HK-DV.NET

Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 CanCajTen 
 Đại Phu 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 490 
 0 
2
 Ruby 
 Đại Phu 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 515 
 0 
3
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 76 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 3 
 515 
 0 
4
 TianTian 
 Đại Phu 
 75 
  
 Chính phái 
 3 
 510 
 0 
5
 NaiNai 
 Đại Phu 
 73 
  
 Tà phái 
 3 
 505 
 0 
6
 Salamender 
 Đại Phu 
 72 
  
 Chính phái 
 3 
 485 
 0 
7
 EmGa 
 Đại Phu 
 70 
  
 Tà phái 
 3 
 455 
 0 
8
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 70 
 Challenger 
 Tà phái 
 3 
 415 
 0 
9
 MrsMyQu 
 Đại Phu 
 70 
  
 Chính phái 
 3 
 475 
 0 
10
 TulaBuff 
 Đại Phu 
 70 
 OnePiece 
 Tà phái 
 3 
 510 
 0 
11
 DaiPhuNu 
 Đại Phu 
 70 
 HoiTamHoang 
 Chính phái 
 3 
 525 
 0 
12
 BacSy 
 Đại Phu 
 69 
 OnePiece 
 Chính phái 
 3 
 510 
 0 
13
 meocontapboi 
 Đại Phu 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 480 
 0 
14
 impossible 
 Đại Phu 
 69 
 LongHoMon 
 Tà phái 
 3 
 520 
 0 
15
 Miki 
 Đại Phu 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 480 
 0 
16
 ChoCon 
 Đại Phu 
 68 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 3 
 360 
 0 
17
 Tini 
 Đại Phu 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 515 
 0 
18
 5So0 
 Đại Phu 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 390 
 0 
19
 BuffDickThuc 
 Đại Phu 
 67 
  
 Chính phái 
 3 
 500 
 0 
20
 YEmSao 
 Đại Phu 
 67 
  
 Chính phái 
 3 
 475 
 0 
21
 Dead 
 Đại Phu 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 470 
 0 
22
 TicTac 
 Đại Phu 
 67 
 FairyTail 
 Chính phái 
 2 
 510 
 0 
23
 ShuckCec 
 Đại Phu 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 510 
 0 
24
 lifesvet 
 Đại Phu 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 475 
 0 

Trang 0 của 6 | 0 1 2 |