HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 138 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 383,383 
 0 
2
 KyHoi2019 
 Diệu Yến 
 138 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 1,460,870 
 0 
3
 Shif 
 Diệu Yến 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 178,773 
 0 
4
 ihahahuhu 
 Diệu Yến 
 137 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 126,924 
 0 
5
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 137 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 167,773 
 0 
6
 LinhHonHuynhDe 
 Diệu Yến 
 137 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 71,102 
 0 
7
 DeMi 
 Diệu Yến 
 137 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 48,876 
 0 
8
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 64,064 
 0 
9
 Ignite 
 Diệu Yến 
 137 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 60,096 
 0 
10
 MaiDuTan 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 139,128 
 0 
11
 Odin 
 Diệu Yến 
 136 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 115,155 
 0 
12
 PhaThienCung 
 Diệu Yến 
 135 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 398,490 
 0 
13
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 196,001 
 0 
14
 DYThien 
 Diệu Yến 
 134 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 57,294 
 0 
15
 NupLumBanLen 
 Diệu Yến 
 134 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 129,315 
 0 
16
 Exciter150 
 Diệu Yến 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 44,713 
 0 
17
 Usopp 
 Diệu Yến 
 133 
 TheZoo  
 Tà phái 
 8 
 565,458 
 0 
18
 OoGaKonoO 
 Diệu Yến 
 133 
 CBTeam  
 Chính phái 
 8 
 134,274 
 0 
19
 Q9MLC 
 Diệu Yến 
 132 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 76,386 
 0 
20
 PeQuyenXinh 
 Diệu Yến 
 132 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 93,974 
 0 
21
 zzTuDieuYen 
 Diệu Yến 
 132 
 OnePiece2  
 Tà phái 
 8 
 90,808 
 0 
22
 SieuGa 
 Diệu Yến 
 132 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 70,253 
 0 
23
 Shank 
 Diệu Yến 
 131 
 PhuKhaiPhong  
 Chính phái 
 8 
 74,920 
 0 
24
 ThanMenHoThe 
 Diệu Yến 
 131 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 72,949 
 0