HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,500,886 
 0 
2
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 144 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 197,779 
 0 
3
 Dragonal 
 Đại Phu 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 188,122 
 0 
4
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 147,022 
 0 
5
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 42,336 
 0 
6
 YThien 
 Đại Phu 
 142 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 162,933 
 0 
7
 Dead 
 Đại Phu 
 142 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 148,063 
 0 
8
 BeBuff 
 Đại Phu 
 142 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 181,640 
 0 
9
 MsHanh 
 Đại Phu 
 142 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 197,323 
 0 
10
 BacSy 
 Đại Phu 
 142 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 142,119 
 0 
11
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 141 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 63,985 
 0 
12
 LuyenDiSu 
 Đại Phu 
 140 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 9 
 23,003 
 0 
13
 CaRaVen 
 Đại Phu 
 140 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 60,060 
 0 
14
 HPBzThienAnh 
 Đại Phu 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 121,563 
 0 
15
 Dirt 
 Đại Phu 
 139 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 133,590 
 0 
16
 PThien 
 Đại Phu 
 139 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 98,205 
 0 
17
 RickyBaby 
 Đại Phu 
 139 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 144,584 
 0 
18
 xXxdendoixXx 
 Đại Phu 
 139 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 142,290 
 0 
19
 SuperBuff 
 Đại Phu 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 112,310 
 0 
20
 ZzAnhOizZ 
 Đại Phu 
 138 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 83,935 
 0 
21
 RimuruTempest 
 Đại Phu 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 122,725 
 0 
22
 BumBum 
 Đại Phu 
 138 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 8 
 68,021 
 0 
23
 ThuDepGai 
 Đại Phu 
 137 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 8 
 65,309 
 0 
24
 TomShneider 
 Đại Phu 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 106,825 
 0