HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 AnhBeo 
 Kiếm Khách 
 128 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 140,702 
 0 
2
 ThichBuonBan 
 Kiếm Khách 
 128 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 148,377 
 0 
3
 Naga 
 Kiếm Khách 
 125 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 108,293 
 0 
4
 Chip 
 Kiếm Khách 
 125 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 72,484 
 0 
5
 SexSlave 
 Kiếm Khách 
 124 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 38,539 
 0 
6
 ToTo 
 Kiếm Khách 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 114,726 
 0 
7
 IVIon 
 Kiếm Khách 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 36,194 
 0 
8
 iCool 
 Kiếm Khách 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 25,574 
 0 
9
 Cloud 
 Kiếm Khách 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 62,777 
 0 
10
 KenKaneki 
 Kiếm Khách 
 121 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 62,218 
 0 
11
 NenHoSung 
 Kiếm Khách 
 120 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 37,435 
 0 
12
 Yukino 
 Kiếm Khách 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 31,097 
 0 
13
 Th30ne 
 Kiếm Khách 
 120 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 7 
 23,015 
 0 
14
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 120 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 70,411 
 0 
15
 StingDau 
 Kiếm Khách 
 119 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 36,532 
 0 
16
 SwatHera 
 Kiếm Khách 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 25,711 
 0 
17
 YKienLenPhuong 
 Kiếm Khách 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 20,856 
 0 
18
 Thanh 
 Kiếm Khách 
 119 
 BigBang  
 Tà phái 
 6 
 17,245 
 0 
19
 HKDV200 
 Kiếm Khách 
 119 
 BigBang  
 Tà phái 
 6 
 22,620 
 0 
20
 Boss1 
 Kiếm Khách 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 23,720 
 0 
21
 KiemK 
 Kiếm Khách 
 119 
 ClupTayNinh  
 Tà phái 
 6 
 54,279 
 0 
22
 ViruSs 
 Kiếm Khách 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 12,971 
 0 
23
 suzuki 
 Kiếm Khách 
 118 
 BigBang  
 Chính phái 
 6 
 59,325 
 0 
24
 iMeii 
 Kiếm Khách 
 118 
 FairyTail  
 Chính phái 
 6 
 15,100 
 0