HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Farm3 
 Đao Khách 
 138 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 8 
 113,462 
 0 
26
 19cm 
 Đao Khách 
 137 
  
 Chính phái 
 8 
 259,108 
 0 
27
 TaTon 
 Đao Khách 
 136 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 630 
 0 
28
 Naruto1 
 Đao Khách 
 136 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 170,020 
 0 
29
 SimonBaker 
 Đao Khách 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 77,445 
 0 
30
 ChatChuoiKoDut 
 Đao Khách 
 136 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 92,660 
 0 
31
 DoTe 
 Đao Khách 
 135 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 34,327 
 0 
32
 Hunter 
 Đao Khách 
 135 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 122,676 
 0 
33
 Yuno 
 Đao Khách 
 134 
 WonderLand  
 Chính phái 
 8 
 118,063 
 0 
34
 Farm2 
 Đao Khách 
 134 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 8 
 18,812 
 0 
35
 MaDaoVip 
 Đao Khách 
 134 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 138,102 
 0 
36
 SamuraiJack 
 Đao Khách 
 134 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 1,728,341 
 0 
37
 DAGamingS2 
 Đao Khách 
 133 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 8 
 53,235 
 0 
38
 Annie 
 Đao Khách 
 133 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 54,437 
 0 
39
 SonNguyen03 
 Đao Khách 
 132 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 128,978 
 0 
40
 NungThinhLinh 
 Đao Khách 
 132 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 72,131 
 0 
41
 zShin 
 Đao Khách 
 132 
 PhaiVoDang  
 Tà phái 
 8 
 26,435 
 0 
42
 SiRoDaChanh 
 Đao Khách 
 131 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 62,628 
 0 
43
 Nutifood 
 Đao Khách 
 131 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 45,931 
 0 
44
 Tokuda 
 Đao Khách 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 105,813 
 0 
45
 SieuXe 
 Đao Khách 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 30,445 
 0 
46
 Bello 
 Đao Khách 
 130 
 AThan  
 Tà phái 
 8 
 45,515 
 0 
47
 DaoGietGa 
 Đao Khách 
 130 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 83,430 
 0 
48
 Laima 
 Đao Khách 
 129 
 GreenLand  
 Chính phái 
 7 
 46,350 
 0