HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 CuuViThienHo 
 Cầm Sư 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 683,128 
 0 
2
 HeavenBlue 
 Cầm Sư 
 139 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 627,021 
 0 
3
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 138 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 260,165 
 0 
4
 CamMa 
 Cầm Sư 
 136 
 CBTeam  
 Chính phái 
 8 
 138,091 
 0 
5
 TrjeuPhjYen 
 Cầm Sư 
 130 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 30,295 
 0 
6
 IceWitch 
 Cầm Sư 
 129 
 IndoFood  
 Chính phái 
 7 
 87,960 
 0 
7
 BodakYellow 
 Cầm Sư 
 129 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 32,400 
 0 
8
 MaCam 
 Cầm Sư 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 51,932 
 0 
9
 xnxxx 
 Cầm Sư 
 125 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 43,125 
 0 
10
 Hinata 
 Cầm Sư 
 124 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 33,828 
 0 
11
 KingMonkey 
 Cầm Sư 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 5,390 
 0 
12
 TraiBa0 
 Cầm Sư 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 17,140 
 0 
13
  BoaHancock  
 Cầm Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 48,585 
 0 
14
 CSXXX 
 Cầm Sư 
 121 
 SundayStores  
 Chính phái 
 7 
 32,345 
 0 
15
 Yumi 
 Cầm Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 16,168 
 0 
16
 EpKieuLamDi 
 Cầm Sư 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 22,444 
 0 
17
 HanTuyetTrang 
 Cầm Sư 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 7,520 
 0 
18
 NenVuong 
 Cầm Sư 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 4,605 
 0 
19
 Tsunade 
 Cầm Sư 
 118 
 NewKing  
 Tà phái 
 6 
 18,570 
 0 
20
 BoiBoi 
 Cầm Sư 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 1,000 
 0 
21
 TieuThuMinhChu 
 Cầm Sư 
 117 
 MinhChuVoLam  
 Chính phái 
 6 
 31,535 
 0 
22
 Yuuko 
 Cầm Sư 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 26,223 
 0 
23
 DieuThuyen 
 Cầm Sư 
 116 
 TeThien  
 Chính phái 
 6 
 26,917 
 0 
24
 Dent 
 Cầm Sư 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 12,710 
 0