HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Prestine 
 Thương Hào 
 117 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 6 
 38,146 
 0 
2
 NhaoZoKiemAn 
 Thương Hào 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 11,815 
 0 
3
 XeNa 
 Thương Hào 
 116 
 lXaHoiDenl  
 Tà phái 
 6 
 11,405 
 0 
4
 meocon 
 Thương Hào 
 116 
 OnePiece  
 Chính phái 
 6 
 9,790 
 0 
5
 Lance 
 Thương Hào 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 12,515 
 0 
6
 zTieuThuongTaz 
 Thương Hào 
 114 
 lXaHoiDenl  
 Tà phái 
 6 
 10,100 
 0 
7
 Shill 
 Thương Hào 
 114 
 HuynhDe  
 Chính phái 
 6 
 10,465 
 0 
8
 DeeDee 
 Thương Hào 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 8,890 
 0 
9
 MeoDen 
 Thương Hào 
 113 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 10,495 
 0 
10
 FleurdeLys 
 Thương Hào 
 112 
 Legend  
 Chính phái 
 6 
 13,390 
 0 
11
 Dert 
 Thương Hào 
 111 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 11,040 
 0 
12
 strongdutp3 
 Thương Hào 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 11,490 
 0 
13
 strongdutp5 
 Thương Hào 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 10,700 
 0 
14
 strongdutp7 
 Thương Hào 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 10,670 
 0 
15
 TrucVan 
 Thương Hào 
 110 
 SongVeDem  
 Chính phái 
 6 
 8,435 
 0 
16
 TuMaSu 
 Thương Hào 
 109 
 Heartless  
 Chính phái 
 5 
 9,805 
 0 
17
 HongThatCong 
 Thương Hào 
 109 
 Challenger  
 Tà phái 
 5 
 9,735 
 0 
18
 ThuongK152 
 Thương Hào 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 9,080 
 0 
19
 Shjn 
 Thương Hào 
 108 
 HuyetToc  
 Chính phái 
 5 
 7,120 
 0 
20
 VIPDEPTRAI 
 Thương Hào 
 108 
 TeThien  
 Chính phái 
 5 
 6,855 
 0 
21
 NhiCa 
 Thương Hào 
 108 
 OnePiece  
 Tà phái 
 5 
 9,660 
 0 
22
 GetToMan 
 Thương Hào 
 107 
 AThena  
 Tà phái 
 5 
 5,875 
 0 
23
 ZeZe 
 Thương Hào 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 7,555 
 0 
24
 Mata 
 Thương Hào 
 107 
 IndoFood  
 Chính phái 
 5 
 15,765 
 0