HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ZEUS 
 Cung Thủ 
 141 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 101,951 
 0 
2
 Uranus 
 Cung Thủ 
 141 
 Challenger  
 Chính phái 
 9 
 20,795 
 0 
3
 BabyCT 
 Cung Thủ 
 141 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 813,633 
 0 
4
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 140 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 163,901 
 0 
5
 SutVaoCuaQuy 
 Cung Thủ 
 139 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 153,044 
 0 
6
 zZzTieuQuyzZz 
 Cung Thủ 
 137 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 650,286 
 0 
7
 PatrjckJane 
 Cung Thủ 
 136 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 106,260 
 0 
8
 RecRec 
 Cung Thủ 
 136 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 16,820 
 0 
9
 Harley 
 Cung Thủ 
 135 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 136,748 
 0 
10
 Susu 
 Cung Thủ 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 132,272 
 0 
11
 YenTu 
 Cung Thủ 
 134 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 139,554 
 0 
12
 Ceasar 
 Cung Thủ 
 133 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 8 
 33,713 
 0 
13
 zTieuCungTaz 
 Cung Thủ 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 63,993 
 0 
14
 Jackdess 
 Cung Thủ 
 131 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 84,226 
 0 
15
 DepTrai 
 Cung Thủ 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 32,881 
 0 
16
 Naruto 
 Cung Thủ 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 5,241 
 0 
17
 KillDog 
 Cung Thủ 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 123,873 
 0 
18
 HauVeMatTroi 
 Cung Thủ 
 129 
 NewKing  
 Tà phái 
 7 
 25,925 
 0 
19
 meocontapboivt 
 Cung Thủ 
 129 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 89,167 
 0 
20
 TieuPhuGanhCui 
 Cung Thủ 
 129 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 52,645 
 0 
21
 Miss 
 Cung Thủ 
 128 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 65,452 
 0 
22
 NgocNghi 
 Cung Thủ 
 127 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 74,940 
 0 
23
 LadyKillers 
 Cung Thủ 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 51,358 
 0 
24
 o0oMinho0o 
 Cung Thủ 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 5,117 
 0