HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 149 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 265,590 
 0 
26
 Suzy 
 Thích Khách 
 149 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,451,011 
 0 
27
 PeMyDeThuong 
 Thương Hào 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 384,053 
 0 
28
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 149 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 716,938 
 0 
29
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,483,330 
 0 
30
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 149 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,505,522 
 0 
31
 TamSuMuoi 
 Diệu Yến 
 149 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 766,742 
 0 
32
 G0DL1KE 
 Tử Hào 
 149 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 322,306 
 0 
33
 9HauNghe9 
 Diệu Yến 
 148 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,460,925 
 0 
34
 Jessamine 
 Đại Phu 
 148 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 253,214 
 0 
35
 ComeBack 
 Đao Khách 
 148 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 332,401 
 0 
36
 PhaLeTim 
 Cung Thủ 
 148 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 1,527,094 
 0 
37
 iCuLong 
 Diệu Yến 
 148 
 SaiGon  
 Tà phái 
 9 
 1,468,385 
 0 
38
 DaoK 
 Đao Khách 
 148 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 1,471,839 
 0 
39
 Bugau 
 Thích Khách 
 148 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,019,706 
 0 
40
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 148 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 247,910 
 0 
41
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 148 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,561,648 
 0 
42
 xSaint 
 Tử Hào 
 148 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,482,389 
 0 
43
 TieuSuDe 
 Hàn Bảo Quân 
 147 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 560,218 
 0 
44
 MsBel 
 Đao Khách 
 147 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,489,341 
 0 
45
 BumBum 
 Đại Phu 
 147 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 168,361 
 0 
46
 Saint 
 Tử Hào 
 147 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 185,404 
 0 
47
 SadlerJohn 
 Quyền Sư 
 147 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 1,501,904 
 0 
48
 MrKen 
 Thích Khách 
 147 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 1,491,305 
 0