HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 148 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 1,507,473 
 0 
2
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 146 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 222,179 
 0 
3
 BeBuff 
 Đại Phu 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 208,785 
 0 
4
 Dead 
 Đại Phu 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 175,498 
 0 
5
 Dragonal 
 Đại Phu 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 202,467 
 0 
6
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 166,152 
 0 
7
 YThien 
 Đại Phu 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 186,648 
 0 
8
 BacSy 
 Đại Phu 
 143 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 10,299 
 0 
9
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 42,341 
 0 
10
 BumBum 
 Đại Phu 
 142 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 94,666 
 0 
11
 MsHanh 
 Đại Phu 
 142 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 203,233 
 0 
12
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 142 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 75,805 
 0 
13
 Dirt 
 Đại Phu 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 158,750 
 0 
14
 ThuDepGai 
 Đại Phu 
 141 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 92,624 
 0 
15
 ZzAnhOizZ 
 Đại Phu 
 141 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 127,389 
 0 
16
 LuyenDiSu 
 Đại Phu 
 141 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 9 
 44,015 
 0 
17
 HPBzThienAnh 
 Đại Phu 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 135,023 
 0 
18
 xXxdendoixXx 
 Đại Phu 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 163,692 
 0 
19
 TruongDapPho 
 Đại Phu 
 140 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 85,950 
 0 
20
 CaRaVen 
 Đại Phu 
 140 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 76,525 
 0 
21
 RimuruTempest 
 Đại Phu 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 143,460 
 0 
22
 PThien 
 Đại Phu 
 139 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 98,785 
 0 
23
 TomShneider 
 Đại Phu 
 139 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 127,880 
 0 
24
 RickyBaby 
 Đại Phu 
 139 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 144,584 
 0