HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 G0DLIKE 
 Tử Hào 
 152 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,505,759 
 0 
2
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 204,956 
 0 
3
 DeSol 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 126,095 
 0 
4
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 148 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,206,803 
 0 
5
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 148 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 260,655 
 0 
6
 G0DL1KE 
 Tử Hào 
 148 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 317,126 
 0 
7
 xSaint 
 Tử Hào 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,475,144 
 0 
8
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 147 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,593,608 
 0 
9
 Saint 
 Tử Hào 
 147 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 178,159 
 0 
10
 AnhHungBanPhim 
 Tử Hào 
 146 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,490,553 
 0 
11
 IPhone8 
 Tử Hào 
 146 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 85,510 
 0 
12
 zSaint 
 Tử Hào 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 114,615 
 0 
13
 KennyD 
 Tử Hào 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 109,245 
 0 
14
 QWERTA 
 Tử Hào 
 145 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 112,990 
 0 
15
 TuLong 
 Tử Hào 
 145 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 190,465 
 0 
16
 Haode 
 Tử Hào 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 129,245 
 0 
17
 TuWsHao 
 Tử Hào 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 80,135 
 0 
18
 TrumXom21 
 Tử Hào 
 144 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 640,482 
 0 
19
 BoMayChapHet 
 Tử Hào 
 144 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 106,195 
 0 
20
 zPlayBoy 
 Tử Hào 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 91,050 
 0 
21
 DaiMaDau 
 Tử Hào 
 144 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 87,409 
 0 
22
 Belial 
 Tử Hào 
 144 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 209,343 
 0 
23
 Georgia 
 Tử Hào 
 144 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,471,924 
 0 
24
 Balenciaga 
 Tử Hào 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 82,005 
 0