HK-DV.NET

Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 RecRec 
 Cung Thủ 
 80 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 4 
 505 
 0 
2
 ZzLeozZ 
 Cung Thủ 
 75 
 LongHoMon 
 Tà phái 
 3 
 515 
 0 
3
 XXXXXX 
 Cung Thủ 
 74 
 HoiTamHoang 
 Chính phái 
 3 
 520 
 0 
4
 MadeInChina 
 Cung Thủ 
 74 
  
 Chính phái 
 3 
 500 
 0 
5
 Black 
 Cung Thủ 
 73 
  
 Tà phái 
 3 
 485 
 0 
6
 BiNganHoa 
 Cung Thủ 
 73 
 OnePiece 
 Tà phái 
 3 
 495 
 0 
7
 NgocNghi 
 Cung Thủ 
 72 
  
 Chính phái 
 3 
 495 
 0 
8
 Nothing 
 Cung Thủ 
 70 
  
 Chính phái 
 3 
 505 
 0 
9
 CCCCCC 
 Cung Thủ 
 70 
  
 Chính phái 
 3 
 495 
 0 
10
 LacTien 
 Cung Thủ 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 515 
 0 
11
 Arthur 
 Cung Thủ 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 490 
 0 
12
 Miss 
 Cung Thủ 
 68 
  
 Chính phái 
 3 
 465 
 0 
13
 Nurm 
 Cung Thủ 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 470 
 0 
14
 Chi13 
 Cung Thủ 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 330 
 0 
15
 NuCungta 
 Cung Thủ 
 64 
  
 Tà phái 
 2 
 360 
 0 
16
 xxTrollxx 
 Cung Thủ 
 63 
  
 Tà phái 
 2 
 510 
 0 
17
 GaKon 
 Cung Thủ 
 63 
  
 Tà phái 
 3 
 345 
 0 
18
 BanNheCai 
 Cung Thủ 
 62 
  
 Tà phái 
 3 
 315 
 0 
19
 zTieuCungTaz 
 Cung Thủ 
 60 
  
 Tà phái 
 2 
 290 
 0 
20
 Ti3uCung 
 Cung Thủ 
 59 
  
 Chính phái 
 2 
 335 
 0 
21
 Susu 
 Cung Thủ 
 59 
  
 Chính phái 
 2 
 270 
 0 
22
 DHKhanh 
 Cung Thủ 
 58 
  
 Chính phái 
 2 
 330 
 0 
23
 Cung152 
 Cung Thủ 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 275 
 0 
24
 KimYen 
 Cung Thủ 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 240 
 0 

Trang 0 của 3 | 0 1 2 |