HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 148 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 338,279 
 0 
2
 MeoDen 
 Thương Hào 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 272,508 
 0 
3
 RickyGuy 
 Thương Hào 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 150,411 
 0 
4
 Mata 
 Thương Hào 
 142 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 42,708 
 0 
5
 Dert 
 Thương Hào 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 165,688 
 0 
6
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 280,041 
 0 
7
 XeNa 
 Thương Hào 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 94,178 
 0 
8
 VnVoDich 
 Thương Hào 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 126,762 
 0 
9
 ChuKhacNguyen 
 Thương Hào 
 133 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 241,243 
 0 
10
 SonNguyen04 
 Thương Hào 
 132 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 61,596 
 0 
11
 Prestine 
 Thương Hào 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 18,645 
 0 
12
 SonNguyen002 
 Thương Hào 
 130 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 24,900 
 0 
13
 Shill 
 Thương Hào 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 64,417 
 0 
14
 zTieuThuongTaz 
 Thương Hào 
 128 
 GreenLand  
 Tà phái 
 7 
 7,840 
 0 
15
 kyumaru 
 Thương Hào 
 127 
 BuaXiTin  
 Chính phái 
 7 
 16,700 
 0 
16
 BachCotTinh07 
 Thương Hào 
 127 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 28,685 
 0 
17
 NghichThien 
 Thương Hào 
 127 
 Trevor  
 Chính phái 
 7 
 64,364 
 0 
18
 DeeDee 
 Thương Hào 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 31,165 
 0 
19
 Lance 
 Thương Hào 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 41,755 
 0 
20
 SiLong 
 Thương Hào 
 125 
 BigFour  
 Chính phái 
 7 
 37,500 
 0 
21
 BaByBoy 
 Thương Hào 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 76,959 
 0 
22
 TangTang 
 Thương Hào 
 125 
 TheZoo  
 Tà phái 
 7 
 1,000 
 0 
23
 TieuTuyetLinh 
 Thương Hào 
 125 
 New  
 Tà phái 
 7 
 13,965 
 0 
24
 xXxLeTamxXx 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 2,857 
 0