HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 152 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,526,869 
 0 
2
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 210,491 
 0 
3
 DeSol 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 130,970 
 0 
4
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,212,248 
 0 
5
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 149 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 265,590 
 0 
6
 G0DL1KE 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 322,306 
 0 
7
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 148 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,561,658 
 0 
8
 xSaint 
 Tử Hào 
 148 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,482,399 
 0 
9
 Saint 
 Tử Hào 
 147 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 185,414 
 0 
10
 IPhone8 
 Tử Hào 
 147 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 100,595 
 0 
11
 AnhHungBanPhim 
 Tử Hào 
 147 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,500,933 
 0 
12
 zSaint 
 Tử Hào 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 120,300 
 0 
13
 TuLong 
 Tử Hào 
 146 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 208,850 
 0 
14
 KennyD 
 Tử Hào 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 114,910 
 0 
15
 QWERTA 
 Tử Hào 
 146 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 128,905 
 0 
16
 Haode 
 Tử Hào 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 180,402 
 0 
17
 TuWsHao 
 Tử Hào 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 88,945 
 0 
18
 TrumXom21 
 Tử Hào 
 145 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 647,787 
 0 
19
 BoMayChapHet 
 Tử Hào 
 145 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 119,625 
 0 
20
 zPlayBoy 
 Tử Hào 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 94,770 
 0 
21
 DaiMaDau 
 Tử Hào 
 144 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 87,409 
 0 
22
 Georgia 
 Tử Hào 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,474,109 
 0 
23
 Balenciaga 
 Tử Hào 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 85,720 
 0 
24
 Belial 
 Tử Hào 
 144 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 209,348 
 0