HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 148 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,561,305 
 0 
2
 KDAz041412 
 Thích Khách 
 147 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 1,530,632 
 0 
3
 Suzy 
 Thích Khách 
 146 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,498,527 
 0 
4
 Bugau 
 Thích Khách 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 765,436 
 0 
5
 zKuKen 
 Thích Khách 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 1,464,545 
 0 
6
 ThichThiThot 
 Thích Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 182,171 
 0 
7
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 143 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 206,099 
 0 
8
 IPhoneXs 
 Thích Khách 
 142 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 437,346 
 0 
9
 HongHanh 
 Thích Khách 
 142 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 469,383 
 0 
10
 xXxtieuyeuxXx 
 Thích Khách 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 656,419 
 0 
11
 NamVip 
 Thích Khách 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 636,593 
 0 
12
 Seulgi 
 Thích Khách 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 162,850 
 0 
13
 LucVuong 
 Thích Khách 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 204,241 
 0 
14
 HKDV100 
 Thích Khách 
 135 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 8 
 39,954 
 0 
15
 OoGKoO 
 Thích Khách 
 133 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 113,276 
 0 
16
 OneHitOneKill 
 Thích Khách 
 132 
  
 Chính phái 
 8 
 28,747 
 0 
17
 truyKich 
 Thích Khách 
 131 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 99,796 
 0 
18
 Google 
 Thích Khách 
 131 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 76,509 
 0 
19
 ninjabisida 
 Thích Khách 
 130 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 6,078 
 0 
20
 Cafe 
 Thích Khách 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 71,673 
 0 
21
 LLoveLy 
 Thích Khách 
 128 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 278,215 
 0 
22
 PhamCuong 
 Thích Khách 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 538 
 0 
23
 BlackWhite 
 Thích Khách 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 17,590 
 0 
24
 StingDau 
 Thích Khách 
 127 
 NewKing  
 Chính phái 
 7 
 32,055 
 0