HK-DV.NET

Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Blue 
 Thích Khách 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 475 
 0 
2
 BatCanDoi 
 Thích Khách 
 87 
 BiSexual 
 Tà phái 
 4 
 430 
 0 
3
 DanChoi 
 Thích Khách 
 80 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 4 
 500 
 0 
4
 F5XichLongSu 
 Thích Khách 
 80 
 F5XNganhX 
 Chính phái 
 3 
 330 
 0 
5
 ninjabisida 
 Thích Khách 
 79 
 Challenger 
 Tà phái 
 3 
 420 
 0 
6
 Mira 
 Thích Khách 
 72 
  
 Chính phái 
 3 
 490 
 0 
7
 MonkeyDLuffy 
 Thích Khách 
 69 
 OnePiece 
 Tà phái 
 3 
 490 
 0 
8
 TulaSatThu 
 Thích Khách 
 69 
 OnePiece 
 Tà phái 
 3 
 510 
 0 
9
  1HitThongDit  
 Thích Khách 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 215 
 0 
10
 Rinoa 
 Thích Khách 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 485 
 0 
11
 Bl4ckFang 
 Thích Khách 
 68 
 Blyatcave 
 Tà phái 
 3 
 460 
 0 
12
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 465 
 0 
13
 AcSenDent 
 Thích Khách 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 475 
 0 
14
 SoiBac 
 Thích Khách 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 245 
 0 
15
 P0ol 
 Thích Khách 
 67 
  
 Chính phái 
 3 
 460 
 0 
16
 CuDangCang 
 Thích Khách 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 500 
 0 
17
 Nov18 
 Thích Khách 
 66 
 RetardGaming 
 Tà phái 
 3 
 430 
 0 
18
 BatGioi 
 Thích Khách 
 66 
 LongHoMon 
 Tà phái 
 3 
 345 
 0 
19
 Scar 
 Thích Khách 
 66 
 OnePiece 
 Tà phái 
 3 
 465 
 0 
20
 LetW 
 Thích Khách 
 65 
  
 Chính phái 
 3 
 460 
 0 
21
 PSCamKick 
 Thích Khách 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 480 
 0 
22
 TamKa33 
 Thích Khách 
 65 
 FairyTail 
 Chính phái 
 2 
 510 
 0 
23
 Assassin 
 Thích Khách 
 64 
 FairyTail 
 Chính phái 
 3 
 350 
 0 
24
 HaShi 
 Thích Khách 
 64 
  
 Tà phái 
 3 
 455 
 0 

Trang 0 của 3 | 0 1 2 |