HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 150 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,487,519 
 0 
2
 ComeBack 
 Đao Khách 
 148 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 314,886 
 0 
3
 MsBel 
 Đao Khách 
 147 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,489,341 
 0 
4
 DaoK 
 Đao Khách 
 147 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 1,472,334 
 0 
5
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 260,256 
 0 
6
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 211,762 
 0 
7
 TinaMy 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 199,892 
 0 
8
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 203,632 
 0 
9
 Idolll 
 Đao Khách 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 70,670 
 0 
10
 TuongOt 
 Đao Khách 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 175,237 
 0 
11
 AlexNguyen 
 Đao Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 146,453 
 0 
12
 TheGod 
 Đao Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 130,638 
 0 
13
 GodBlessMe 
 Đao Khách 
 142 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 77,230 
 0 
14
 DThien 
 Đao Khách 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 3,403 
 0 
15
 Kahina 
 Đao Khách 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 51 
 0 
16
 MinhKhang2014 
 Đao Khách 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 71,705 
 0 
17
 HuyenTam 
 Đao Khách 
 140 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 152,639 
 0 
18
 Kaido 
 Đao Khách 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 176,226 
 0 
19
 LienHoa 
 Đao Khách 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 119,550 
 0 
20
 Dort 
 Đao Khách 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 135,144 
 0 
21
 denden 
 Đao Khách 
 138 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 110,755 
 0 
22
 Loading 
 Đao Khách 
 138 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 201,424 
 0 
23
 DuyKa 
 Đao Khách 
 138 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 8 
 9,578 
 0 
24
 Farm4 
 Đao Khách 
 138 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 58,312 
 0