HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,492,075 
 0 
2
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 148 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 196,446 
 0 
3
 DeSol 
 Tử Hào 
 148 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 117,670 
 0 
4
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 148 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 252,485 
 0 
5
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 148 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 971,240 
 0 
6
 G0DL1KE 
 Tử Hào 
 148 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 308,981 
 0 
7
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 147 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,629,988 
 0 
8
 xSaint 
 Tử Hào 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,464,164 
 0 
9
 AnhHungBanPhim 
 Tử Hào 
 146 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,477,348 
 0 
10
 Saint 
 Tử Hào 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 167,174 
 0 
11
 zSaint 
 Tử Hào 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 103,965 
 0 
12
 IPhone8 
 Tử Hào 
 145 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 73,525 
 0 
13
 KennyD 
 Tử Hào 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 98,590 
 0 
14
 QWERTA 
 Tử Hào 
 145 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 100,970 
 0 
15
 TuLong 
 Tử Hào 
 144 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 177,695 
 0 
16
 BoMayChapHet 
 Tử Hào 
 144 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 92,660 
 0 
17
 TuWsHao 
 Tử Hào 
 144 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 73,595 
 0 
18
 DaiMaDau 
 Tử Hào 
 144 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 87,159 
 0 
19
 Haode 
 Tử Hào 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 115,625 
 0 
20
 Georgia 
 Tử Hào 
 144 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,471,074 
 0 
21
 Belial 
 Tử Hào 
 144 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 206,148 
 0 
22
 zPlayBoy 
 Tử Hào 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 82,015 
 0 
23
 TrumXom21 
 Tử Hào 
 144 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 578,338 
 0 
24
 Balenciaga 
 Tử Hào 
 143 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 73,160 
 0