HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,574,126 
 0 
2
 PhaLeTim 
 Cung Thủ 
 147 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 1,501,810 
 0 
3
 MadeInChina 
 Cung Thủ 
 146 
 SaiGon  
 Tà phái 
 9 
 1,309,892 
 0 
4
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 208,551 
 0 
5
 zZzTieuQuyzZz 
 Cung Thủ 
 143 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 1,463,430 
 0 
6
 Harley 
 Cung Thủ 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 784,368 
 0 
7
 PatrjckJane 
 Cung Thủ 
 143 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 297,693 
 0 
8
 Uranus 
 Cung Thủ 
 141 
 Challenger  
 Chính phái 
 9 
 22,670 
 0 
9
 Naruto 
 Cung Thủ 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 77,436 
 0 
10
 HauVeMatTroi 
 Cung Thủ 
 140 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 166,434 
 0 
11
 RecRec 
 Cung Thủ 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 35,507 
 0 
12
 Cung9xx 
 Cung Thủ 
 137 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 47,499 
 0 
13
 Valentino 
 Cung Thủ 
 136 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 51,890 
 0 
14
 YenTu 
 Cung Thủ 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 154,470 
 0 
15
 Ceasar 
 Cung Thủ 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 81,991 
 0 
16
 meocontapboivt 
 Cung Thủ 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 198,077 
 0 
17
 Susu 
 Cung Thủ 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 34,117 
 0 
18
 zTieuCungTaz 
 Cung Thủ 
 133 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 69,583 
 0 
19
 Jackdess 
 Cung Thủ 
 133 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 88,551 
 0 
20
 Ryniy 
 Cung Thủ 
 132 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 85,460 
 0 
21
 DepTrai 
 Cung Thủ 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 32,881 
 0 
22
 KillDog 
 Cung Thủ 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 123,873 
 0 
23
 NgocNghi 
 Cung Thủ 
 129 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 7 
 85,715 
 0 
24
 TieuPhuGanhCui 
 Cung Thủ 
 129 
  
 Tà phái 
 7 
 53,330 
 0