HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BabyShark 
 Thích Khách 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,573,875 
 0 
2
 CuLong 
 Thích Khách 
 151 
 Heartless  
 Chính phái 
 10 
 1,455,031 
 0 
3
 Ahihi 
 Thích Khách 
 150 
  
 Tà phái 
 7 
 123,438 
 0 
4
 Suzy 
 Thích Khách 
 149 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,461,056 
 0 
5
 Bugau 
 Thích Khách 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,014,301 
 0 
6
 MrKen 
 Thích Khách 
 146 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 1,551,790 
 0 
7
 GiaoChu 
 Thích Khách 
 144 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 9 
 809,546 
 0 
8
 Belleo 
 Thích Khách 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 241,339 
 0 
9
 ThichThiThot 
 Thích Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 186,056 
 0 
10
 xXxtieuyeuxXx 
 Thích Khách 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 1,412,742 
 0 
11
 IPhoneXs 
 Thích Khách 
 142 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 445,036 
 0 
12
 StingDau 
 Thích Khách 
 140 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 316,329 
 0 
13
 truyKich 
 Thích Khách 
 138 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 8 
 160,033 
 0 
14
 Seulgi 
 Thích Khách 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 166,135 
 0 
15
 NamVip 
 Thích Khách 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 636,593 
 0 
16
 WiskyLulaby 
 Thích Khách 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 67,039 
 0 
17
 HKDV100 
 Thích Khách 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 40,609 
 0 
18
 LucVuong 
 Thích Khách 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 204,241 
 0 
19
 OoGKoO 
 Thích Khách 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 117,166 
 0 
20
 OneHitOneKill 
 Thích Khách 
 132 
  
 Chính phái 
 8 
 28,747 
 0 
21
 Google 
 Thích Khách 
 131 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 76,509 
 0 
22
 ZzOderzZ 
 Thích Khách 
 130 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 197,896 
 0 
23
 Yena 
 Thích Khách 
 130 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 39,921 
 0 
24
 ninjabisida 
 Thích Khách 
 130 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 6,078 
 0