HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 124 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 35,133 
 0 
2
 xXHuyCongTuXx 
 Tử Hào 
 124 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 38,701 
 0 
3
 Satthudepzai 
 Tử Hào 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 27,612 
 0 
4
 TuTu 
 Tử Hào 
 122 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 23,308 
 0 
5
 tuhoaca 
 Tử Hào 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 20,400 
 0 
6
 TuHao 
 Tử Hào 
 119 
 BigFour  
 Tà phái 
 6 
 18,995 
 0 
7
 xXxNicexXx 
 Tử Hào 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 21,380 
 0 
8
 lontonhatsv 
 Tử Hào 
 119 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 19,795 
 0 
9
 zzPhiu 
 Tử Hào 
 119 
 OnePiece2  
 Tà phái 
 6 
 20,435 
 0 
10
 Sown 
 Tử Hào 
 118 
 OnePiece  
 Chính phái 
 6 
 40,836 
 0 
11
 zzNamzz 
 Tử Hào 
 118 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 27,609 
 0 
12
 RoronoaZoro 
 Tử Hào 
 118 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 36,105 
 0 
13
 AcLongThan 
 Tử Hào 
 118 
 Heartless  
 Tà phái 
 6 
 35,508 
 0 
14
 SatTinh 
 Tử Hào 
 117 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 6 
 18,355 
 0 
15
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 117 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 25,744 
 0 
16
 BenVN 
 Tử Hào 
 117 
 BigFour  
 Tà phái 
 6 
 16,635 
 0 
17
 BiSHOP 
 Tử Hào 
 117 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 28,215 
 0 
18
 Kuro 
 Tử Hào 
 116 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 29,400 
 0 
19
 Shadower 
 Tử Hào 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 15,730 
 0 
20
 MaThanThuong 
 Tử Hào 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 14,540 
 0 
21
 TuanRino 
 Tử Hào 
 115 
 SundayStores  
 Chính phái 
 6 
 25,744 
 0 
22
 DanDyJohns 
 Tử Hào 
 115 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 15,920 
 0 
23
 GaRung 
 Tử Hào 
 114 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 8,645 
 0 
24
 HunterTH 
 Tử Hào 
 114 
 BigBang  
 Tà phái 
 6 
 14,655 
 0