HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,514,599 
 0 
2
 iKuconz 
 Kiếm Khách 
 144 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 1,464,930 
 0 
3
 DaiKa 
 Kiếm Khách 
 144 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,466,724 
 0 
4
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 144 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,474,388 
 0 
5
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 143 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 393,690 
 0 
6
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 451,411 
 0 
7
 Dart 
 Kiếm Khách 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 332,640 
 0 
8
 ThienVanKiem 
 Kiếm Khách 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 1,304,233 
 0 
9
 TheEnd 
 Kiếm Khách 
 138 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 175,815 
 0 
10
 Thanh 
 Kiếm Khách 
 138 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 8 
 108,443 
 0 
11
 BeWithMe1903 
 Kiếm Khách 
 137 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 8 
 74,145 
 0 
12
 NenHoSung 
 Kiếm Khách 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 147,331 
 0 
13
 Katniss 
 Kiếm Khách 
 134 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 8 
 35,765 
 0 
14
 MissLee 
 Kiếm Khách 
 132 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 8 
 94,912 
 0 
15
 Milenus 
 Kiếm Khách 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 593,406 
 0 
16
 KenKaneki 
 Kiếm Khách 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 14,419 
 0 
17
 SexSlave 
 Kiếm Khách 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 3,967 
 0 
18
 KiemK 
 Kiếm Khách 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 26,599 
 0 
19
 HKDV200 
 Kiếm Khách 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 11,477 
 0 
20
 CATKiem 
 Kiếm Khách 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 3,748 
 0 
21
 DocCoKiem 
 Kiếm Khách 
 127 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 53,100 
 0 
22
 oShinKays 
 Kiếm Khách 
 127 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 7 
 59,488 
 0 
23
 Hextex 
 Kiếm Khách 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 27,586 
 0 
24
 Cloud 
 Kiếm Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 97,107 
 0