HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,478,463 
 0 
2
 Amiee 
 Kiếm Khách 
 150 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 10 
 1,662,409 
 0 
3
 ArThurN01 
 Kiếm Khách 
 150 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 10 
 1,458,779 
 0 
4
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 149 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,500,407 
 0 
5
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 545,930 
 0 
6
 BeWithMe1903 
 Kiếm Khách 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 184,207 
 0 
7
 TheLord 
 Kiếm Khách 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 187,798 
 0 
8
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,468,974 
 0 
9
 Dart 
 Kiếm Khách 
 145 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 1,496,947 
 0 
10
 Katniss 
 Kiếm Khách 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 115,436 
 0 
11
 Bellion 
 Kiếm Khách 
 144 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 1,495,091 
 0 
12
 MissLee 
 Kiếm Khách 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 169,352 
 0 
13
 TheEnd 
 Kiếm Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 280,598 
 0 
14
 SexSlave 
 Kiếm Khách 
 142 
 SaiGon  
 Tà phái 
 9 
 1,459,897 
 0 
15
 MaiKa 
 Kiếm Khách 
 141 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 679,045 
 0 
16
 Freezer 
 Kiếm Khách 
 140 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 792,315 
 0 
17
 HaQuocHuy 
 Kiếm Khách 
 140 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 9 
 989,054 
 0 
18
 NenHoSung 
 Kiếm Khách 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 157,021 
 0 
19
 MrsDuyen 
 Kiếm Khách 
 136 
 Trevor  
 Chính phái 
 8 
 76,204 
 0 
20
 longkakano20 
 Kiếm Khách 
 134 
 Trevor  
 Chính phái 
 8 
 107,632 
 0 
21
 Milenus 
 Kiếm Khách 
 132 
  
 Tà phái 
 8 
 600,252 
 0 
22
 KenKaneki 
 Kiếm Khách 
 132 
  
 Tà phái 
 8 
 13,859 
 0 
23
 BadBoy1905 
 Kiếm Khách 
 131 
  
 Chính phái 
 8 
 13,940 
 0 
24
 oShinKays 
 Kiếm Khách 
 131 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 8 
 124,607 
 0