HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 DaiKa 
 Kiếm Khách 
 144 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,503,069 
 0 
2
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,475,467 
 0 
3
 iKuconz 
 Kiếm Khách 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,024,504 
 0 
4
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 141 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 420,096 
 0 
5
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 141 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,448,292 
 0 
6
 Th30ne 
 Kiếm Khách 
 140 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 160,209 
 0 
7
 Dart 
 Kiếm Khách 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 234,213 
 0 
8
 NenHoSung 
 Kiếm Khách 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 143,121 
 0 
9
 TheEnd 
 Kiếm Khách 
 135 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 149,960 
 0 
10
 ThienVanKiem 
 Kiếm Khách 
 133 
 CBTeam  
 Chính phái 
 8 
 129,118 
 0 
11
 Thanh 
 Kiếm Khách 
 132 
  
 Tà phái 
 8 
 80,008 
 0 
12
 BeWithMe1903 
 Kiếm Khách 
 131 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 8 
 45,485 
 0 
13
 SexSlave 
 Kiếm Khách 
 131 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 2,867 
 0 
14
 KenKaneki 
 Kiếm Khách 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 8,234 
 0 
15
 KiemK 
 Kiếm Khách 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 26,599 
 0 
16
 HKDV200 
 Kiếm Khách 
 128 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 11,477 
 0 
17
 Milenus 
 Kiếm Khách 
 128 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 315,735 
 0 
18
 CATKiem 
 Kiếm Khách 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 3,748 
 0 
19
 MissLee 
 Kiếm Khách 
 126 
 TinhAE  
 Tà phái 
 7 
 79,452 
 0 
20
 Cloud 
 Kiếm Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 97,107 
 0 
21
 DocCoKiem 
 Kiếm Khách 
 125 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 38,955 
 0 
22
 Chip 
 Kiếm Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 446 
 0 
23
 IVIon 
 Kiếm Khách 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 96 
 0 
24
 Aura 
 Kiếm Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,965 
 0