HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 DepTrai 
 Cung Thủ 
 127 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 131,686 
 0 
2
 Harley 
 Cung Thủ 
 126 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 21,043 
 0 
3
 RecRec 
 Cung Thủ 
 126 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 56,904 
 0 
4
 Bishamon 
 Cung Thủ 
 124 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 57,385 
 0 
5
 Susu 
 Cung Thủ 
 123 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 48,104 
 0 
6
 LadyKillers 
 Cung Thủ 
 120 
  
 Tà phái 
 6 
 20,485 
 0 
7
 Elaine 
 Cung Thủ 
 120 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 26,400 
 0 
8
 KillDog 
 Cung Thủ 
 120 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 24,609 
 0 
9
 Naruto 
 Cung Thủ 
 120 
 BigBang  
 Tà phái 
 7 
 32,352 
 0 
10
 NuCungta 
 Cung Thủ 
 119 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 25,445 
 0 
11
 TieuPhuGanhCui 
 Cung Thủ 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 22,115 
 0 
12
 ZEUS 
 Cung Thủ 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 7,075 
 0 
13
 banhbao 
 Cung Thủ 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 22,205 
 0 
14
 CamKuBanChym 
 Cung Thủ 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 21,590 
 0 
15
 NgocNghi 
 Cung Thủ 
 118 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 6 
 21,800 
 0 
16
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 118 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 6 
 14,365 
 0 
17
 Ceasar 
 Cung Thủ 
 117 
 BigBang  
 Chính phái 
 6 
 26,034 
 0 
18
 PatrjckJane 
 Cung Thủ 
 117 
 IndoFood  
 Chính phái 
 6 
 23,340 
 0 
19
 SutVaoCuaQuy 
 Cung Thủ 
 117 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 16,440 
 0 
20
 zZzTieuQuyzZz 
 Cung Thủ 
 117 
 BigBang  
 Tà phái 
 6 
 23,110 
 0 
21
 BabyCT 
 Cung Thủ 
 117 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 6 
 7,525 
 0 
22
 LinhPhuong 
 Cung Thủ 
 116 
 BigFour  
 Chính phái 
 6 
 17,660 
 0 
23
 xWarmBoyx 
 Cung Thủ 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 16,345 
 0 
24
 holytieuthu7 
 Cung Thủ 
 116 
 FairyTail  
 Chính phái 
 6 
 12,380 
 0