HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 142 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 133,372 
 0 
26
 zThorBungBu 
 Diệu Yến 
 142 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 626,018 
 0 
27
 iKuconz 
 Kiếm Khách 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,024,509 
 0 
28
 Idolll 
 Đao Khách 
 142 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 192,880 
 0 
29
 DaiSuTy 
 Đại Phu 
 142 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 169,209 
 0 
30
 HiepKhachHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 170,149 
 0 
31
 DaoK 
 Đao Khách 
 142 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 329,982 
 0 
32
 MadeInCHINA 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 139,925 
 0 
33
 PhaThienCung 
 Diệu Yến 
 141 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 738,189 
 0 
34
 GuanYuz 
 Đao Khách 
 141 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,567,337 
 0 
35
 ZEUS 
 Cung Thủ 
 141 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 101,951 
 0 
36
 Uranus 
 Cung Thủ 
 141 
 Challenger  
 Chính phái 
 9 
 20,795 
 0 
37
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 141 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 176,432 
 0 
38
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 141 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 33,561 
 0 
39
 DiHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 267,808 
 0 
40
 BabyCT 
 Cung Thủ 
 141 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 813,633 
 0 
41
 XinAnhDung 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 163,475 
 0 
42
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 141 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 420,101 
 0 
43
 LinhHonHuynhDe 
 Diệu Yến 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 174,110 
 0 
44
 AllForYou 
 Kiếm Khách 
 141 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,448,297 
 0 
45
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 141 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 175,299 
 0 
46
 HongHanh 
 Thích Khách 
 141 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 428,910 
 0 
47
 Bishamon 
 Diệu Yến 
 141 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 102,416 
 0 
48
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 140 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 196,607 
 0