HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,593,504 
 0 
2
 CuLong 
 Thích Khách 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,477,841 
 0 
3
 Suzy 
 Thích Khách 
 147 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,479,791 
 0 
4
 Bugau 
 Thích Khách 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 787,386 
 0 
5
 MrKen 
 Thích Khách 
 145 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 1,463,717 
 0 
6
 ThichThiThot 
 Thích Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 186,136 
 0 
7
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 143 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 216,334 
 0 
8
 HongHanh 
 Thích Khách 
 143 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 678,802 
 0 
9
 IPhoneXs 
 Thích Khách 
 142 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 445,036 
 0 
10
 xXxtieuyeuxXx 
 Thích Khách 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 702,710 
 0 
11
 Seulgi 
 Thích Khách 
 136 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 166,135 
 0 
12
 NamVip 
 Thích Khách 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 636,593 
 0 
13
 HKDV100 
 Thích Khách 
 135 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 8 
 40,579 
 0 
14
 LucVuong 
 Thích Khách 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 204,241 
 0 
15
 StingDau 
 Thích Khách 
 134 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 133,202 
 0 
16
 OoGKoO 
 Thích Khách 
 134 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 115,961 
 0 
17
 truyKich 
 Thích Khách 
 134 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 123,688 
 0 
18
 OneHitOneKill 
 Thích Khách 
 132 
  
 Chính phái 
 8 
 28,747 
 0 
19
 Google 
 Thích Khách 
 131 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 76,509 
 0 
20
 ninjabisida 
 Thích Khách 
 130 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 6,078 
 0 
21
 Cafe 
 Thích Khách 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 71,673 
 0 
22
 LLoveLy 
 Thích Khách 
 128 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 278,215 
 0 
23
 BlackWhite 
 Thích Khách 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 19,500 
 0 
24
 PhamCuong 
 Thích Khách 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 538 
 0