HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HeavenBlue 
 Cầm Sư 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 812,286 
 0 
2
 CuuViThienHo 
 Cầm Sư 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 811,584 
 0 
3
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 142 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 321,542 
 0 
4
 CamMa 
 Cầm Sư 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 20,701 
 0 
5
 KingMonkey 
 Cầm Sư 
 136 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 3,970 
 0 
6
 BodakYellow 
 Cầm Sư 
 134 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 102,111 
 0 
7
 IceWitch 
 Cầm Sư 
 134 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 275,354 
 0 
8
 TrjeuPhjYen 
 Cầm Sư 
 134 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 49,420 
 0 
9
 xnxxx 
 Cầm Sư 
 130 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 66,685 
 0 
10
 Thelife 
 Cầm Sư 
 127 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 16,985 
 0 
11
 Hinata 
 Cầm Sư 
 127 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 18,923 
 0 
12
 GiaiDieuTuThan 
 Cầm Sư 
 127 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 19,495 
 0 
13
 DANCER 
 Cầm Sư 
 126 
 NewKing  
 Chính phái 
 7 
 41,040 
 0 
14
 TraiBa0 
 Cầm Sư 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 22,960 
 0 
15
 MaCam 
 Cầm Sư 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 51,932 
 0 
16
 Tsunade 
 Cầm Sư 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 25,830 
 0 
17
 DAGamingcc 
 Cầm Sư 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 19,410 
 0 
18
 YingNguyen 
 Cầm Sư 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 20,329 
 0 
19
  BoaHancock  
 Cầm Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 48,585 
 0 
20
 CSXXX 
 Cầm Sư 
 121 
 SundayStores  
 Chính phái 
 7 
 32,345 
 0 
21
 DieuThuyenz 
 Cầm Sư 
 121 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 9,690 
 0 
22
 Yumi 
 Cầm Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 16,168 
 0 
23
 ThanhPhong 
 Cầm Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 29,851 
 0 
24
 EpKieuLamDi 
 Cầm Sư 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 22,444 
 0