HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 130 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 111,867 
 0 
2
 TuHao 
 Tử Hào 
 130 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 55,324 
 0 
3
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 130 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 72,568 
 0 
4
 TuTu 
 Tử Hào 
 128 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 46,205 
 0 
5
 tuhoaca 
 Tử Hào 
 127 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 7 
 46,223 
 0 
6
 xXHuyCongTuXx 
 Tử Hào 
 126 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 38,981 
 0 
7
 Satthudepzai 
 Tử Hào 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 36,240 
 0 
8
 zzNamzz 
 Tử Hào 
 124 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 48,269 
 0 
9
 Sown 
 Tử Hào 
 124 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 49,623 
 0 
10
 SatTinh 
 Tử Hào 
 123 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 40,096 
 0 
11
 AcLongThan 
 Tử Hào 
 122 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 62,191 
 0 
12
 BenVN 
 Tử Hào 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 1,090 
 0 
13
 TanMinhChu 
 Tử Hào 
 121 
 MinhChuVoLam  
 Chính phái 
 7 
 27,275 
 0 
14
 zzPhiu 
 Tử Hào 
 121 
 OnePiece2  
 Tà phái 
 7 
 38,833 
 0 
15
 xXxNicexXx 
 Tử Hào 
 121 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 28,655 
 0 
16
  RoronoaZoro  
 Tử Hào 
 121 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 49,500 
 0 
17
 VThien 
 Tử Hào 
 120 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 38,965 
 0 
18
 GameOver 
 Tử Hào 
 119 
 TinhAE  
 Chính phái 
 6 
 103,587 
 0 
19
 DiamondStrjke 
 Tử Hào 
 119 
 TinhAE  
 Chính phái 
 6 
 37,518 
 0 
20
 lontonhatsv 
 Tử Hào 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 990 
 0 
21
 TuanRino 
 Tử Hào 
 118 
 SundayStores  
 Chính phái 
 6 
 36,404 
 0 
22
 La2PhoNui 
 Tử Hào 
 118 
 Suzuran  
 Tà phái 
 6 
 60,102 
 0 
23
 MaThanThuong 
 Tử Hào 
 118 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 19,290 
 0 
24
 HunterTH 
 Tử Hào 
 117 
 BigBang  
 Tà phái 
 6 
 24,215 
 0