HK-DV.NET

Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 NhaoZoKiemAn 
 Thương Hào 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 470 
 0 
2
 LinhHonHuynhDe 
 Thương Hào 
 70 
 LongHoMon 
 Tà phái 
 3 
 500 
 0 
3
 Lance 
 Thương Hào 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 485 
 0 
4
 Prestine 
 Thương Hào 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 440 
 0 
5
 GetToMan 
 Thương Hào 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 345 
 0 
6
 Dert 
 Thương Hào 
 61 
  
 Tà phái 
 3 
 385 
 0 
7
 inNov 
 Thương Hào 
 60 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 2 
 265 
 0 
8
 DeeDee 
 Thương Hào 
 59 
  
 Tà phái 
 2 
 305 
 0 
9
 LongThuong 
 Thương Hào 
 59 
  
 Tà phái 
 2 
 350 
 0 
10
 ZaKun 
 Thương Hào 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 335 
 0 
11
 ThuongK152 
 Thương Hào 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 275 
 0 
12
 Shjn 
 Thương Hào 
 58 
  
 Chính phái 
 2 
 310 
 0 
13
 zTieuThuongTaz 
 Thương Hào 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 395 
 0 
14
 Gyra 
 Thương Hào 
 57 
  
 Chính phái 
 2 
 385 
 0 
15
 ZeZe 
 Thương Hào 
 57 
  
 Tà phái 
 2 
 270 
 0 
16
 LomDom 
 Thương Hào 
 55 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 2 
 275 
 0 
17
 Mata 
 Thương Hào 
 53 
  
 Chính phái 
 2 
 315 
 0 
18
 NhiCa 
 Thương Hào 
 52 
  
 Tà phái 
 2 
 475 
 0 
19
 Supermeat 
 Thương Hào 
 50 
  
 Tà phái 
 2 
 240 
 0 
20
 MrTien 
 Thương Hào 
 50 
  
 Tà phái 
 2 
 210 
 0 
21
 MaThuong 
 Thương Hào 
 49 
  
 Tà phái 
 2 
 175 
 0 
22
 zzScarlet 
 Thương Hào 
 49 
  
 Tà phái 
 2 
 185 
 0 
23
 Ziku 
 Thương Hào 
 49 
  
 Tà phái 
 2 
 230 
 0 
24
 strongdutp3 
 Thương Hào 
 48 
  
 Chính phái 
 2 
 345 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |