HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 152 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 10 
 1,523,923 
 0 
2
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 312,338 
 0 
3
 Jessamine 
 Đại Phu 
 148 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 253,219 
 0 
4
 BumBum 
 Đại Phu 
 147 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 168,361 
 0 
5
 BeBuff 
 Đại Phu 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 111,552 
 0 
6
 ThuDepGai 
 Đại Phu 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 155,516 
 0 
7
 YThien 
 Đại Phu 
 145 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 260,698 
 0 
8
 TruongDapPho 
 Đại Phu 
 145 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 171,258 
 0 
9
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 189,007 
 0 
10
 ZzAnhOizZ 
 Đại Phu 
 144 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 176,740 
 0 
11
 Dirt 
 Đại Phu 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 226,645 
 0 
12
 Dragonal 
 Đại Phu 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 202,467 
 0 
13
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 144 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 110,510 
 0 
14
 PThien 
 Đại Phu 
 144 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 194,838 
 0 
15
 xXxdendoixXx 
 Đại Phu 
 143 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 337,836 
 0 
16
 Azgad 
 Đại Phu 
 143 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 141,841 
 0 
17
 BacSy 
 Đại Phu 
 143 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 10,939 
 0 
18
 MsHanh 
 Đại Phu 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 217,981 
 0 
19
 TomShneider 
 Đại Phu 
 143 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 184,965 
 0 
20
 HelpMe 
 Đại Phu 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 167,608 
 0 
21
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 42,341 
 0 
22
 XuanThien 
 Đại Phu 
 141 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 247,067 
 0 
23
 LoveTTTT 
 Đại Phu 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 80,857 
 0 
24
 TramAnh 
 Đại Phu 
 141 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 9 
 144,134 
 0