HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 143 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 215,961 
 0 
2
 FullHDHokChe 
 Thương Hào 
 142 
 CBTeam  
 Tà phái 
 9 
 129,991 
 0 
3
 Mata 
 Thương Hào 
 140 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 102,276 
 0 
4
 MeoDen 
 Thương Hào 
 140 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 168,479 
 0 
5
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 140 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 280,041 
 0 
6
 Dert 
 Thương Hào 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 127,368 
 0 
7
 XeNa 
 Thương Hào 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 91,648 
 0 
8
 VnVoDich 
 Thương Hào 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 126,762 
 0 
9
 Prestine 
 Thương Hào 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 18,645 
 0 
10
 Shill 
 Thương Hào 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 64,417 
 0 
11
 zTieuThuongTaz 
 Thương Hào 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 9,165 
 0 
12
 DeeDee 
 Thương Hào 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 31,165 
 0 
13
 Lance 
 Thương Hào 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 41,755 
 0 
14
 ChuKhacNguyen 
 Thương Hào 
 125 
 TinhAE  
 Tà phái 
 7 
 105,324 
 0 
15
 SiLong 
 Thương Hào 
 125 
 BigFour  
 Chính phái 
 7 
 37,470 
 0 
16
 BaByBoy 
 Thương Hào 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 76,254 
 0 
17
 TangTang 
 Thương Hào 
 125 
 TheZoo  
 Tà phái 
 7 
 1,000 
 0 
18
 strongdutp3 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 41,700 
 0 
19
 strongdutp5 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,870 
 0 
20
 strongdutp7 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,860 
 0 
21
 TLTK 
 Thương Hào 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 992 
 0 
22
 ZeZe 
 Thương Hào 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 37,125 
 0 
23
 xXxLeTamxXx 
 Thương Hào 
 123 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 121,227 
 0 
24
 KendallJenner 
 Thương Hào 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 11,695 
 0