HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 TieuSuDe 
 Hàn Bảo Quân 
 147 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 216,111 
 0 
2
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 145 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 269,555 
 0 
3
 zzPhiuPhong 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 92,919 
 0 
4
 XinAnhDung 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 84,005 
 0 
5
 James 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 20,846 
 0 
6
 ChuThanhThanh 
 Hàn Bảo Quân 
 139 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 36,819 
 0 
7
 CharHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 139 
  
 Chính phái 
 8 
 16,835 
 0 
8
 GietHet 
 Hàn Bảo Quân 
 139 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 141,013 
 0 
9
 Corgi 
 Hàn Bảo Quân 
 139 
  
 Chính phái 
 8 
 3,225 
 0 
10
 AnVy 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 164,670 
 0 
11
 BuiTruc 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 116,102 
 0 
12
 HenXui 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 126,429 
 0 
13
 Flash 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 9,936 
 0 
14
 Zoro 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 22,315 
 0 
15
 League 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 49,207 
 0 
16
 HuanHuong 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 112,280 
 0 
17
 LoveGirlTT 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 8 
 44,165 
 0 
18
 BladeDancer 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 99,426 
 0 
19
 AiVy 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 45,487 
 0 
20
 DamQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 143,995 
 0 
21
 LonTOQua 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 6,385 
 0 
22
 AkameG 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 8,095 
 0 
23
 NuDuKich 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 96,527 
 0 
24
 BoyNhaNgheo 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 100,468 
 0