HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Uranus 
 Cung Thủ 
 140 
 Challenger  
 Chính phái 
 9 
 15,795 
 0 
2
 BabyCT 
 Cung Thủ 
 139 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 731,612 
 0 
3
 ZEUS 
 Cung Thủ 
 139 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 145,868 
 0 
4
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 137 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 137,571 
 0 
5
 RecRec 
 Cung Thủ 
 136 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 12,120 
 0 
6
 SutVaoCuaQuy 
 Cung Thủ 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 101,619 
 0 
7
 zZzTieuQuyzZz 
 Cung Thủ 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 612,282 
 0 
8
 Susu 
 Cung Thủ 
 133 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 129,192 
 0 
9
 Harley 
 Cung Thủ 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 113,013 
 0 
10
 PatrjckJane 
 Cung Thủ 
 132 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 81,985 
 0 
11
 Ceasar 
 Cung Thủ 
 131 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 24,338 
 0 
12
 DepTrai 
 Cung Thủ 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 32,881 
 0 
13
 KillDog 
 Cung Thủ 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 123,873 
 0 
14
 TieuPhuGanhCui 
 Cung Thủ 
 129 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 52,645 
 0 
15
 Naruto 
 Cung Thủ 
 129 
 TheZoo  
 Tà phái 
 7 
 3,931 
 0 
16
 Miss 
 Cung Thủ 
 128 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 65,452 
 0 
17
 meocontapboivt 
 Cung Thủ 
 128 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 83,727 
 0 
18
 Jackdess 
 Cung Thủ 
 127 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 71,631 
 0 
19
 LadyKillers 
 Cung Thủ 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 51,358 
 0 
20
 YenTu 
 Cung Thủ 
 126 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 67,518 
 0 
21
 o0oMinho0o 
 Cung Thủ 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 95,347 
 0 
22
 NgocNghi 
 Cung Thủ 
 125 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 57,095 
 0 
23
 zTieuCungTaz 
 Cung Thủ 
 124 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 38,130 
 0 
24
 DanDyLaddy 
 Cung Thủ 
 124 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 28,775 
 0