HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Chip 
 Kiếm Khách 
 125 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 72,484 
 0 
26
 meocon 
 Thương Hào 
 125 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 23,671 
 0 
27
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 125 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 85,442 
 0 
28
 meocontapboi 
 Đại Phu 
 125 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 33,155 
 0 
29
 Tiii 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 49,879 
 0 
30
 Bishamon 
 Cung Thủ 
 124 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 57,385 
 0 
31
 UniKey 
 Đàm Hoa Liên 
 124 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 48,044 
 0 
32
 HakuRyuu 
 Tử Hào 
 124 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 35,123 
 0 
33
 Piano 
 Đàm Hoa Liên 
 124 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 41,033 
 0 
34
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 32,635 
 0 
35
 satthumaulanh 
 Quyền Sư 
 124 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 28,099 
 0 
36
 LinhLinh 
 Đàm Hoa Liên 
 124 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 26,952 
 0 
37
 xXHuyCongTuXx 
 Tử Hào 
 124 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 38,696 
 0 
38
 TieuLienHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 26,300 
 0 
39
 Corgi 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
 Challenger  
 Chính phái 
 7 
 29,204 
 0 
40
 MonkeyDLuffy 
 Thích Khách 
 124 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 33,670 
 0 
41
 ChuThanhThanh 
 Hàn Bảo Quân 
 124 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 34,632 
 0 
42
 SexSlave 
 Kiếm Khách 
 124 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 38,544 
 0 
43
 ThanY 
 Đại Phu 
 123 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 24,600 
 0 
44
 Heaven 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 23,317 
 0 
45
 Prestine 
 Thương Hào 
 123 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 68,034 
 0 
46
 Satthudepzai 
 Tử Hào 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 27,612 
 0 
47
 ToTo 
 Kiếm Khách 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 114,726 
 0 
48
 IVIon 
 Kiếm Khách 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 36,199 
 0