HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,459,982 
 0 
26
 ZzQuykiemsauzZ 
 Diệu Yến 
 146 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 641,418 
 0 
27
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,468,959 
 0 
28
 GuanYuz 
 Đao Khách 
 146 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,585,713 
 0 
29
 zThorBungBu 
 Diệu Yến 
 145 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 679,644 
 0 
30
 ComeBack 
 Đao Khách 
 145 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 230,580 
 0 
31
 Bugau 
 Thích Khách 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 776,636 
 0 
32
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,462,097 
 0 
33
 9HauNghe9 
 Diệu Yến 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,454,604 
 0 
34
 DaoK 
 Đao Khách 
 145 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 617,833 
 0 
35
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 343,120 
 0 
36
 BeBuff 
 Đại Phu 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 208,785 
 0 
37
 G0DL1KE 
 Tử Hào 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 269,366 
 0 
38
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 256,399 
 0 
39
 SadlerJohn 
 Quyền Sư 
 144 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 618,064 
 0 
40
 MrKen 
 Thích Khách 
 144 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 1,459,868 
 0 
41
 Dead 
 Đại Phu 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 175,493 
 0 
42
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 259,421 
 0 
43
 Dragonal 
 Đại Phu 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 202,467 
 0 
44
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 166,152 
 0 
45
 Odin 
 Diệu Yến 
 144 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 194,850 
 0 
46
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 208,551 
 0 
47
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 144 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 157,166 
 0 
48
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 211,762 
 0