HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 147 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 244,129 
 0 
26
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 147 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 605,964 
 0 
27
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 147 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 275,226 
 0 
28
 TieuSuDe 
 Hàn Bảo Quân 
 147 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 216,111 
 0 
29
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,481,864 
 0 
30
 TamSuMuoi 
 Diệu Yến 
 147 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 664,368 
 0 
31
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 179,056 
 0 
32
 DeSol 
 Tử Hào 
 146 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 100,085 
 0 
33
 iCuLong 
 Diệu Yến 
 146 
 SaiGon  
 Tà phái 
 9 
 1,456,115 
 0 
34
 DesignByApple 
 Đao Khách 
 146 
 SaiGon  
 Chính phái 
 9 
 1,522,061 
 0 
35
  NgocNhiTD  
 Diệu Yến 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,495,585 
 0 
36
 ComeBack 
 Đao Khách 
 146 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 253,370 
 0 
37
 Bugau 
 Thích Khách 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 886,040 
 0 
38
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 146 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 234,305 
 0 
39
 Jessamine 
 Đại Phu 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 210,294 
 0 
40
 PhaLeTim 
 Cung Thủ 
 146 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 1,477,891 
 0 
41
 DaoK 
 Đao Khách 
 146 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 709,163 
 0 
42
 MrKen 
 Thích Khách 
 146 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 1,456,432 
 0 
43
 BeBuff 
 Đại Phu 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 70,070 
 0 
44
 AnhHungBanPhim 
 Tử Hào 
 146 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,459,188 
 0 
45
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,468,969 
 0 
46
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 145 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,658,584 
 0 
47
 BumBum 
 Đại Phu 
 145 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 119,751 
 0 
48