HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 128 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 33,780 
 0 
2
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 126 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 60,515 
 0 
3
 impossible 
 Đại Phu 
 125 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 28,674 
 0 
4
 meocontapboi 
 Đại Phu 
 125 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 33,160 
 0 
5
 ThanY 
 Đại Phu 
 123 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 24,605 
 0 
6
 NaiNai 
 Đại Phu 
 122 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 19,180 
 0 
7
 HeaventMoon 
 Đại Phu 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 29,585 
 0 
8
 TicTac 
 Đại Phu 
 122 
 FairyTail  
 Chính phái 
 7 
 36,750 
 0 
9
 2Tay2EmCave 
 Đại Phu 
 121 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 35,040 
 0 
10
 Cave1 
 Đại Phu 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 26,102 
 0 
11
 BacSyThuY 
 Đại Phu 
 121 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 7 
 31,670 
 0 
12
 Tini 
 Đại Phu 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 24,330 
 0 
13
 BuffDickThuc 
 Đại Phu 
 121 
 Challenger  
 Chính phái 
 6 
 36,115 
 0 
14
 SuperBuff 
 Đại Phu 
 121 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 27,790 
 0 
15
 TianTian 
 Đại Phu 
 120 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 15,505 
 0 
16
 Nami 
 Đại Phu 
 120 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 27,655 
 0 
17
 Dragonal 
 Đại Phu 
 120 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 25,525 
 0 
18
 DaiBoi 
 Đại Phu 
 120 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 23,390 
 0 
19
 DrDK 
 Đại Phu 
 120 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 23,240 
 0 
20
 LuyenDiSu 
 Đại Phu 
 120 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 14,110 
 0 
21
 Yoshino 
 Đại Phu 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 23,135 
 0 
22
 NuNhi 
 Đại Phu 
 119 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 60,845 
 0 
23
 RuaNho 
 Đại Phu 
 119 
 OnePiece2  
 Tà phái 
 6 
 18,860 
 0 
24
 HKDV400 
 Đại Phu 
 119 
 BigBang  
 Tà phái 
 6 
 22,520 
 0