HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HanPhiQuang 
 Hàn Bảo Quân 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 35,305 
 0 
2
 HuanHuong 
 Hàn Bảo Quân 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 30,440 
 0 
3
 NsNgoBuu 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
 DongBangNhom  
 Tà phái 
 7 
 26,185 
 0 
4
 MrHuy 
 Hàn Bảo Quân 
 120 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 15,975 
 0 
5
 Ducky 
 Hàn Bảo Quân 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 14,975 
 0 
6
 GietHet 
 Hàn Bảo Quân 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 19,466 
 0 
7
 HeoConThu 
 Hàn Bảo Quân 
 118 
 DongBangNhom  
 Tà phái 
 6 
 15,954 
 0 
8
 CharHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 118 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 18,665 
 0 
9
 BuiTruc 
 Hàn Bảo Quân 
 118 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 24,230 
 0 
10
 LuXuRyt 
 Hàn Bảo Quân 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 30,225 
 0 
11
 ChuThanhThanh 
 Hàn Bảo Quân 
 118 
 DongBangNhom  
 Tà phái 
 6 
 26,157 
 0 
12
 Corgi 
 Hàn Bảo Quân 
 117 
 DongBangNhom  
 Chính phái 
 6 
 17,519 
 0 
13
 satthumaulanh3 
 Hàn Bảo Quân 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 13,530 
 0 
14
 S3xyPig 
 Hàn Bảo Quân 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 9,167 
 0 
15
 DytCaSever 
 Hàn Bảo Quân 
 117 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 15,344 
 0 
16
 CamCayChocCho 
 Hàn Bảo Quân 
 117 
 Challenger  
 Chính phái 
 6 
 37,368 
 0 
17
 ChipDino 
 Hàn Bảo Quân 
 116 
 HuynhDe  
 Chính phái 
 6 
 12,512 
 0 
18
 Prestina 
 Hàn Bảo Quân 
 116 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 6 
 21,615 
 0 
19
 Majaja 
 Hàn Bảo Quân 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 10,695 
 0 
20
 Zoro 
 Hàn Bảo Quân 
 115 
 OnePiece  
 Tà phái 
 6 
 18,790 
 0 
21
 DucThong 
 Hàn Bảo Quân 
 115 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 10,280 
 0 
22
 BichNgoc 
 Hàn Bảo Quân 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 12,332 
 0 
23
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 115 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 6 
 13,460 
 0 
24
 DKsown 
 Hàn Bảo Quân 
 115 
 Heartless  
 Chính phái 
 6 
 36,188 
 0