HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 GODLIKE 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,368,964 
 0 
26
 AnMayQuaKhu 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,455,495 
 0 
27
 Anh2XaHoi 
 Quyền Sư 
 144 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 164,551 
 0 
28
 GuanYuz 
 Đao Khách 
 144 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,647,356 
 0 
29
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 203,677 
 0 
30
 SnowFlower 
 Kiếm Khách 
 143 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 393,700 
 0 
31
 BinhCuTo 
 Tử Hào 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,472,437 
 0 
32
 Galaxy 
 Cung Thủ 
 143 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,466,899 
 0 
33
 ComeBack 
 Đao Khách 
 143 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 205,970 
 0 
34
 DaoK 
 Đao Khách 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 414,058 
 0 
35
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 399,359 
 0 
36
 Odin 
 Diệu Yến 
 143 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 179,215 
 0 
37
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 223,972 
 0 
38
 Dragonal 
 Đại Phu 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 188,117 
 0 
39
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 221,989 
 0 
40
 zFaTher 
 Cung Thủ 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 120,826 
 0 
41
 9HauNghe9 
 Diệu Yến 
 143 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 797,202 
 0 
42
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 147,017 
 0 
43
 TinaMy 
 Đao Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 184,962 
 0 
44
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 187,627 
 0 
45
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 190,726 
 0 
46
 Idolll 
 Đao Khách 
 143 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 206,285 
 0 
47
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 451,416 
 0 
48
 ThichThiThot 
 Thích Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 174,366 
 0