HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 145 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 242,136 
 0 
2
 RickyGuy 
 Thương Hào 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 147,716 
 0 
3
 Mata 
 Thương Hào 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 981 
 0 
4
 MeoDen 
 Thương Hào 
 141 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 178,354 
 0 
5
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 280,041 
 0 
6
 Dert 
 Thương Hào 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 132,038 
 0 
7
 XeNa 
 Thương Hào 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 91,648 
 0 
8
 VnVoDich 
 Thương Hào 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 126,762 
 0 
9
 Prestine 
 Thương Hào 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 18,645 
 0 
10
 Shill 
 Thương Hào 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 64,417 
 0 
11
 ChuKhacNguyen 
 Thương Hào 
 128 
 TinhAE  
 Tà phái 
 7 
 131,599 
 0 
12
 zTieuThuongTaz 
 Thương Hào 
 128 
 GreenLand  
 Tà phái 
 7 
 8,405 
 0 
13
 BachCotTinh07 
 Thương Hào 
 127 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 28,685 
 0 
14
 DeeDee 
 Thương Hào 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 31,165 
 0 
15
 Lance 
 Thương Hào 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 41,755 
 0 
16
 SiLong 
 Thương Hào 
 125 
 BigFour  
 Chính phái 
 7 
 37,500 
 0 
17
 BaByBoy 
 Thương Hào 
 125 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 7 
 76,934 
 0 
18
 TangTang 
 Thương Hào 
 125 
 TheZoo  
 Tà phái 
 7 
 1,000 
 0 
19
 xXxLeTamxXx 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 122,857 
 0 
20
 strongdutp3 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 41,700 
 0 
21
 strongdutp5 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,870 
 0 
22
 strongdutp7 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,860 
 0 
23
 TLTK 
 Thương Hào 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 992 
 0 
24
 ZeZe 
 Thương Hào 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 37,125 
 0