HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HanPhiQuang 
 Hàn Bảo Quân 
 127 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 46,480 
 0 
2
 NsNgoBuu 
 Hàn Bảo Quân 
 126 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 43,066 
 0 
3
 MrHuy 
 Hàn Bảo Quân 
 125 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 27,015 
 0 
4
 Corgi 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
 Challenger  
 Chính phái 
 7 
 29,179 
 0 
5
 ChuThanhThanh 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 34,607 
 0 
6
 HuanHuong 
 Hàn Bảo Quân 
 123 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 36,975 
 0 
7
 GietHet 
 Hàn Bảo Quân 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 28,316 
 0 
8
 Ducky 
 Hàn Bảo Quân 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 24,130 
 0 
9
 LuXuRyt 
 Hàn Bảo Quân 
 122 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 39,025 
 0 
10
 BuiTruc 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 32,160 
 0 
11
 CharHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 26,495 
 0 
12
 HeoConThu 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 21,199 
 0 
13
 ChipDino 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
 Challenger  
 Chính phái 
 7 
 20,017 
 0 
14
 DytCaSever 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 24,639 
 0 
15
 Prestina 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 38,995 
 0 
16
 CamCayChocCho 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
 Challenger  
 Chính phái 
 7 
 53,949 
 0 
17
 Majaja 
 Hàn Bảo Quân 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 19,830 
 0 
18
 Zoro 
 Hàn Bảo Quân 
 120 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 27,720 
 0 
19
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 120 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 22,780 
 0 
20
 TieuDaoTu 
 Hàn Bảo Quân 
 120 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 15,400 
 0 
21
 MunKill 
 Hàn Bảo Quân 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 22,604 
 0 
22
 DucThong 
 Hàn Bảo Quân 
 119 
 Heartless  
 Tà phái 
 6 
 17,650 
 0 
23
 BichNgoc 
 Hàn Bảo Quân 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 19,292 
 0 
24
 PhongDao 
 Hàn Bảo Quân 
 119 
 OnePiece2  
 Tà phái 
 6 
 21,810 
 0