HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 140 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 172,697 
 0 
2
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 140 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 279,236 
 0 
3
 MeoDen 
 Thương Hào 
 139 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 149,899 
 0 
4
 FullHDHokChe 
 Thương Hào 
 138 
 CBTeam  
 Tà phái 
 8 
 80,710 
 0 
5
 Mata 
 Thương Hào 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 155,976 
 0 
6
 Dert 
 Thương Hào 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 94,965 
 0 
7
 XeNa 
 Thương Hào 
 132 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 79,635 
 0 
8
 VnVoDich 
 Thương Hào 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 78,885 
 0 
9
 Prestine 
 Thương Hào 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 18,645 
 0 
10
 Shill 
 Thương Hào 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 64,417 
 0 
11
 DeeDee 
 Thương Hào 
 126 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 31,165 
 0 
12
 Lance 
 Thương Hào 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 41,755 
 0 
13
 SiLong 
 Thương Hào 
 125 
 BigFour  
 Chính phái 
 7 
 37,470 
 0 
14
 zTieuThuongTaz 
 Thương Hào 
 125 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 38,310 
 0 
15
 BaByBoy 
 Thương Hào 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 76,254 
 0 
16
 TangTang 
 Thương Hào 
 125 
 TheZoo  
 Tà phái 
 7 
 1,000 
 0 
17
 strongdutp3 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 41,700 
 0 
18
 strongdutp5 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,870 
 0 
19
 strongdutp7 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,860 
 0 
20
 TLTK 
 Thương Hào 
 124 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 992 
 0 
21
 ZeZe 
 Thương Hào 
 123 
 BigBang  
 Tà phái 
 7 
 37,125 
 0 
22
 TuMaSu 
 Thương Hào 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 38,060 
 0 
23
 ChuKhacNguyen 
 Thương Hào 
 122 
 TinhAE  
 Tà phái 
 7 
 92,479 
 0 
24
 NoiDiEm 
 Thương Hào 
 122 
 Suzuran  
 Tà phái 
 7 
 42,622 
 0