HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BinhCuTo 
 Tử Hào 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,472,442 
 0 
2
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 173,110 
 0 
3
 RickyBoy 
 Tử Hào 
 140 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 175,300 
 0 
4
 Ricky 
 Tử Hào 
 140 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 233,428 
 0 
5
 tuhoaca 
 Tử Hào 
 139 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 135,688 
 0 
6
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 138 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 1,060,183 
 0 
7
 AnhBucKing1 
 Tử Hào 
 138 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 128,152 
 0 
8
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 131,111 
 0 
9
 DiamondStrjke 
 Tử Hào 
 137 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 93,180 
 0 
10
 DeSol 
 Tử Hào 
 136 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 51,835 
 0 
11
 QWERTA 
 Tử Hào 
 136 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 33,730 
 0 
12
 Sown 
 Tử Hào 
 136 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 120,771 
 0 
13
 HungDaoVuong 
 Tử Hào 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 161,835 
 0 
14
 DiepXuanTuong 
 Tử Hào 
 135 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 82,810 
 0 
15
 zzPhiu 
 Tử Hào 
 135 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 119,966 
 0 
16
 StingBreezer 
 Tử Hào 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 38,590 
 0 
17
 TheLine 
 Tử Hào 
 135 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 56,675 
 0 
18
 MrBen 
 Tử Hào 
 135 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 33,540 
 0 
19
 Haode 
 Tử Hào 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 32,895 
 0 
20
 KennyD 
 Tử Hào 
 134 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 8 
 28,010 
 0 
21
 TamMao 
 Tử Hào 
 134 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 8 
 620,357 
 0 
22
 IPhone8 
 Tử Hào 
 133 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 20,810 
 0 
23
 BoMayChapHet 
 Tử Hào 
 133 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 24,535 
 0 
24
 TuHao3 
 Tử Hào 
 133 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 20,470 
 0