HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,469,283 
 0 
2
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 343,130 
 0 
3
 G0DL1KE 
 Tử Hào 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 269,376 
 0 
4
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 157,166 
 0 
5
 DeSol 
 Tử Hào 
 143 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 78,025 
 0 
6
 AnhBucKing1 
 Tử Hào 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,479,599 
 0 
7
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,717,607 
 0 
8
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 212,375 
 0 
9
 AnhHungBanPhim 
 Tử Hào 
 143 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,466,119 
 0 
10
 Saint 
 Tử Hào 
 143 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 123,804 
 0 
11
 QWERTA 
 Tử Hào 
 142 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 60,225 
 0 
12
 tuhoaca 
 Tử Hào 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 151,028 
 0 
13
 TrumXom21 
 Tử Hào 
 141 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 547,087 
 0 
14
 zSaint 
 Tử Hào 
 141 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 60,645 
 0 
15
 Haode 
 Tử Hào 
 141 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 59,815 
 0 
16
 IPhone8 
 Tử Hào 
 141 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 47,410 
 0 
17
 BoMayChapHet 
 Tử Hào 
 141 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 51,165 
 0 
18
 TuLong 
 Tử Hào 
 141 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 46,544 
 0 
19
 KennyD 
 Tử Hào 
 141 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 55,260 
 0 
20
 TuWsHao 
 Tử Hào 
 140 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 33,800 
 0 
21
 zzPhiu 
 Tử Hào 
 140 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 145,224 
 0 
22
 Georgia 
 Tử Hào 
 140 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 984,733 
 0 
23
 DiepXuanTuong 
 Tử Hào 
 139 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 49,870 
 0 
24
 StingBreezer 
 Tử Hào 
 139 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 73,705 
 0