HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 152 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,560,095 
 0 
2
 CuLong 
 Thích Khách 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,465,471 
 0 
3
 Ahihi 
 Thích Khách 
 150 
  
 Tà phái 
 7 
 123,438 
 0 
4
 Suzy 
 Thích Khách 
 149 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,451,011 
 0 
5
 Bugau 
 Thích Khách 
 148 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,019,716 
 0 
6
 MrKen 
 Thích Khách 
 147 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 1,491,305 
 0 
7
 GiaoChu 
 Thích Khách 
 144 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 9 
 821,536 
 0 
8
 AngelaBaby 
 Thích Khách 
 143 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 391,628 
 0 
9
 xXxtieuyeuxXx 
 Thích Khách 
 143 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 1,465,344 
 0 
10
 ThichThiThot 
 Thích Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 186,056 
 0 
11
 IPhoneXs 
 Thích Khách 
 142 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 445,036 
 0 
12
 StingDau 
 Thích Khách 
 140 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 316,699 
 0 
13
 truyKich 
 Thích Khách 
 139 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 8 
 169,298 
 0 
14
 Seulgi 
 Thích Khách 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 166,135 
 0 
15
 NamVip 
 Thích Khách 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 636,593 
 0 
16
 WiskyLulaby 
 Thích Khách 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 67,039 
 0 
17
 HKDV100 
 Thích Khách 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 40,609 
 0 
18
 LucVuong 
 Thích Khách 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 204,241 
 0 
19
 OoGKoO 
 Thích Khách 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 117,166 
 0 
20
 NinJa9x 
 Thích Khách 
 132 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 128,628 
 0 
21
 OneHitOneKill 
 Thích Khách 
 132 
  
 Chính phái 
 8 
 28,747 
 0 
22
 Google 
 Thích Khách 
 131 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 76,509 
 0 
23
 ZzOderzZ 
 Thích Khách 
 130 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 197,901 
 0 
24
 Yena 
 Thích Khách 
 130 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 37,831 
 0