HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Tzuyu 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,499,275 
 0 
2
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,494,512 
 0 
3
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 185,624 
 0 
4
 DiHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 17,873 
 0 
5
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 115,818 
 0 
6
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 138,300 
 0 
7
 MrHuy 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 191,253 
 0 
8
 xXxZeroxXx 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 156,515 
 0 
9
 Matthew 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 124,378 
 0 
10
 Irene 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 158,018 
 0 
11
 TieuLienHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 PhaiVoDang  
 Chính phái 
 8 
 53,734 
 0 
12
 Express 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 135,075 
 0 
13
 HoaThienTu 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 3,800 
 0 
14
 ChipPro 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 2,775 
 0 
15
 QuyNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 23,325 
 0 
16
 Hela 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 91,327 
 0 
17
 KimYoungBao 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 8 
 87,491 
 0 
18
 UniKey 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 zZzBuiDoizZz  
 Chính phái 
 8 
 55,049 
 0 
19
 Bendit 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 75,125 
 0 
20
 ThuMap 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 8 
 46,400 
 0 
21
 Shimizu 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 48,964 
 0 
22
 CinDyNiNa 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 117,649 
 0 
23
 TuMaChieu 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 11,758 
 0 
24
 Laura 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 43,173 
 0