HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,467,478 
 0 
2
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,476,736 
 0 
3
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 150 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 10 
 1,659,619 
 0 
4
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 148 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,489,757 
 0 
5
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 146 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 535,275 
 0 
6
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,468,969 
 0 
7
 BeWithMe1903 
 Kiếm Khách 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 173,472 
 0 
8
 TheLord 
 Kiếm Khách 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 177,048 
 0 
9
 Dart 
 Kiếm Khách 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 1,484,087 
 0 
10
 Bellion 
 Kiếm Khách 
 144 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 1,491,851 
 0 
11
 Katniss 
 Kiếm Khách 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 107,766 
 0 
12
 MissLee 
 Kiếm Khách 
 143 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 162,622 
 0 
13
 TheEnd 
 Kiếm Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 270,728 
 0 
14
 SexSlave 
 Kiếm Khách 
 140 
 SaiGon  
 Tà phái 
 9 
 1,298,092 
 0 
15
 MaiKa 
 Kiếm Khách 
 140 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 433,120 
 0 
16
 Freezer 
 Kiếm Khách 
 138 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 8 
 724,663 
 0 
17
 NenHoSung 
 Kiếm Khách 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 157,021 
 0 
18
 HaQuocHuy 
 Kiếm Khách 
 136 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 8 
 635,054 
 0 
19
 MrsDuyen 
 Kiếm Khách 
 136 
 Trevor  
 Chính phái 
 8 
 76,204 
 0 
20
 longkakano20 
 Kiếm Khách 
 133 
 Trevor  
 Chính phái 
 8 
 98,327 
 0 
21
 Milenus 
 Kiếm Khách 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 600,252 
 0 
22
 KenKaneki 
 Kiếm Khách 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 13,859 
 0 
23
 BadBoy1905 
 Kiếm Khách 
 131 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 13,940 
 0 
24
 oShinKays 
 Kiếm Khách 
 131 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 8 
 124,607 
 0