HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
  NgocNhiTD  
 Diệu Yến 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,495,585 
 0 
2
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,585,910 
 0 
3
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 146 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,457,496 
 0 
4
 ZzQuykiemsauzZ 
 Diệu Yến 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 629,518 
 0 
5
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,470,325 
 0 
6
 zThorBungBu 
 Diệu Yến 
 145 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 669,569 
 0 
7
 Odin 
 Diệu Yến 
 144 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 191,575 
 0 
8
 9HauNghe9 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 837,496 
 0 
9
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 399,359 
 0 
10
 PeQuyenXinh 
 Diệu Yến 
 143 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 215,124 
 0 
11
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 143 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 138,854 
 0 
12
 Bishamon 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 129,266 
 0 
13
 Apple 
 Diệu Yến 
 142 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 205,640 
 0 
14
 VERSACE 
 Diệu Yến 
 142 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 172,904 
 0 
15
 TuPham 
 Diệu Yến 
 142 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 113,811 
 0 
16
 Shank 
 Diệu Yến 
 142 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 150,214 
 0 
17
 FearOfGod 
 Diệu Yến 
 142 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 162,459 
 0 
18
 Lily 
 Diệu Yến 
 142 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 151,812 
 0 
19
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 142 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 178,038 
 0 
20
 CardiB 
 Diệu Yến 
 142 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 110,165 
 0 
21
 LinhHonHuynhDe 
 Diệu Yến 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 45,745 
 0 
22
 OoGaKonoO 
 Diệu Yến 
 142 
 CBTeam  
 Chính phái 
 9 
 195,849 
 0 
23
 zzTuDieuYen 
 Diệu Yến 
 142 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 170,433 
 0 
24
 Exciter150 
 Diệu Yến 
 141 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 141,343 
 0