HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BatCanDoi 
 Thích Khách 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 64,413 
 0 
2
 DanChoi 
 Thích Khách 
 120 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 35,556 
 0 
3
 Blue 
 Thích Khách 
 120 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 16,943 
 0 
4
 MrKen 
 Thích Khách 
 118 
 lXaHoiDenl  
 Tà phái 
 6 
 11,955 
 0 
5
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 115 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 6 
 24,889 
 0 
6
 OoGKoO 
 Thích Khách 
 115 
 CBTeam  
 Chính phái 
 6 
 10,800 
 0 
7
 Rinoa 
 Thích Khách 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 12,480 
 0 
8
 TamKa33 
 Thích Khách 
 115 
 Challenger  
 Chính phái 
 6 
 18,451 
 0 
9
 AcSenDent 
 Thích Khách 
 115 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 25,067 
 0 
10
 PhamCuong 
 Thích Khách 
 114 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 9,265 
 0 
11
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 114 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 34,143 
 0 
12
 PhaLeTim 
 Thích Khách 
 114 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 17,366 
 0 
13
 HKDV100 
 Thích Khách 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 12,245 
 0 
14
 BatGioi 
 Thích Khách 
 113 
 HuyetToc  
 Tà phái 
 6 
 8,280 
 0 
15
 BabyNinja 
 Thích Khách 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 6,490 
 0 
16
 Mira 
 Thích Khách 
 112 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 6 
 11,310 
 0 
17
 MonKill 
 Thích Khách 
 112 
 Heartless  
 Tà phái 
 6 
 10,775 
 0 
18
 MasterYi 
 Thích Khách 
 112 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 26,015 
 0 
19
 Seulgi 
 Thích Khách 
 112 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 25,225 
 0 
20
 VoCuaYi 
 Thích Khách 
 111 
 BigBang  
 Tà phái 
 6 
 21,750 
 0 
21
 HangCoi 
 Thích Khách 
 111 
 HKDeVuong  
 Tà phái 
 6 
 8,900 
 0 
22
 HaShi 
 Thích Khách 
 111 
 FairyTail  
 Tà phái 
 6 
 10,910 
 0 
23
 P0ol 
 Thích Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 23,675 
 0 
24
 Scar 
 Thích Khách 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 19,400 
 0