HK-DV.NET

Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 VuMongDeuLep 
 Đàm Hoa Liên 
 80 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 4 
 495 
 0 
26
 GeoPham 
 Kiếm Khách 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 470 
 0 
27
 TieuLienHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 80 
 KhongSoVk 
 Chính phái 
 3 
 515 
 0 
28
 EmilyDior 
 Kiếm Khách 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 460 
 0 
29
 F5DoDo 
 Đao Khách 
 80 
 F5XNganhX 
 Chính phái 
 3 
 455 
 0 
30
 F5HuyenTrang 
 Đàm Hoa Liên 
 80 
 F5XNganhX 
 Chính phái 
 3 
 470 
 0 
31
 Ying 
 Kiếm Khách 
 79 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 3 
 440 
 0 
32
 ninjabisida 
 Thích Khách 
 79 
 Challenger 
 Tà phái 
 3 
 430 
 0 
33
 Thanh 
 Kiếm Khách 
 78 
 KhongSoVk 
 Tà phái 
 3 
 405 
 0 
34
 LienHoa 
 Đao Khách 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 510 
 0 
35
 NsNgoBuu 
 Hàn Bảo Quân 
 77 
 KhongSoVk 
 Tà phái 
 3 
 415 
 0 
36
 Ruby 
 Đại Phu 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 525 
 0 
37
 CanCajTen 
 Đại Phu 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 495 
 0 
38
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 76 
 RetardGaming 
 Chính phái 
 3 
 525 
 0 
39
 sakuraY 
 Diệu Yến 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 475 
 0 
40
 Ignite 
 Diệu Yến 
 76 
 FairyTail 
 Chính phái 
 3 
 475 
 0 
41
 SwatHera 
 Kiếm Khách 
 76 
 LongHoMon 
 Tà phái 
 3 
 520 
 0 
42
 MrLuong 
 Kiếm Khách 
 76 
  
 Chính phái 
 3 
 490 
 0 
43
 GietHet 
 Hàn Bảo Quân 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 485 
 0 
44
 TianTian 
 Đại Phu 
 75 
  
 Chính phái 
 3 
 520 
 0 
45
 Nhan05 
 Đao Khách 
 75 
  
 Chính phái 
 3 
 500 
 0 
46
 NhaoZoKiemAn 
 Thương Hào 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 475 
 0 
47
 ToTo 
 Kiếm Khách 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 515 
 0 
48
 Ducky 
 Hàn Bảo Quân 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 515 
 0 

Trang 1 của 43 | 0 1 2 3 |