HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,459,982 
 0 
2
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 208,551 
 0 
3
 zFaTher 
 Cung Thủ 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 743,552 
 0 
4
 Heidi 
 Cung Thủ 
 143 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 204,579 
 0 
5
 Uranus 
 Cung Thủ 
 141 
 Challenger  
 Chính phái 
 9 
 22,670 
 0 
6
 zZzTieuQuyzZz 
 Cung Thủ 
 141 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 743,922 
 0 
7
 PatrjckJane 
 Cung Thủ 
 141 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 263,759 
 0 
8
 Harley 
 Cung Thủ 
 140 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 181,477 
 0 
9
 Naruto 
 Cung Thủ 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 46,516 
 0 
10
 RecRec 
 Cung Thủ 
 136 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 16,820 
 0 
11
 HauVeMatTroi 
 Cung Thủ 
 136 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 55,650 
 0 
12
 YenTu 
 Cung Thủ 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 154,470 
 0 
13
 Ceasar 
 Cung Thủ 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 81,991 
 0 
14
 Susu 
 Cung Thủ 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 34,117 
 0 
15
 Valentino 
 Cung Thủ 
 133 
 Suzuran  
 Tà phái 
 8 
 32,460 
 0 
16
 zTieuCungTaz 
 Cung Thủ 
 133 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 67,058 
 0 
17
 Jackdess 
 Cung Thủ 
 133 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 88,551 
 0 
18
 DepTrai 
 Cung Thủ 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 32,881 
 0 
19
 KillDog 
 Cung Thủ 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 123,873 
 0 
20
 TieuPhuGanhCui 
 Cung Thủ 
 129 
  
 Tà phái 
 7 
 53,330 
 0 
21
 meocontapboivt 
 Cung Thủ 
 129 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 116,612 
 0 
22
 NgocNghi 
 Cung Thủ 
 129 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 7 
 83,505 
 0 
23
 Miss 
 Cung Thủ 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 65,452 
 0 
24
 Ryniy 
 Cung Thủ 
 127 
 NewKing  
 Chính phái 
 7 
 11,260 
 0