HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Uranus 
 Cung Thủ 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 389,860 
 0 
2
 ZEUS 
 Cung Thủ 
 135 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 117,908 
 0 
3
 RecRec 
 Cung Thủ 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 227,340 
 0 
4
 BabyCT 
 Cung Thủ 
 134 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 606,394 
 0 
5
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 108,204 
 0 
6
 Harley 
 Cung Thủ 
 132 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 105,958 
 0 
7
 DepTrai 
 Cung Thủ 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 32,881 
 0 
8
 Susu 
 Cung Thủ 
 130 
 CuongDamBang  
 Tà phái 
 8 
 108,349 
 0 
9
 SutVaoCuaQuy 
 Cung Thủ 
 130 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 134,144 
 0 
10
 zZzTieuQuyzZz 
 Cung Thủ 
 129 
 IndoFood  
 Chính phái 
 7 
 332,622 
 0 
11
 Ceasar 
 Cung Thủ 
 129 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 12,098 
 0 
12
 TieuPhuGanhCui 
 Cung Thủ 
 128 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 51,265 
 0 
13
 KillDog 
 Cung Thủ 
 128 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 116,753 
 0 
14
 PatrjckJane 
 Cung Thủ 
 128 
 IndoFood  
 Chính phái 
 7 
 55,115 
 0 
15
 Naruto 
 Cung Thủ 
 128 
 BigBang  
 Tà phái 
 7 
 63,456 
 0 
16
 Miss 
 Cung Thủ 
 127 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 56,017 
 0 
17
 LadyKillers 
 Cung Thủ 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 51,358 
 0 
18
 meocontapboivt 
 Cung Thủ 
 126 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 63,052 
 0 
19
 DanDyLaddy 
 Cung Thủ 
 124 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 28,775 
 0 
20
 NgocNghi 
 Cung Thủ 
 123 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 43,970 
 0 
21
 BaeJunSik 
 Cung Thủ 
 123 
 Hasagi  
 Chính phái 
 7 
 99,417 
 0 
22
 DollMaster 
 Cung Thủ 
 123 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 78,251 
 0 
23
 Jackdess 
 Cung Thủ 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 55,241 
 0 
24
 holytieuthu7 
 Cung Thủ 
 122 
 FairyTail  
 Chính phái 
 7 
 18,240 
 0