HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ZzLe0zZ 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 51,106 
 0 
2
 CharHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 286,022 
 0 
3
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 106,580 
 0 
4
 BuiTruc 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 95,127 
 0 
5
 ChuThanhThanh 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 82,410 
 0 
6
 Corgi 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 120,533 
 0 
7
 GietHet 
 Hàn Bảo Quân 
 131 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 76,728 
 0 
8
 Zoro 
 Hàn Bảo Quân 
 131 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 74,670 
 0 
9
 XinAnhDung 
 Hàn Bảo Quân 
 130 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 74,538 
 0 
10
 AkameG 
 Hàn Bảo Quân 
 130 
 CBTeam  
 Chính phái 
 8 
 35,580 
 0 
11
 zzPhiuPhong 
 Hàn Bảo Quân 
 130 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 91,940 
 0 
12
 CamCayChocCho 
 Hàn Bảo Quân 
 130 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 144,514 
 0 
13
 MunKill 
 Hàn Bảo Quân 
 129 
 WonderLand  
 Tà phái 
 7 
 78,492 
 0 
14
 BichNgoc 
 Hàn Bảo Quân 
 129 
 WonderLand  
 Tà phái 
 7 
 85,923 
 0 
15
 Flash 
 Hàn Bảo Quân 
 129 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 7 
 48,310 
 0 
16
 AiVy 
 Hàn Bảo Quân 
 129 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 7 
 36,391 
 0 
17
 LuXuRyt 
 Hàn Bảo Quân 
 129 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 109,225 
 0 
18
 LonTOQua 
 Hàn Bảo Quân 
 129 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 52,885 
 0 
19
 NuDuKich 
 Hàn Bảo Quân 
 129 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 71,187 
 0 
20
 HenXui 
 Hàn Bảo Quân 
 129 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 67,228 
 0 
21
 AnVy 
 Hàn Bảo Quân 
 129 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 51,386 
 0 
22
 BaByImReall 
 Hàn Bảo Quân 
 128 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 87,281 
 0 
23
 DamQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 128 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 73,170 
 0 
24
 HuanHuong 
 Hàn Bảo Quân 
 128 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 7 
 63,950 
 0