HK-DV.NET

Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 495 
 0 
2
 KhucLinhPhong 
 Cầm Sư 
 67 
  
 Chính phái 
 3 
 390 
 0 
3
 HeavenBlue 
 Cầm Sư 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 320 
 0 
4
 MiaKhalifa 
 Cầm Sư 
 61 
 Blyatcave 
 Tà phái 
 2 
 360 
 0 
5
 BoaHancock 
 Cầm Sư 
 60 
 OnePiece 
 Tà phái 
 3 
 330 
 0 
6
 CSXXX 
 Cầm Sư 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 400 
 0 
7
 oOBeerus0o 
 Cầm Sư 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 280 
 0 
8
 DieuThuyen 
 Cầm Sư 
 57 
  
 Chính phái 
 2 
 180 
 0 
9
 MaCam 
 Cầm Sư 
 55 
  
 Tà phái 
 2 
 415 
 0 
10
 zBaz 
 Cầm Sư 
 50 
  
 Tà phái 
 2 
 225 
 0 
11
 BixBox 
 Cầm Sư 
 50 
  
 Chính phái 
 2 
 215 
 0 
12
 babareee 
 Cầm Sư 
 49 
  
 Tà phái 
 2 
 245 
 0 
13
 Yumi 
 Cầm Sư 
 46 
  
 Chính phái 
 2 
 335 
 0 
14
 HanMacTu 
 Cầm Sư 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 170 
 0 
15
 Bucaosao 
 Cầm Sư 
 42 
  
 Tà phái 
 2 
 140 
 0 
16
 BoiBoi 
 Cầm Sư 
 37 
  
 Tà phái 
 2 
 125 
 0 
17
 Chika 
 Cầm Sư 
 37 
  
 Tà phái 
 2 
 185 
 0 
18
 CharlottePudd 
 Cầm Sư 
 35 
  
 Chính phái 
 2 
 135 
 0 
19
 LucChiCamMa 
 Cầm Sư 
 27 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 115 
 0 
20
 livesaw 
 Cầm Sư 
 21 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 105 
 0 
21
 Hunters 
 Cầm Sư 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 105 
 0 
22
 Haha 
 Cầm Sư 
 12 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 150 
 0 
23
 HanBaoQuan 
 Cầm Sư 
 11 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
24
 jklhilka 
 Cầm Sư 
 10 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 

Trang 0 của 1 | 0 1 |