HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 136 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 74,847 
 0 
2
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 81,190 
 0 
3
 meocontapboi 
 Đại Phu 
 135 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 115,064 
 0 
4
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 124,901 
 0 
5
 Dragonal 
 Đại Phu 
 134 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 105,402 
 0 
6
 TicTac 
 Đại Phu 
 133 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 112,760 
 0 
7
 ThanY 
 Đại Phu 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 140,210 
 0 
8
 DaiBoi 
 Đại Phu 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 52,270 
 0 
9
 Nami 
 Đại Phu 
 131 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 61,180 
 0 
10
 SuperBuff 
 Đại Phu 
 130 
 CBTeam  
 Chính phái 
 8 
 61,240 
 0 
11
 BacSyThuY 
 Đại Phu 
 130 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 75,628 
 0 
12
 LuyenDiSu 
 Đại Phu 
 130 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 35,163 
 0 
13
 BacSy 
 Đại Phu 
 130 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 53,499 
 0 
14
 HPBzThienAnh 
 Đại Phu 
 130 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 46,408 
 0 
15
 Dead 
 Đại Phu 
 130 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 69,568 
 0 
16
 Kazuma 
 Đại Phu 
 129 
 WonderLand  
 Chính phái 
 7 
 78,383 
 0 
17
 BeBuff 
 Đại Phu 
 129 
 OnePiece2  
 Chính phái 
 7 
 78,480 
 0 
18
 YThien 
 Đại Phu 
 129 
 OnePiece2  
 Tà phái 
 7 
 74,353 
 0 
19
 Truong 
 Đại Phu 
 129 
 OnePiece2  
 Chính phái 
 7 
 53,070 
 0 
20
 NuNhi 
 Đại Phu 
 129 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 108,900 
 0 
21
 BuffDickThuc 
 Đại Phu 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 65,480 
 0 
22
 xXxdendoixXx 
 Đại Phu 
 128 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 54,850 
 0 
23
 Dirt 
 Đại Phu 
 128 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 55,145 
 0 
24
 TruongDapPho 
 Đại Phu 
 128 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 7 
 38,670 
 0