HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,470,147 
 0 
2
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,488,983 
 0 
3
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 148 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,536,623 
 0 
4
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 147 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,280,231 
 0 
5
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,468,969 
 0 
6
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 145 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 497,621 
 0 
7
 BeWithMe1903 
 Kiếm Khách 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 144,815 
 0 
8
 TheLord 
 Kiếm Khách 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 157,738 
 0 
9
 Dart 
 Kiếm Khách 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 1,466,162 
 0 
10
 Bellion 
 Kiếm Khách 
 143 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 1,522,109 
 0 
11
 Katniss 
 Kiếm Khách 
 142 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 89,271 
 0 
12
 MissLee 
 Kiếm Khách 
 142 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 144,517 
 0 
13
 TheEnd 
 Kiếm Khách 
 142 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 227,772 
 0 
14
 NenHoSung 
 Kiếm Khách 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 157,021 
 0 
15
 MaiKa 
 Kiếm Khách 
 136 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 8 
 135,568 
 0 
16
 SexSlave 
 Kiếm Khách 
 136 
 SaiGon  
 Tà phái 
 8 
 268,249 
 0 
17
 Freezer 
 Kiếm Khách 
 135 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 8 
 537,216 
 0 
18
 Milenus 
 Kiếm Khách 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 600,252 
 0 
19
 HaQuocHuy 
 Kiếm Khách 
 132 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 8 
 244,412 
 0 
20
 KenKaneki 
 Kiếm Khách 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 13,859 
 0 
21
 oShinKays 
 Kiếm Khách 
 131 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 8 
 124,607 
 0 
22
 longkakano20 
 Kiếm Khách 
 131 
 Trevor  
 Chính phái 
 8 
 86,177 
 0 
23
 MrsDuyen 
 Kiếm Khách 
 131 
  
 Chính phái 
 8 
 64,414 
 0 
24
 KiemVuong 
 Kiếm Khách 
 130 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 8 
 24,187 
 0