HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BeNhi 
 Cầm Sư 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,462,356 
 0 
2
 Suzie 
 Cầm Sư 
 148 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,536,826 
 0 
3
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 147 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 605,964 
 0 
4
 CamMa 
 Cầm Sư 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 72,031 
 0 
5
 KingMonkey 
 Cầm Sư 
 142 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 52,000 
 0 
6
 IceWitch 
 Cầm Sư 
 142 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 470,295 
 0 
7
 Thelife 
 Cầm Sư 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 121,673 
 0 
8
 xnxxx 
 Cầm Sư 
 138 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 141,198 
 0 
9
 BodakYellow 
 Cầm Sư 
 135 
 AntiTrevor  
 Chính phái 
 8 
 110,999 
 0 
10
 TrjeuPhjYen 
 Cầm Sư 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 65,060 
 0 
11
 Hinata 
 Cầm Sư 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 40,808 
 0 
12
 oShins 
 Cầm Sư 
 130 
 AThan  
 Tà phái 
 8 
 49,630 
 0 
13
 CongChua 
 Cầm Sư 
 130 
 Trevor  
 Chính phái 
 8 
 8,880 
 0 
14
 ZzDamTaczZZz 
 Cầm Sư 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 12,640 
 0 
15
 DANCER 
 Cầm Sư 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 45,080 
 0 
16
 Puckz 
 Cầm Sư 
 127 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 7 
 25,340 
 0 
17
 GiaiDieuTuThan 
 Cầm Sư 
 127 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 19,495 
 0 
18
 TraiBa0 
 Cầm Sư 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 22,960 
 0 
19
 DuongCam 
 Cầm Sư 
 126 
 NewKing  
 Chính phái 
 7 
 23,350 
 0 
20
 MaCam 
 Cầm Sư 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 51,932 
 0 
21
 Ryoki 
 Cầm Sư 
 125 
 Trevor  
 Tà phái 
 7 
 53,670 
 0 
22
 SatTien94 
 Cầm Sư 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 12,180 
 0 
23
 ThanhPhong 
 Cầm Sư 
 124 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 7 
 37,901 
 0 
24
 CesVon 
 Cầm Sư 
 124 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 7 
 10,095 
 0