HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,462,702 
 0 
2
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 146 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,575,548 
 0 
3
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,482,736 
 0 
4
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 610,845 
 0 
5
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,468,959 
 0 
6
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 468,221 
 0 
7
 TheLord 
 Kiếm Khách 
 142 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 134,163 
 0 
8
 BeWithMe1903 
 Kiếm Khách 
 142 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 121,125 
 0 
9
 ThienVanKiem 
 Kiếm Khách 
 142 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 1,467,026 
 0 
10
 Dart 
 Kiếm Khách 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 591,840 
 0 
11
 TheEnd 
 Kiếm Khách 
 140 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 201,075 
 0 
12
 Katniss 
 Kiếm Khách 
 140 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 62,525 
 0 
13
 MissLee 
 Kiếm Khách 
 139 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 8 
 121,197 
 0 
14
 NenHoSung 
 Kiếm Khách 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 157,021 
 0 
15
 Milenus 
 Kiếm Khách 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 594,321 
 0 
16
 KenKaneki 
 Kiếm Khách 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 13,859 
 0 
17
 oShinKays 
 Kiếm Khách 
 131 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 8 
 124,607 
 0 
18
 SexSlave 
 Kiếm Khách 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 12,367 
 0 
19
 KiemK 
 Kiếm Khách 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 26,604 
 0 
20
 Hextex 
 Kiếm Khách 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 32,526 
 0 
21
 HKDV200 
 Kiếm Khách 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 11,477 
 0 
22
 CATKiem 
 Kiếm Khách 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 3,748 
 0 
23
 DocCoKiem 
 Kiếm Khách 
 127 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 53,100 
 0 
24
 longkakano20 
 Kiếm Khách 
 127 
 SaiGon  
 Chính phái 
 7 
 28,075 
 0