HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 CuuViThienHo 
 Cầm Sư 
 135 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 296,908 
 0 
2
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 148,851 
 0 
3
 HeavenBlue 
 Cầm Sư 
 133 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 164,834 
 0 
4
 CamMa 
 Cầm Sư 
 129 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 109,521 
 0 
5
 MaCam 
 Cầm Sư 
 125 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 52,172 
 0 
6
 IceWitch 
 Cầm Sư 
 122 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 30,220 
 0 
7
  BoaHancock  
 Cầm Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 48,585 
 0 
8
 CSXXX 
 Cầm Sư 
 121 
 SundayStores  
 Chính phái 
 7 
 32,345 
 0 
9
 Yumi 
 Cầm Sư 
 120 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 7 
 16,168 
 0 
10
 TraiBa0 
 Cầm Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 11,875 
 0 
11
 EpKieuLamDi 
 Cầm Sư 
 120 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 22,444 
 0 
12
 NenVuong 
 Cầm Sư 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 4,605 
 0 
13
 Hinata 
 Cầm Sư 
 118 
 IndoFood  
 Tà phái 
 6 
 17,488 
 0 
14
 BoiBoi 
 Cầm Sư 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 1,000 
 0 
15
 TieuThuMinhChu 
 Cầm Sư 
 117 
 MinhChuVoLam  
 Chính phái 
 6 
 29,240 
 0 
16
 Yuuko 
 Cầm Sư 
 117 
 CBTeam  
 Chính phái 
 6 
 26,223 
 0 
17
 BodakYellow 
 Cầm Sư 
 116 
 Lloyd  
 Tà phái 
 6 
 10,795 
 0 
18
 DieuThuyen 
 Cầm Sư 
 116 
 TeThien  
 Chính phái 
 6 
 26,917 
 0 
19
 TrjeuPhjYen 
 Cầm Sư 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 7,800 
 0 
20
 xnxxx 
 Cầm Sư 
 116 
 BachTienCung  
 Tà phái 
 6 
 17,870 
 0 
21
 Dent 
 Cầm Sư 
 116 
 CBTeam  
 Chính phái 
 6 
 12,710 
 0 
22
 HanTuyetTrang 
 Cầm Sư 
 115 
 IndoFood  
 Chính phái 
 6 
 3,655 
 0 
23
 MinNhi 
 Cầm Sư 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 24,998 
 0 
24
 Minx 
 Cầm Sư 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 34,244 
 0