HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 meocon 
 Thương Hào 
 137 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 145,872 
 0 
2
 Mata 
 Thương Hào 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 143,676 
 0 
3
 45kToDacBiet 
 Thương Hào 
 136 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 126,942 
 0 
4
 MeoDen 
 Thương Hào 
 136 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 123,399 
 0 
5
 FullHDHokChe 
 Thương Hào 
 133 
 CBTeam  
 Tà phái 
 8 
 40,220 
 0 
6
 Prestine 
 Thương Hào 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 18,645 
 0 
7
 Dert 
 Thương Hào 
 130 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 69,915 
 0 
8
 Shill 
 Thương Hào 
 128 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 63,017 
 0 
9
 XeNa 
 Thương Hào 
 127 
 IndoFood  
 Chính phái 
 7 
 55,805 
 0 
10
 Lance 
 Thương Hào 
 126 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 41,755 
 0 
11
 TangTang 
 Thương Hào 
 125 
 TheZoo  
 Tà phái 
 7 
 37,315 
 0 
12
 DeeDee 
 Thương Hào 
 125 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 27,360 
 0 
13
 HongThatCong 
 Thương Hào 
 125 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 73,089 
 0 
14
 VnVoDich 
 Thương Hào 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 61,310 
 0 
15
 strongdutp3 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 41,700 
 0 
16
 strongdutp5 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,870 
 0 
17
 strongdutp7 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,860 
 0 
18
 TLTK 
 Thương Hào 
 124 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 51,387 
 0 
19
 SiLong 
 Thương Hào 
 123 
 BigFour  
 Chính phái 
 7 
 31,210 
 0 
20
 ZeZe 
 Thương Hào 
 123 
 BigBang  
 Tà phái 
 7 
 37,125 
 0 
21
 TuMaSu 
 Thương Hào 
 123 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 38,060 
 0 
22
 NoiDiEm 
 Thương Hào 
 122 
 Suzuran  
 Tà phái 
 7 
 42,622 
 0 
23
 FleurdeLys 
 Thương Hào 
 121 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 34,850 
 0 
24
 VIPDEPTRAI 
 Thương Hào 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 36,326 
 0