HK-DV.NET

Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 DaiKa 
 Diệu Yến 
 88 
 Challenger 
 Tà phái 
 4 
 505 
 0 
2
 Kami 
 Diệu Yến 
 82 
  
 Chính phái 
 4 
 520 
 0 
3
 sakuraY 
 Diệu Yến 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 470 
 0 
4
 Ignite 
 Diệu Yến 
 76 
 FairyTail 
 Chính phái 
 3 
 475 
 0 
5
 NsTuyetNgan 
 Diệu Yến 
 73 
 KhongSoVk 
 Tà phái 
 3 
 415 
 0 
6
 ThuThuyen 
 Diệu Yến 
 72 
  
 Chính phái 
 3 
 495 
 0 
7
 De2Mong 
 Diệu Yến 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 520 
 0 
8
 NoWay 
 Diệu Yến 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 460 
 0 
9
 tusat 
 Diệu Yến 
 67 
  
 Chính phái 
 3 
 500 
 0 
10
 NightEf 
 Diệu Yến 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 500 
 0 
11
 Yang 
 Diệu Yến 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 375 
 0 
12
 LeeGion 
 Diệu Yến 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 390 
 0 
13
 DaiHiepMatChot 
 Diệu Yến 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 500 
 0 
14
 DieuYen 
 Diệu Yến 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 370 
 0 
15
 MotTatTro 
 Diệu Yến 
 64 
  
 Chính phái 
 3 
 365 
 0 
16
 ThuDao 
 Diệu Yến 
 64 
  
 Tà phái 
 3 
 340 
 0 
17
 DuongMon 
 Diệu Yến 
 64 
  
 Chính phái 
 2 
 460 
 0 
18
 NguDoc 
 Diệu Yến 
 64 
  
 Chính phái 
 2 
 460 
 0 
19
 NgaMy 
 Diệu Yến 
 64 
  
 Chính phái 
 2 
 460 
 0 
20
 BeUt 
 Diệu Yến 
 63 
  
 Tà phái 
 3 
 505 
 0 
21
 kuku01 
 Diệu Yến 
 61 
  
 Chính phái 
 2 
 305 
 0 
22
 HiepXogGiet 
 Diệu Yến 
 60 
  
 Tà phái 
 3 
 485 
 0 
23
 Sogeking 
 Diệu Yến 
 60 
  
 Tà phái 
 3 
 335 
 0 
24
 Robin 
 Diệu Yến 
 60 
 OnePiece 
 Tà phái 
 3 
 330 
 0 

Trang 0 của 4 | 0 1 2 |