HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ThichBuonBan 
 Kiếm Khách 
 136 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 125,986 
 0 
2
 Naga 
 Kiếm Khách 
 136 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 201,082 
 0 
3
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 114,661 
 0 
4
 Th30ne 
 Kiếm Khách 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 107,484 
 0 
5
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 133 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 168,203 
 0 
6
 SwatHera 
 Kiếm Khách 
 131 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 96,132 
 0 
7
 NenHoSung 
 Kiếm Khách 
 130 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 70,135 
 0 
8
 ToTo 
 Kiếm Khách 
 129 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 105,900 
 0 
9
 KenKaneki 
 Kiếm Khách 
 128 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 106,729 
 0 
10
 KiemK 
 Kiếm Khách 
 128 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 12,844 
 0 
11
 CATKiem 
 Kiếm Khách 
 128 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 112,468 
 0 
12
 HKDV200 
 Kiếm Khách 
 128 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 9,897 
 0 
13
 Dart 
 Kiếm Khách 
 128 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 102,884 
 0 
14
 TheEnd 
 Kiếm Khách 
 127 
 BigFour  
 Chính phái 
 7 
 93,013 
 0 
15
 SexSlave 
 Kiếm Khách 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 11,027 
 0 
16
 Cloud 
 Kiếm Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 97,107 
 0 
17
 Chip 
 Kiếm Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 446 
 0 
18
 IVIon 
 Kiếm Khách 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 96 
 0 
19
 strongdutp6 
 Kiếm Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,900 
 0 
20
 strongdutp 
 Kiếm Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 41,830 
 0 
21
 Boss1 
 Kiếm Khách 
 123 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 38,380 
 0 
22
 iCool 
 Kiếm Khách 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 34,583 
 0 
23
 Yukino 
 Kiếm Khách 
 123 
 Akatsukii  
 Chính phái 
 7 
 53,386 
 0 
24
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 123 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 43,336 
 0