HK-DV.NET

Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 [GM]Virus 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 5 
 225 
 0 
2
 ChiHai 
 Đàm Hoa Liên 
 89 
 Challenger 
 Tà phái 
 4 
 495 
 0 
3
 LauXanh 
 Đàm Hoa Liên 
 89 
 Challenger 
 Tà phái 
 4 
 520 
 0 
4
 XiaoTian 
 Đàm Hoa Liên 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 530 
 0 
5
 SauThienThu 
 Đàm Hoa Liên 
 83 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 3 
 525 
 0 
6
 VuMongDeuLep 
 Đàm Hoa Liên 
 80 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 4 
 495 
 0 
7
 TieuLienHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 80 
 KhongSoVk 
 Chính phái 
 3 
 515 
 0 
8
 F5HuyenTrang 
 Đàm Hoa Liên 
 80 
 F5XNganhX 
 Chính phái 
 3 
 470 
 0 
9
 LadyKillers 
 Đàm Hoa Liên 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 420 
 0 
10
 AssassinCreed 
 Đàm Hoa Liên 
 74 
 BiSexual 
 Tà phái 
 3 
 480 
 0 
11
 Express 
 Đàm Hoa Liên 
 72 
  
 Tà phái 
 3 
 525 
 0 
12
 Diep2Nuong 
 Đàm Hoa Liên 
 70 
  
 Tà phái 
 3 
 515 
 0 
13
 PeNa 
 Đàm Hoa Liên 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 440 
 0 
14
 Tiii 
 Đàm Hoa Liên 
 69 
 FairyTail 
 Chính phái 
 3 
 520 
 0 
15
 OngLaiDo 
 Đàm Hoa Liên 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 415 
 0 
16
 UniKey 
 Đàm Hoa Liên 
 68 
 FairyTail 
 Chính phái 
 3 
 480 
 0 
17
 LeeBonKiHun 
 Đàm Hoa Liên 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 510 
 0 
18
 NhinGiEm 
 Đàm Hoa Liên 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 475 
 0 
19
 xRickKy 
 Đàm Hoa Liên 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 420 
 0 
20
 Jackk 
 Đàm Hoa Liên 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 370 
 0 
21
 BachHieuSanh 
 Đàm Hoa Liên 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 475 
 0 
22
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 65 
  
 Chính phái 
 3 
 325 
 0 
23
 HoPhachThien 
 Đàm Hoa Liên 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 370 
 0 
24
 ThuyYen 
 Đàm Hoa Liên 
 65 
  
 Chính phái 
 2 
 470 
 0 

Trang 0 của 3 | 0 1 2 |