HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 150 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 10 
 1,605,185 
 0 
2
 Ahihi 
 Đại Phu 
 150 
  
 Tà phái 
 7 
 123,363 
 0 
3
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 147 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 244,129 
 0 
4
 Jessamine 
 Đại Phu 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 210,299 
 0 
5
 BeBuff 
 Đại Phu 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 70,070 
 0 
6
 BumBum 
 Đại Phu 
 145 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 119,751 
 0 
7
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 176,182 
 0 
8
 YThien 
 Đại Phu 
 145 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 208,053 
 0 
9
 Dragonal 
 Đại Phu 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 202,467 
 0 
10
 ThuDepGai 
 Đại Phu 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 119,356 
 0 
11
 TruongDapPho 
 Đại Phu 
 143 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 148,063 
 0 
12
 BacSy 
 Đại Phu 
 143 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 10,939 
 0 
13
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 143 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 94,795 
 0 
14
 Dirt 
 Đại Phu 
 143 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 178,440 
 0 
15
 MsHanh 
 Đại Phu 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 214,066 
 0 
16
 ZzAnhOizZ 
 Đại Phu 
 143 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 147,865 
 0 
17
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 42,341 
 0 
18
 xXxdendoixXx 
 Đại Phu 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 199,054 
 0 
19
 Azgad 
 Đại Phu 
 141 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 111,801 
 0 
20
 TomShneider 
 Đại Phu 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 143,830 
 0 
21
 LuyenDiSu 
 Đại Phu 
 141 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 9 
 44,015 
 0 
22
 HPBzThienAnh 
 Đại Phu 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 140,028 
 0 
23
 HelpMe 
 Đại Phu 
 141 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 123,084 
 0 
24
 CaRaVen 
 Đại Phu 
 140 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 91,955 
 0