HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,519,117 
 0 
2
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 142 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 133,372 
 0 
3
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 142 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 169,214 
 0 
4
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 141 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 33,566 
 0 
5
 Dragonal 
 Đại Phu 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 160,602 
 0 
6
 LuyenDiSu 
 Đại Phu 
 140 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 9 
 16,078 
 0 
7
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 44,590 
 0 
8
 MsHanh 
 Đại Phu 
 140 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 164,705 
 0 
9
 BeBuff 
 Đại Phu 
 140 
 OnePiece2  
 Chính phái 
 9 
 151,625 
 0 
10
 BacSy 
 Đại Phu 
 139 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 116,079 
 0 
11
 YThien 
 Đại Phu 
 139 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 137,198 
 0 
12
 Dead 
 Đại Phu 
 138 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 121,248 
 0 
13
 CaRaVen 
 Đại Phu 
 138 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 40,515 
 0 
14
 SuperBuff 
 Đại Phu 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 105,040 
 0 
15
 HPBzThienAnh 
 Đại Phu 
 137 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 99,138 
 0 
16
 Nami 
 Đại Phu 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 114,105 
 0 
17
 PThien 
 Đại Phu 
 137 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 73,890 
 0 
18
 Dirt 
 Đại Phu 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 106,445 
 0 
19
 xXxdendoixXx 
 Đại Phu 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 109,455 
 0 
20
 NuNhi 
 Đại Phu 
 136 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 52,900 
 0 
21
 ZzAnhOizZ 
 Đại Phu 
 135 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 58,305 
 0 
22
 RickyBaby 
 Đại Phu 
 135 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 119,254 
 0 
23
 TieuDao 
 Đại Phu 
 134 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 87,475 
 0 
24
 TruongDapPho 
 Đại Phu 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 67,750 
 0