HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 PhaLeTim 
 Thích Khách 
 138 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 1,298,451 
 0 
2
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 1,466,075 
 0 
3
 CamTuQuanIS 
 Thích Khách 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 1,575,715 
 0 
4
 Bugau 
 Thích Khách 
 138 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 674,271 
 0 
5
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 135 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 138,564 
 0 
6
 DanChoi 
 Thích Khách 
 135 
 CBTeam  
 Chính phái 
 8 
 112,327 
 0 
7
 TamKa33 
 Thích Khách 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 153,476 
 0 
8
 Pianooo 
 Thích Khách 
 132 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 1,225,751 
 0 
9
 HKDV100 
 Thích Khách 
 132 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 8 
 24,579 
 0 
10
 OneHitOneKill 
 Thích Khách 
 132 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 28,747 
 0 
11
 xXxtieuyeuxXx 
 Thích Khách 
 131 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 91,824 
 0 
12
 PeMan90 
 Thích Khách 
 129 
 MyNhanCung  
 Tà phái 
 7 
 137,435 
 0 
13
 PhamCuong 
 Thích Khách 
 127 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 538 
 0 
14
  MonkeyDLuffy  
 Thích Khách 
 127 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 45,570 
 0 
15
 Seulgi 
 Thích Khách 
 127 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 76,080 
 0 
16
 Rinoa 
 Thích Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 39,065 
 0 
17
 OoGKoO 
 Thích Khách 
 125 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 27,412 
 0 
18
 HangCoi 
 Thích Khách 
 124 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 33,145 
 0 
19
 Suzy 
 Thích Khách 
 124 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 53,801 
 0 
20
 ninjabisida 
 Thích Khách 
 124 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 26,715 
 0 
21
 Mira 
 Thích Khách 
 124 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 45,395 
 0 
22
 1phatchet7 
 Thích Khách 
 122 
 FairyTail  
 Tà phái 
 7 
 24,445 
 0 
23
 Canabis 
 Thích Khách 
 122 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 59,690 
 0 
24
 AhFang 
 Thích Khách 
 122 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 69,058 
 0