HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,479,859 
 0 
2
 PhaLeTim 
 Thích Khách 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,591,017 
 0 
3
 Suzy 
 Thích Khách 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,462,386 
 0 
4
 Bugau 
 Thích Khách 
 144 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 754,361 
 0 
5
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 142 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 195,414 
 0 
6
 ThichThiThot 
 Thích Khách 
 142 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 163,302 
 0 
7
 HongHanh 
 Thích Khách 
 141 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 447,452 
 0 
8
 MrKen 
 Thích Khách 
 141 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,492,906 
 0 
9
 IPhoneXs 
 Thích Khách 
 139 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 238,958 
 0 
10
 xXxtieuyeuxXx 
 Thích Khách 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 607,418 
 0 
11
 HKDV100 
 Thích Khách 
 134 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 8 
 32,294 
 0 
12
 LucVuong 
 Thích Khách 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 155,465 
 0 
13
 NamVip 
 Thích Khách 
 133 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 80,557 
 0 
14
 OneHitOneKill 
 Thích Khách 
 132 
  
 Chính phái 
 8 
 28,747 
 0 
15
 OoGKoO 
 Thích Khách 
 132 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 67,311 
 0 
16
 Seulgi 
 Thích Khách 
 131 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 126,437 
 0 
17
 truyKich 
 Thích Khách 
 131 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 78,334 
 0 
18
 ninjabisida 
 Thích Khách 
 130 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 6,078 
 0 
19
 Cafe 
 Thích Khách 
 130 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 71,673 
 0 
20
 LLoveLy 
 Thích Khách 
 128 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 278,210 
 0 
21
 PhamCuong 
 Thích Khách 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 538 
 0 
22
  MonkeyDLuffy  
 Thích Khách 
 127 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 45,570 
 0 
23
 RustedNin 
 Thích Khách 
 126 
 RoyalBlood  
 Chính phái 
 7 
 18,555 
 0 
24
 Rinoa 
 Thích Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 39,065 
 0