HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 PeP0n 
 Quyền Sư 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 16,084 
 0 
26
  QuyenTay  
 Quyền Sư 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 2,065 
 0 
27
 NamDamNghinCan 
 Quyền Sư 
 114 
  
 Chính phái 
 5 
 9,216 
 0 
28
 ThanDieuQuyen 
 Quyền Sư 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 6,685 
 0 
29
 NaNO 
 Quyền Sư 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 1,850 
 0 
30
 20NghinVND 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 1,615 
 0 
31
 gianglong 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 2,160 
 0 
32
 Judio 
 Quyền Sư 
 110 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 6 
 2,025 
 0 
33
 1DamSml 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 10,800 
 0 
34
 SOTINA 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 5,085 
 0 
35
 DamVoMom 
 Quyền Sư 
 110 
 NewBieGuild  
 Tà phái 
 6 
 7,180 
 0 
36
 XxMrsYunoxX 
 Quyền Sư 
 110 
 DungLaChem  
 Tà phái 
 6 
 2,245 
 0 
37
 Quyen152 
 Quyền Sư 
 109 
 152  
 Tà phái 
 5 
 3,665 
 0 
38
 Duck 
 Quyền Sư 
 109 
  
 Chính phái 
 5 
 960 
 0 
39
 BabyQS 
 Quyền Sư 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 4,980 
 0 
40
 QuachTinh 
 Quyền Sư 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 18,081 
 0 
41
 Lillzi 
 Quyền Sư 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 535 
 0 
42
 3GThinhVip 
 Quyền Sư 
 106 
 LastManHouse  
 Chính phái 
 5 
 885 
 0 
43
 QuyenVuong9x 
 Quyền Sư 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 1,940 
 0 
44
 LacAnhVu395 
 Quyền Sư 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 7,740 
 0 
45
 ZzzzzZ 
 Quyền Sư 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 9,104 
 0 
46
 KhoaiTayChien 
 Quyền Sư 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 1,105 
 0 
47
 KFCzzQuyen 
 Quyền Sư 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 4,890 
 0 
48
 Edmon 
 Quyền Sư 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 990 
 0