HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,465,565 
 0 
26
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 398,956 
 0 
27
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 148 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 686,188 
 0 
28
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 148 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 281,323 
 0 
29
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 148 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 338,284 
 0 
30
 GODL1KE 
 Tử Hào 
 148 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 971,230 
 0 
31
 9HauNghe9 
 Diệu Yến 
 148 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,492,790 
 0 
32
 TamSuMuoi 
 Diệu Yến 
 148 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 735,397 
 0 
33
 G0DL1KE 
 Tử Hào 
 148 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 308,971 
 0 
34
 Jessamine 
 Đại Phu 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 235,074 
 0 
35
 TieuSuDe 
 Hàn Bảo Quân 
 147 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 560,218 
 0 
36
 ComeBack 
 Đao Khách 
 147 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 302,231 
 0 
37
 PhaLeTim 
 Cung Thủ 
 147 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 1,501,810 
 0 
38
 iCuLong 
 Diệu Yến 
 147 
 SaiGon  
 Tà phái 
 9 
 1,474,805 
 0 
39
 Bugau 
 Thích Khách 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,003,551 
 0 
40
 MsBel 
 Đao Khách 
 147 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,486,126 
 0 
41
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 147 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,629,978 
 0 
42
 DaoK 
 Đao Khách 
 146 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 1,091,678 
 0 
43
 xSaint 
 Tử Hào 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,464,154 
 0 
44
  NgocNhiTD  
 Diệu Yến 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,495,585 
 0 
45
 KimYoungBao 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,495,311 
 0 
46
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 146 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 216,780 
 0 
47
 BeBuff 
 Đại Phu 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 88,120 
 0 
48
 AnhHungBanPhim 
 Tử Hào 
 146 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,477,338 
 0