HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Tzuyu 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,030,732 
 0 
2
 ChiHai 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,460,079 
 0 
3
 Sword 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 156,804 
 0 
4
 DiHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 232,137 
 0 
5
 ChipPro 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 1,355 
 0 
6
 xXxZeroxXx 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 137,215 
 0 
7
 Irene 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 147,008 
 0 
8
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 106,715 
 0 
9
 HoaThienTu 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 100,460 
 0 
10
 Express 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 128,135 
 0 
11
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 8 
 128,118 
 0 
12
 QuyNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 5,730 
 0 
13
 MrHuy 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 163,973 
 0 
14
 Matthew 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 98,143 
 0 
15
 TieuLienHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 27,409 
 0 
16
 Shimizu 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 46,879 
 0 
17
 TuyetMai 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 30,356 
 0 
18
 LeeBonKiHun 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 154,120 
 0 
19
 KiemChemPho 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 59,982 
 0 
20
 KiemChemPho2 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 54,751 
 0 
21
 KiemChemPho1 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 49,768 
 0 
22
 UniKey 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 54,774 
 0 
23
 Piano 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 14,606 
 0 
24
 Jackk 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 26,756 
 0