HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Tzuyu 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 627,812 
 0 
2
 ChiHai 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 693,072 
 0 
3
 Sword 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 130,114 
 0 
4
 ChipPro 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 131,105 
 0 
5
 TuyetMai 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 30,356 
 0 
6
 Piano 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 48,446 
 0 
7
 DiHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 137,356 
 0 
8
 Irene 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 119,703 
 0 
9
 xXxZeroxXx 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 110,900 
 0 
10
 Express 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 99,654 
 0 
11
 Jackk 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 CBTeam  
 Chính phái 
 8 
 112,806 
 0 
12
 Luan 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 CBTeam  
 Tà phái 
 8 
 53,215 
 0 
13
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 82,585 
 0 
14
 HoPhachThien 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 8 
 105,368 
 0 
15
 TieuLienHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 OnePiece2  
 Chính phái 
 8 
 75,225 
 0 
16
 UniKey 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 21,829 
 0 
17
 Tiii 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 22,549 
 0 
18
 LeeBonKiHun 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 138,050 
 0 
19
 MrHuy 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 137,688 
 0 
20
 zZzWoangPhiu 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 1,247 
 0 
21
 HoaThienTu 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 46,867 
 0 
22
 XoanXapXam 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 105,723 
 0 
23
 KiemChemPho 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 44,207 
 0 
24
 KiemChemPho2 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 45,916 
 0