HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 NoSanaNoLife 
 Kiếm Khách 
 140 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 618,635 
 0 
2
 Naga 
 Kiếm Khách 
 139 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 296,060 
 0 
3
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 286,083 
 0 
4
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 138 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 197,463 
 0 
5
 Th30ne 
 Kiếm Khách 
 137 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 134,899 
 0 
6
 IdolGioiTre 
 Kiếm Khách 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 130,404 
 0 
7
 NenHoSung 
 Kiếm Khách 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 121,289 
 0 
8
 TheEnd 
 Kiếm Khách 
 133 
 BigFour  
 Chính phái 
 8 
 126,130 
 0 
9
 Dart 
 Kiếm Khách 
 133 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 132,287 
 0 
10
 zTieuKiemTaz 
 Kiếm Khách 
 131 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 208,547 
 0 
11
 SexSlave 
 Kiếm Khách 
 130 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 5,677 
 0 
12
 KenKaneki 
 Kiếm Khách 
 129 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 1,564 
 0 
13
 KiemK 
 Kiếm Khách 
 129 
  
 Tà phái 
 7 
 25,004 
 0 
14
 HKDV200 
 Kiếm Khách 
 128 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 11,477 
 0 
15
 CATKiem 
 Kiếm Khách 
 128 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 113,748 
 0 
16
 Cloud 
 Kiếm Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 97,107 
 0 
17
 Chip 
 Kiếm Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 446 
 0 
18
 MissLee 
 Kiếm Khách 
 125 
 TinhAE  
 Tà phái 
 7 
 68,142 
 0 
19
 IVIon 
 Kiếm Khách 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 96 
 0 
20
 strongdutp6 
 Kiếm Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,900 
 0 
21
 strongdutp 
 Kiếm Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 41,830 
 0 
22
 Thanh 
 Kiếm Khách 
 123 
 NewKing  
 Tà phái 
 7 
 34,425 
 0 
23
 Boss1 
 Kiếm Khách 
 123 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 38,380 
 0 
24
 YKienLenPhuong 
 Kiếm Khách 
 123 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 75,132 
 0