến 
 145 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 110,816 
 0 
19
 ZzEmOizZ 
 Diệu Yến 
 145 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 279,175 
 0 
20
 Elinor 
 Diệu Yến 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 126,225 
 0 
21
 VERSACE 
 Diệu Yến 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 224,064 
 0 
22
 MaiLieu 
 Diệu Yến 
 145 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 1,452,680 
 0 
23
 Dimono 
 Diệu Yến 
 144 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 220,884 
 0 
24
 o0oSonCao0o 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 163,250 
 0