HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 143 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,466,899 
 0 
2
 zFaTher 
 Cung Thủ 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 120,826 
 0 
3
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 190,726 
 0 
4
 Uranus 
 Cung Thủ 
 141 
 Challenger  
 Chính phái 
 9 
 22,665 
 0 
5
 Heidi 
 Cung Thủ 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 177,694 
 0 
6
 zZzTieuQuyzZz 
 Cung Thủ 
 140 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 673,906 
 0 
7
 Harley 
 Cung Thủ 
 139 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 161,188 
 0 
8
 PatrjckJane 
 Cung Thủ 
 138 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 126,848 
 0 
9
 RecRec 
 Cung Thủ 
 136 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 16,820 
 0 
10
 HauVeMatTroi 
 Cung Thủ 
 136 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 52,745 
 0 
11
 YenTu 
 Cung Thủ 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 154,470 
 0 
12
 Ceasar 
 Cung Thủ 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 78,031 
 0 
13
 Susu 
 Cung Thủ 
 134 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 34,117 
 0 
14
 Naruto 
 Cung Thủ 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 25,816 
 0 
15
 zTieuCungTaz 
 Cung Thủ 
 133 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 67,058 
 0 
16
 Jackdess 
 Cung Thủ 
 133 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 88,551 
 0 
17
 DepTrai 
 Cung Thủ 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 32,881 
 0 
18
 KillDog 
 Cung Thủ 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 123,873 
 0 
19
 meocontapboivt 
 Cung Thủ 
 129 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 103,007 
 0 
20
 TieuPhuGanhCui 
 Cung Thủ 
 129 
  
 Tà phái 
 7 
 52,645 
 0 
21
 Miss 
 Cung Thủ 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 65,452 
 0 
22
 NgocNghi 
 Cung Thủ 
 127 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 76,420 
 0 
23
 LadyKillers 
 Cung Thủ 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 51,358 
 0 
24
 o0oMinho0o 
 Cung Thủ 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 19,485 
 0