HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 CamTuQuanIS 
 Thích Khách 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,553,188 
 0 
2
 PhaLeTim 
 Thích Khách 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,552,784 
 0 
3
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 1,561,172 
 0 
4
 Bugau 
 Thích Khách 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 736,426 
 0 
5
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 139 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 164,029 
 0 
6
 ThichThiThot 
 Thích Khách 
 138 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 137,457 
 0 
7
 CherryHOT 
 Thích Khách 
 138 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 1,543,800 
 0 
8
 HongHanh 
 Thích Khách 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 176,046 
 0 
9
 xXxtieuyeuxXx 
 Thích Khách 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 407,195 
 0 
10
 IPhoneXs 
 Thích Khách 
 134 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 200,783 
 0 
11
 HKDV100 
 Thích Khách 
 134 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 8 
 31,529 
 0 
12
 OneHitOneKill 
 Thích Khách 
 132 
  
 Chính phái 
 8 
 28,747 
 0 
13
 NamVip 
 Thích Khách 
 129 
 NewKing  
 Chính phái 
 7 
 29,255 
 0 
14
 Seulgi 
 Thích Khách 
 129 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 92,330 
 0 
15
 Cafe 
 Thích Khách 
 129 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 71,093 
 0 
16
 ninjabisida 
 Thích Khách 
 129 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 2,918 
 0 
17
 PhamCuong 
 Thích Khách 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 538 
 0 
18
 OoGKoO 
 Thích Khách 
 127 
 IndoFood  
 Chính phái 
 7 
 43,132 
 0 
19
  MonkeyDLuffy  
 Thích Khách 
 127 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 45,570 
 0 
20
 truyKich 
 Thích Khách 
 126 
 TinhAE  
 Tà phái 
 7 
 55,814 
 0 
21
 Rinoa 
 Thích Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 39,065 
 0 
22
 Mira 
 Thích Khách 
 125 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 54,380 
 0 
23
 LLoveLy 
 Thích Khách 
 125 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 148,835 
 0 
24
 HangCoi 
 Thích Khách 
 124 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 33,145 
 0