HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Mata 
 Thương Hào 
 133 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 114,165 
 0 
2
 meocon 
 Thương Hào 
 132 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 70,382 
 0 
3
 MeoDen 
 Thương Hào 
 131 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 88,419 
 0 
4
 45kToDacBiet 
 Thương Hào 
 131 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 82,669 
 0 
5
 Prestine 
 Thương Hào 
 128 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 10,850 
 0 
6
 FullHDHokChe 
 Thương Hào 
 128 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 1,235 
 0 
7
 Shill 
 Thương Hào 
 127 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 53,167 
 0 
8
 Lance 
 Thương Hào 
 126 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 41,755 
 0 
9
 XeNa 
 Thương Hào 
 125 
 DevilHouse  
 Tà phái 
 7 
 42,455 
 0 
10
 DeeDee 
 Thương Hào 
 125 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 27,110 
 0 
11
 Dert 
 Thương Hào 
 124 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 41,675 
 0 
12
 strongdutp3 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 41,505 
 0 
13
 strongdutp5 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,675 
 0 
14
 strongdutp7 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,660 
 0 
15
 TangTang 
 Thương Hào 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 28,605 
 0 
16
 TLTK 
 Thương Hào 
 121 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 41,812 
 0 
17
 FleurdeLys 
 Thương Hào 
 121 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 34,850 
 0 
18
 HongThatCong 
 Thương Hào 
 121 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 45,883 
 0 
19
 TuMaSu 
 Thương Hào 
 121 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 40,075 
 0 
20
 ZeZe 
 Thương Hào 
 120 
 BigBang  
 Tà phái 
 7 
 28,570 
 0 
21
 VIPDEPTRAI 
 Thương Hào 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 34,411 
 0 
22
 VnVoDich 
 Thương Hào 
 120 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 47,742 
 0 
23
 NoiDiEm 
 Thương Hào 
 120 
 Suzuran  
 Tà phái 
 7 
 39,917 
 0 
24
 zTieuThuongTaz 
 Thương Hào 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 18,920 
 0