HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 MadeInCHINA 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 114,075 
 0 
2
 CharHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 1,500 
 0 
3
 ChuThanhThanh 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 20,035 
 0 
4
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 134,970 
 0 
5
 BuiTruc 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 116,102 
 0 
6
 LonTOQua 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 2,370 
 0 
7
 XinAnhDung 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 99,143 
 0 
8
 zzPhiuPhong 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 24,961 
 0 
9
 GietHet 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 104,233 
 0 
10
 Corgi 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 136,045 
 0 
11
 Zoro 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 102,925 
 0 
12
 DamQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 111,550 
 0 
13
 HenXui 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 101,594 
 0 
14
 AnVy 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 79,092 
 0 
15
 AkameG 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 59,690 
 0 
16
 Flash 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 74,450 
 0 
17
 LuXuRyt 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 141,831 
 0 
18
 CamCayChocCho 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 178,275 
 0 
19
 BichNgoc 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 WonderLand  
 Tà phái 
 8 
 15,714 
 0 
20
 AiVy 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 63,802 
 0 
21
 James 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 120,271 
 0 
22
 OneBladeMan 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 WonderLand  
 Chính phái 
 8 
 8,229 
 0 
23
 VoTan 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 40,504 
 0 
24
 BladeDancer 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 86,796 
 0