HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Bugau 
 Thích Khách 
 135 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 643,421 
 0 
2
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 631,780 
 0 
3
 CamTuQuanIS 
 Thích Khách 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 857,569 
 0 
4
 PhaLeTim 
 Thích Khách 
 132 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 607,444 
 0 
5
 DanChoi 
 Thích Khách 
 132 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 58,791 
 0 
6
 OneHitOneKill 
 Thích Khách 
 130 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 101,504 
 0 
7
 AcSenDent 
 Thích Khách 
 128 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 129,901 
 0 
8
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 128 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 89,830 
 0 
9
 PhamCuong 
 Thích Khách 
 127 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 78 
 0 
10
  MonkeyDLuffy  
 Thích Khách 
 127 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 45,570 
 0 
11
 TamKa33 
 Thích Khách 
 126 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 51,746 
 0 
12
 Rinoa 
 Thích Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 39,065 
 0 
13
 HKDV100 
 Thích Khách 
 125 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 93,121 
 0 
14
 PeMan90 
 Thích Khách 
 125 
 DevilHouse  
 Tà phái 
 7 
 41,834 
 0 
15
 Seulgi 
 Thích Khách 
 123 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 58,145 
 0 
16
 HangCoi 
 Thích Khách 
 123 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 30,480 
 0 
17
 OoGKoO 
 Thích Khách 
 123 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 17,669 
 0 
18
 xXxtieuyeuxXx 
 Thích Khách 
 123 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 41,755 
 0 
19
 1phatchet7 
 Thích Khách 
 122 
 FairyTail  
 Tà phái 
 7 
 24,445 
 0 
20
 Mira 
 Thích Khách 
 122 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 37,980 
 0 
21
 AhFang 
 Thích Khách 
 122 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 68,858 
 0 
22
 ChotChetChaMay 
 Thích Khách 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 46,130 
 0 
23
 MonKill 
 Thích Khách 
 121 
 FairyTail  
 Tà phái 
 7 
 26,120 
 0 
24
 DollyLeigh 
 Thích Khách 
 121 
 DevilHouse  
 Chính phái 
 7 
 45,269 
 0