HK-DV.NET

Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 F5zBachTuHoa 
 Kiếm Khách 
 86 
  
 Chính phái 
 3 
 510 
 0 
2
 MashiroShiina 
 Kiếm Khách 
 82 
  
 Chính phái 
 4 
 460 
 0 
3
 AnhBeo 
 Kiếm Khách 
 81 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 4 
 505 
 0 
4
 Chip 
 Kiếm Khách 
 81 
  
 Chính phái 
 4 
 490 
 0 
5
 GeoPham 
 Kiếm Khách 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 470 
 0 
6
 EmilyDior 
 Kiếm Khách 
 79 
  
 Chính phái 
 3 
 455 
 0 
7
 Ying 
 Kiếm Khách 
 79 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 3 
 430 
 0 
8
 Thanh 
 Kiếm Khách 
 77 
 KhongSoVk 
 Tà phái 
 3 
 395 
 0 
9
 MrLuong 
 Kiếm Khách 
 76 
  
 Chính phái 
 3 
 480 
 0 
10
 SwatHera 
 Kiếm Khách 
 76 
 LongHoMon 
 Tà phái 
 3 
 515 
 0 
11
 ToTo 
 Kiếm Khách 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 505 
 0 
12
 HoaManDaLa 
 Kiếm Khách 
 72 
 LongHoMon 
 Tà phái 
 3 
 490 
 0 
13
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 72 
  
 Chính phái 
 3 
 490 
 0 
14
 Bradley 
 Kiếm Khách 
 70 
 HoiTamHoang 
 Chính phái 
 3 
 515 
 0 
15
 PinkPink 
 Kiếm Khách 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 495 
 0 
16
 LSBTuanAnh 
 Kiếm Khách 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 425 
 0 
17
 KiemMaVuong 
 Kiếm Khách 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 440 
 0 
18
 NgiLam 
 Kiếm Khách 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 520 
 0 
19
 CoLong 
 Kiếm Khách 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 510 
 0 
20
 Cloud 
 Kiếm Khách 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 490 
 0 
21
 BachTuHoa 
 Kiếm Khách 
 68 
 Blyatcave 
 Tà phái 
 3 
 465 
 0 
22
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 465 
 0 
23
 iMeii 
 Kiếm Khách 
 67 
 FairyTail 
 Chính phái 
 3 
 480 
 0 
24
 SATxTHAN 
 Kiếm Khách 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 465 
 0 

Trang 0 của 3 | 0 1 2 |