HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 ThanY 
 Đại Phu 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 552,339 
 0 
26
 BabyCT 
 Cung Thủ 
 139 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 731,612 
 0 
27
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 139 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 143,419 
 0 
28
 ZEUS 
 Cung Thủ 
 139 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 145,868 
 0 
29
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 139 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 159,417 
 0 
30
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 286,088 
 0 
31
 MadeInCHINA 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 114,090 
 0 
32
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 138 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 260,180 
 0 
33
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 7,845 
 0 
34
 ihahahuhu 
 Diệu Yến 
 138 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 133,124 
 0 
35
 CharHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 1,515 
 0 
36
 DaoK 
 Đao Khách 
 138 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 232,979 
 0 
37
 Odin 
 Diệu Yến 
 138 
 CBTeam  
 Tà phái 
 8 
 126,820 
 0 
38
 PhaThienCung 
 Diệu Yến 
 138 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 620,350 
 0 
39
 GuanYuz 
 Đao Khách 
 138 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 605,590 
 0 
40
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 268,872 
 0 
41
 ChanD0iNo9 
 Diệu Yến 
 138 
 FuckAnyone  
 Chính phái 
 8 
 68,356 
 0 
42
 Mata 
 Thương Hào 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 153,891 
 0 
43
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 138 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 197,468 
 0 
44
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 138 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 152,934 
 0 
45
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 108,133 
 0 
46
 45kToDacBiet 
 Thương Hào 
 138 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 140,237 
 0 
47
 MsHanh 
 Đại Phu 
 138 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 139,735 
 0 
48
 ChuThanhThanh 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 20,035 
 0