HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 VIAGRA 
 Đại Phu 
 151 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 10 
 1,535,223 
 0 
2
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 148 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 281,328 
 0 
3
 Jessamine 
 Đại Phu 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 235,079 
 0 
4
 BeBuff 
 Đại Phu 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 88,125 
 0 
5
 BumBum 
 Đại Phu 
 146 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 139,996 
 0 
6
 YThien 
 Đại Phu 
 145 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 252,748 
 0 
7
 TruongDapPho 
 Đại Phu 
 145 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 166,683 
 0 
8
 ThuDepGai 
 Đại Phu 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 139,166 
 0 
9
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 179,692 
 0 
10
 Dragonal 
 Đại Phu 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 202,467 
 0 
11
 Dirt 
 Đại Phu 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 196,180 
 0 
12
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 144 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 107,985 
 0 
13
 ZzAnhOizZ 
 Đại Phu 
 144 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 163,220 
 0 
14
 BacSy 
 Đại Phu 
 143 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 10,939 
 0 
15
 MsHanh 
 Đại Phu 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 217,981 
 0 
16
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 42,341 
 0 
17
 TomShneider 
 Đại Phu 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 160,385 
 0 
18
 Azgad 
 Đại Phu 
 142 
 SaiGon  
 Chính phái 
 9 
 127,861 
 0 
19
 xXxdendoixXx 
 Đại Phu 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 219,657 
 0 
20
 HelpMe 
 Đại Phu 
 142 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 157,748 
 0 
21
 LoveTTTT 
 Đại Phu 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 80,367 
 0 
22
 PThien 
 Đại Phu 
 141 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 147,388 
 0 
23
 LuyenDiSu 
 Đại Phu 
 141 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 9 
 44,015 
 0 
24
 HPBzThienAnh 
 Đại Phu 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 157,973 
 0