HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,544,448 
 0 
2
 HeavenBlue 
 Cầm Sư 
 144 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,072,531 
 0 
3
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 144 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 436,652 
 0 
4
 CamMa 
 Cầm Sư 
 141 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 36,351 
 0 
5
 KingMonkey 
 Cầm Sư 
 139 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 29,105 
 0 
6
 IceWitch 
 Cầm Sư 
 138 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 422,330 
 0 
7
 BodakYellow 
 Cầm Sư 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 108,671 
 0 
8
 TrjeuPhjYen 
 Cầm Sư 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 65,030 
 0 
9
 Thelife 
 Cầm Sư 
 134 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 53,798 
 0 
10
 xnxxx 
 Cầm Sư 
 134 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 99,093 
 0 
11
 Hinata 
 Cầm Sư 
 129 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 24,543 
 0 
12
 ZzDamTaczZZz 
 Cầm Sư 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 12,640 
 0 
13
 DANCER 
 Cầm Sư 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 45,080 
 0 
14
 oShins 
 Cầm Sư 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 32,640 
 0 
15
 GiaiDieuTuThan 
 Cầm Sư 
 127 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 19,495 
 0 
16
 TraiBa0 
 Cầm Sư 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 22,960 
 0 
17
 MaCam 
 Cầm Sư 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 51,932 
 0 
18
 Tsunade 
 Cầm Sư 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 25,830 
 0 
19
 CesVon 
 Cầm Sư 
 124 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 7 
 9,445 
 0 
20
 DAGamingcc 
 Cầm Sư 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 19,415 
 0 
21
 ZzDamTaczZZ 
 Cầm Sư 
 122 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 5,825 
 0 
22
 YingNguyen 
 Cầm Sư 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 20,329 
 0 
23
  BoaHancock  
 Cầm Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 48,585 
 0 
24
 CSXXX 
 Cầm Sư 
 121 
 SundayStores  
 Chính phái 
 7 
 32,345 
 0