HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 CuuViThienHo 
 Cầm Sư 
 126 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 88,000 
 0 
2
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 32,635 
 0 
3
 HeavenBlue 
 Cầm Sư 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 25,727 
 0 
4
 BoaHancock 
 Cầm Sư 
 118 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 35,185 
 0 
5
 MaCam 
 Cầm Sư 
 117 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 22,645 
 0 
6
 BoiBoi 
 Cầm Sư 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 2,605 
 0 
7
 CSXXX 
 Cầm Sư 
 117 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 6 
 20,120 
 0 
8
 DieuThuyen 
 Cầm Sư 
 116 
 TeThien  
 Chính phái 
 6 
 16,850 
 0 
9
 EpKieuLamDi 
 Cầm Sư 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 13,599 
 0 
10
 Yumi 
 Cầm Sư 
 114 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 6 
 6,890 
 0 
11
 Hinata 
 Cầm Sư 
 113 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 16,855 
 0 
12
 CamMa 
 Cầm Sư 
 113 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 12,920 
 0 
13
 MinNhi 
 Cầm Sư 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 8,125 
 0 
14
 Hunters 
 Cầm Sư 
 110 
 BigBang  
 Tà phái 
 6 
 11,170 
 0 
15
 HanMacTu 
 Cầm Sư 
 110 
 TuNghiaDuong  
 Chính phái 
 6 
 5,640 
 0 
16
 SuuSuu 
 Cầm Sư 
 110 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 8,574 
 0 
17
 NhatDiepChiThu 
 Cầm Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 3,320 
 0 
18
 o0oMinhQuano0o 
 Cầm Sư 
 109 
 BigFour  
 Chính phái 
 5 
 11,715 
 0 
19
 BixBox 
 Cầm Sư 
 108 
 TeamSubTLC  
 Chính phái 
 5 
 9,479 
 0 
20
 IceWitch 
 Cầm Sư 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 6,210 
 0 
21
 njce4 
 Cầm Sư 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 7,920 
 0 
22
 TraiBa0 
 Cầm Sư 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 3,415 
 0 
23
 CoHangXom 
 Cầm Sư 
 106 
 NewBieGuild  
 Tà phái 
 5 
 3,895 
 0 
24
 TieuThuMinhChu 
 Cầm Sư 
 105 
 MinhChuVoLam  
 Chính phái 
 5 
 4,035 
 0