HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Neimira 
 Tử Hào 
 137 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 155,071 
 0 
2
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 134 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 113,008 
 0 
3
 TuTu 
 Tử Hào 
 132 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 61,501 
 0 
4
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 130 
 WonderLand  
 Chính phái 
 8 
 486 
 0 
5
 ALuA 
 Tử Hào 
 130 
  
 Tà phái 
 2 
 123,143 
 0 
6
 tuhoaca 
 Tử Hào 
 129 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 7 
 54,083 
 0 
7
 GameOver 
 Tử Hào 
 127 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 19,153 
 0 
8
 Ricky 
 Tử Hào 
 127 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 83,033 
 0 
9
 Sown 
 Tử Hào 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 63,318 
 0 
10
 DiamondStrjke 
 Tử Hào 
 127 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 51,680 
 0 
11
 xXHuyCongTuXx 
 Tử Hào 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 39,191 
 0 
12
 Satthudepzai 
 Tử Hào 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 36,240 
 0 
13
 zzNamzz 
 Tử Hào 
 124 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 48,269 
 0 
14
 SatTinh 
 Tử Hào 
 124 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 45,351 
 0 
15
 Shizuka 
 Tử Hào 
 124 
 NewKing  
 Tà phái 
 7 
 13,935 
 0 
16
 AcLongThan 
 Tử Hào 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 62,191 
 0 
17
 HoKaKa 
 Tử Hào 
 122 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 4,620 
 0 
18
 HungDaoVuong 
 Tử Hào 
 122 
 TinhAE  
 Tà phái 
 7 
 9,492 
 0 
19
 VThien 
 Tử Hào 
 122 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 43,591 
 0 
20
 Kuro 
 Tử Hào 
 122 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 9,400 
 0 
21
 BenVN 
 Tử Hào 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 1,090 
 0 
22
 TanMinhChu 
 Tử Hào 
 121 
 MinhChuVoLam  
 Chính phái 
 7 
 27,295 
 0 
23
 zzPhiu 
 Tử Hào 
 121 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 40,043 
 0 
24
 xXxNicexXx 
 Tử Hào 
 121 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 28,655 
 0