HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 CharHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 286,037 
 0 
26
 CuuViThienHo 
 Cầm Sư 
 135 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 296,928 
 0 
27
 Idolll 
 Đao Khách 
 135 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 210,762 
 0 
28
 Mata 
 Thương Hào 
 135 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 125,240 
 0 
29
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 81,190 
 0 
30
 meocon 
 Thương Hào 
 135 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 109,983 
 0 
31
 meocontapboi 
 Đại Phu 
 135 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 115,059 
 0 
32
 45kToDacBiet 
 Thương Hào 
 134 
 OnePiece  
 Tà phái 
 8 
 112,087 
 0 
33
 Ignite 
 Diệu Yến 
 134 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 45,401 
 0 
34
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 114,671 
 0 
35
 Thanos 
 Quyền Sư 
 134 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 153,128 
 0 
36
 TuyetMai 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 129,371 
 0 
37
 RecRec 
 Cung Thủ 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 227,340 
 0 
38
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 124,901 
 0 
39
 MeoDen 
 Thương Hào 
 134 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 108,429 
 0 
40
 MaiDuTan 
 Diệu Yến 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 208,333 
 0 
41
 LoveRose 
 Cầm Sư 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 148,851 
 0 
42
 Dragonal 
 Đại Phu 
 134 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 105,397 
 0 
43
 iKuconz 
 Đao Khách 
 134 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 120,141 
 0 
44
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 106,595 
 0 
45
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 134 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 107,598 
 0 
46
 BuiTruc 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 95,142 
 0 
47
 Th30ne 
 Kiếm Khách 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 107,489 
 0 
48
 BabyCT 
 Cung Thủ 
 134 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 606,394 
 0