HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 LauXanh 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 271,390 
 0 
2
 ChiHai 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 447,737 
 0 
3
 TuyetMai 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 121,719 
 0 
4
 Sword 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 167,158 
 0 
5
 Piano 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 245,491 
 0 
6
 XxTieuPhiYenxX 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 98,615 
 0 
7
 UniKey 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 3,712 
 0 
8
 Tiii 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 11,686 
 0 
9
 Jackk 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 80,892 
 0 
10
 PhamNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 103,055 
 0 
11
 TieuLienHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 OnePiece2  
 Chính phái 
 7 
 49,865 
 0 
12
 XoanXapXam 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 83,837 
 0 
13
 Irene 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 82,264 
 0 
14
 SexyPig 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 76,364 
 0 
15
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 51,450 
 0 
16
 zZzWoangPhiu 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 84,744 
 0 
17
 LeeBonKiHun 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 117,190 
 0 
18
 NhinGiEm 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 79,863 
 0 
19
 Express 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 64,298 
 0 
20
 TuanCanh 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 38,458 
 0 
21
 Framer1 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 58,638 
 0 
22
 HoPhachThien 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 7 
 84,383 
 0 
23
 xXxZeroxXx 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 7 
 82,131 
 0 
24
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 58,465 
 0