HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Neimira 
 Tử Hào 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 235,942 
 0 
2
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 137 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 138,618 
 0 
3
 RickyBoy 
 Tử Hào 
 136 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 148,050 
 0 
4
 tuhoaca 
 Tử Hào 
 135 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 111,008 
 0 
5
 Ricky 
 Tử Hào 
 135 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 167,188 
 0 
6
 Sown 
 Tử Hào 
 133 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 108,381 
 0 
7
 DiamondStrjke 
 Tử Hào 
 133 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 69,870 
 0 
8
 HungDaoVuong 
 Tử Hào 
 133 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 137,007 
 0 
9
 Shizuka 
 Tử Hào 
 131 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 29,250 
 0 
10
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 1,486 
 0 
11
 ALuA 
 Tử Hào 
 130 
  
 Tà phái 
 2 
 123,143 
 0 
12
 GameOver 
 Tử Hào 
 129 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 42,463 
 0 
13
 TheLine 
 Tử Hào 
 129 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 7 
 30,115 
 0 
14
 MrVodka 
 Tử Hào 
 129 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 36,780 
 0 
15
 StingBreezer 
 Tử Hào 
 127 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 17,100 
 0 
16
 RustedHer 
 Tử Hào 
 127 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 7 
 18,975 
 0 
17
 xXHuyCongTuXx 
 Tử Hào 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 39,401 
 0 
18
 PALADIN 
 Tử Hào 
 126 
 NewKing  
 Chính phái 
 7 
 47,555 
 0 
19
 Satthudepzai 
 Tử Hào 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 36,260 
 0 
20
 VThien 
 Tử Hào 
 125 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 49,376 
 0 
21
 SatTinh 
 Tử Hào 
 124 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 49,551 
 0 
22
 zzNamzz 
 Tử Hào 
 124 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 48,269 
 0 
23
 HoKaKa 
 Tử Hào 
 124 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 7,110 
 0 
24
 BaHoangChiTon 
 Tử Hào 
 123 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 26,480 
 0