HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ChuTich 
 Quyền Sư 
 145 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,522,408 
 0 
2
 Anh2XaHoi 
 Quyền Sư 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 134,100 
 0 
3
 Wendy 
 Quyền Sư 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 540,187 
 0 
4
 Saitama 
 Quyền Sư 
 136 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 131,304 
 0 
5
 Crusader 
 Quyền Sư 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 138,979 
 0 
6
 SnapB 
 Quyền Sư 
 131 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 129,739 
 0 
7
 ThanQuyen 
 Quyền Sư 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 36,140 
 0 
8
 1Beo 
 Quyền Sư 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 20,819 
 0 
9
 VuToQua 
 Quyền Sư 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 20,339 
 0 
10
  Sanji  
 Quyền Sư 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 51,075 
 0 
11
 Taekwondo 
 Quyền Sư 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 10,175 
 0 
12
 Keith 
 Quyền Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 13,985 
 0 
13
 BimDenNhatXom 
 Quyền Sư 
 118 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 6 
 49,974 
 0 
14
 Veres 
 Quyền Sư 
 118 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 6 
 1,930 
 0 
15
 IPMan 
 Quyền Sư 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 7,715 
 0 
16
 LomZom 
 Quyền Sư 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 7,995 
 0 
17
 NhanSiGiangHo 
 Quyền Sư 
 116 
 SundayStores  
 Chính phái 
 6 
 7,737 
 0 
18
 PeP0n 
 Quyền Sư 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 16,084 
 0 
19
 NamDamNghinCan 
 Quyền Sư 
 114 
  
 Chính phái 
 5 
 9,216 
 0 
20
 NaNO 
 Quyền Sư 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 1,850 
 0 
21
 KumaKumaBear 
 Quyền Sư 
 111 
 AriaCompany  
 Chính phái 
 6 
 3,145 
 0 
22
 20NghinVND 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 1,615 
 0 
23
 1DamSml 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 10,800 
 0 
24
 SOTINA 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 5,085 
 0