HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Tzuyu 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,489,106 
 0 
2
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,528,088 
 0 
3
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 224,058 
 0 
4
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,462,087 
 0 
5
 ThuMap 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 86,670 
 0 
6
 KimYoungBao 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,308,109 
 0 
7
 DiHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 17,873 
 0 
8
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 178,048 
 0 
9
 Irene 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 187,458 
 0 
10
 MrHuy 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 197,153 
 0 
11
 xXxZeroxXx 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 167,390 
 0 
12
 Matthew 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 126,788 
 0 
13
 TieuLienHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 61,944 
 0 
14
 HoaThienTu 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 4,215 
 0 
15
 QuyNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 26,700 
 0 
16
 Express 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 34,960 
 0 
17
 ChipPro 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 2,775 
 0 
18
  CinDyNiNa  
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 29,599 
 0 
19
 ThatSatVuong 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 76,236 
 0 
20
 Laura 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 47,973 
 0 
21
 Hela 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 91,327 
 0 
22
 UniKey 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 zZzBuiDoizZz  
 Chính phái 
 8 
 37,214 
 0 
23
 Bendit 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 74,725 
 0 
24
 VanLyDocHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 8 
 40,755 
 0