HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 MadeInCHINA 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 139,910 
 0 
2
 XinAnhDung 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 163,460 
 0 
3
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 194,524 
 0 
4
 zzPhiuPhong 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 59,803 
 0 
5
 ChuThanhThanh 
 Hàn Bảo Quân 
 139 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 31,410 
 0 
6
 CharHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 16,835 
 0 
7
 GietHet 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 129,448 
 0 
8
 BuiTruc 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 116,102 
 0 
9
 HenXui 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 125,424 
 0 
10
 Corgi 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 19,185 
 0 
11
 Zoro 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 124,225 
 0 
12
 James 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 136,041 
 0 
13
 League 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 44,657 
 0 
14
 DamQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 125,040 
 0 
15
 AnVy 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 103,396 
 0 
16
 Flash 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 89,825 
 0 
17
 LonTOQua 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 6,385 
 0 
18
 BladeDancer 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 111,526 
 0 
19
 AiVy 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 82,777 
 0 
20
 HuanHuong 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 102,640 
 0 
21
 AkameG 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 8,095 
 0 
22
 NuDuKich 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 96,497 
 0 
23
 AnhNe 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 8 
 58,760 
 0 
24
 CamCayChocCho 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 20,590 
 0