HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,552,460 
 0 
2
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 146 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,468,231 
 0 
3
  NgocNhiTD  
 Diệu Yến 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,495,585 
 0 
4
 FallenAngel 
 Diệu Yến 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,453,290 
 0 
5
 ZzQuykiemsauzZ 
 Diệu Yến 
 146 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 641,393 
 0 
6
 zThorBungBu 
 Diệu Yến 
 145 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 679,619 
 0 
7
 9HauNghe9 
 Diệu Yến 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,454,584 
 0 
8
 Odin 
 Diệu Yến 
 144 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 194,850 
 0 
9
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 144 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 150,244 
 0 
10
 PeQuyenXinh 
 Diệu Yến 
 144 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 70,909 
 0 
11
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 399,359 
 0 
12
 Lily 
 Diệu Yến 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 162,187 
 0 
13
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 143 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 188,608 
 0 
14
 Bishamon 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 131,556 
 0 
15
 FearOfGod 
 Diệu Yến 
 143 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 184,379 
 0 
16
 PeNhi 
 Diệu Yến 
 143 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 227,199 
 0 
17
 DamDY 
 Diệu Yến 
 142 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 243,078 
 0 
18
 Sniper 
 Diệu Yến 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 180,773 
 0 
19
 ZzEmOizZ 
 Diệu Yến 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 227,361 
 0 
20
 TuPham 
 Diệu Yến 
 142 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 124,441 
 0 
21
 VERSACE 
 Diệu Yến 
 142 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 182,779 
 0 
22
 Apple 
 Diệu Yến 
 142 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 217,695 
 0 
23
 Exciter150 
 Diệu Yến 
 142 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 152,348 
 0 
24
 CardiB 
 Diệu Yến 
 142 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 110,165 
 0