HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Berserker 
 Quyền Sư 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 3,620 
 0 
26
 PhuongThanh 
 Quyền Sư 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 1,215 
 0 
27
 Flame 
 Quyền Sư 
 101 
 SvIckKyVajL  
 Tà phái 
 5 
 3,261 
 0 
28
 LinhBi 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 550 
 0 
29
 GAONENG 
 Quyền Sư 
 100 
 FPV  
 Tà phái 
 4 
 1,775 
 0 
30
 Ahooo 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 995 
 0 
31
 DameToVl 
 Quyền Sư 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 905 
 0 
32
 oXGauBunXo 
 Quyền Sư 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 8,370 
 0 
33
 MrTests 
 Quyền Sư 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 1,435 
 0 
34
 BaVuongQuyen 
 Quyền Sư 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 2,235 
 0 
35
 HanYen 
 Quyền Sư 
 90 
  
 Tà phái 
 4 
 1,695 
 0 
36
 JayK 
 Quyền Sư 
 87 
  
 Tà phái 
 4 
 1,200 
 0 
37
 TonyJa 
 Quyền Sư 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 270 
 0 
38
 3rdPauL 
 Quyền Sư 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 1,470 
 0 
39
 1DamChetLuon 
 Quyền Sư 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 465 
 0 
40
 NgungNhi 
 Quyền Sư 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 745 
 0 
41
 TinhAnh 
 Quyền Sư 
 81 
  
 Chính phái 
 4 
 295 
 0 
42
 NatsuZahard 
 Quyền Sư 
 81 
  
 Tà phái 
 4 
 105 
 0 
43
 White 
 Quyền Sư 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 115 
 0 
44
 Amaryllis 
 Quyền Sư 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 650 
 0 
45
 ToMinh 
 Quyền Sư 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 810 
 0 
46
 SoiCongCong 
 Quyền Sư 
 78 
  
 Chính phái 
 3 
 435 
 0 
47
 QuyenGa 
 Quyền Sư 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 495 
 0 
48
 ChitDao 
 Quyền Sư 
 75 
  
 Chính phái 
 3 
 790 
 0