HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,465,413 
 0 
2
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 147 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 620,713 
 0 
3
 G0DL1KE 
 Tử Hào 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 291,371 
 0 
4
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 179,056 
 0 
5
 DeSol 
 Tử Hào 
 146 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 100,090 
 0 
6
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 146 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 234,305 
 0 
7
 AnhHungBanPhim 
 Tử Hào 
 146 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,459,188 
 0 
8
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 145 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,658,584 
 0 
9
 Saint 
 Tử Hào 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 147,324 
 0 
10
 QWERTA 
 Tử Hào 
 145 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 83,160 
 0 
11
 xSaint 
 Tử Hào 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,459,806 
 0 
12
 IPhone8 
 Tử Hào 
 144 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 55,890 
 0 
13
 BoMayChapHet 
 Tử Hào 
 144 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 73,805 
 0 
14
 zSaint 
 Tử Hào 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 84,160 
 0 
15
 KennyD 
 Tử Hào 
 143 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 78,775 
 0 
16
 Belial 
 Tử Hào 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 194,188 
 0 
17
 TrumXom21 
 Tử Hào 
 143 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 566,302 
 0 
18
 Georgia 
 Tử Hào 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,470,663 
 0 
19
 Haode 
 Tử Hào 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 111,279 
 0 
20
 TuLong 
 Tử Hào 
 143 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 121,631 
 0 
21
 TuWsHao 
 Tử Hào 
 143 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 56,270 
 0 
22
 DiabloBlanco 
 Tử Hào 
 142 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 49,800 
 0 
23
 zPlayBoy 
 Tử Hào 
 142 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 62,790 
 0 
24
 DaiMaDau 
 Tử Hào 
 142 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 66,095 
 0