HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 108,082 
 0 
2
 ThanY 
 Đại Phu 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 552,339 
 0 
3
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 139 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 143,419 
 0 
4
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 7,845 
 0 
5
 MsHanh 
 Đại Phu 
 138 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 139,740 
 0 
6
 Dragonal 
 Đại Phu 
 137 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 133,932 
 0 
7
 LuyenDiSu 
 Đại Phu 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 28,123 
 0 
8
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 136 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 5,531 
 0 
9
 BeBuff 
 Đại Phu 
 136 
 OnePiece2  
 Chính phái 
 8 
 123,415 
 0 
10
 BacSy 
 Đại Phu 
 135 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 78,509 
 0 
11
 Nami 
 Đại Phu 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 89,335 
 0 
12
 SuperBuff 
 Đại Phu 
 135 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 88,540 
 0 
13
 Dead 
 Đại Phu 
 134 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 97,998 
 0 
14
 YThien 
 Đại Phu 
 134 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 112,808 
 0 
15
 HPBzThienAnh 
 Đại Phu 
 134 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 73,023 
 0 
16
 xXxdendoixXx 
 Đại Phu 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 81,750 
 0 
17
 CaRaVen 
 Đại Phu 
 133 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 15,905 
 0 
18
 PThien 
 Đại Phu 
 133 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 49,685 
 0 
19
 Kazuma 
 Đại Phu 
 133 
 WonderLand  
 Chính phái 
 8 
 106,433 
 0 
20
 TruongDapPho 
 Đại Phu 
 133 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 59,260 
 0 
21
 BuffDickThuc 
 Đại Phu 
 133 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 10,296 
 0 
22
 NuNhi 
 Đại Phu 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 33,915 
 0 
23
 Dirt 
 Đại Phu 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 82,050 
 0 
24
 BacSyThuY 
 Đại Phu 
 132 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 8 
 74,138 
 0