HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 BaoThanhThien 
 Diệu Yến 
 143 
 SaiGon  
 Chính phái 
 9 
 93,799 
 0 
26
 Sniper 
 Diệu Yến 
 143 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 200,758 
 0 
27
 Bishamon 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 134,051 
 0 
28
 CardiB 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 129,962 
 0 
29
 Loan 
 Diệu Yến 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,571,929 
 0 
30
 Exciter150 
 Diệu Yến 
 143 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 162,263 
 0 
31
 FearOfGod 
 Diệu Yến 
 143 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 184,449 
 0 
32
 MrsHanh 
 Diệu Yến 
 142 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 638,159 
 0 
33
 ZzMeoXinhzzZ 
 Diệu Yến 
 142 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 194,128 
 0 
34
 QuyDauXanh 
 Diệu Yến 
 142 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 225,275 
 0 
35
 o0oSonCao0o 
 Diệu Yến 
 142 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 118,935 
 0 
36
 SQueen 
 Diệu Yến 
 142 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 188,499 
 0 
37
 Shank 
 Diệu Yến 
 142 
 TinhAE  
 Chính phái 
 9 
 158,749 
 0 
38
 HoaVinh 
 Diệu Yến 
 142 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 176,024 
 0 
39
 LinhHonHuynhDe 
 Diệu Yến 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 45,745 
 0 
40
 OoGaKonoO 
 Diệu Yến 
 142 
 CBTeam  
 Chính phái 
 9 
 196,029 
 0 
41
 Dimono 
 Diệu Yến 
 142 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 173,834 
 0 
42
 zzTuDieuYen 
 Diệu Yến 
 142 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 170,483 
 0 
43
 ViAnhmaEmDau 
 Diệu Yến 
 141 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 156,682 
 0 
44
 NupLumBanLen 
 Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 189,645 
 0 
45
 KillYou 
 Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 139,307 
 0 
46
 Angelina 
 Diệu Yến 
 141 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 188,234 
 0 
47
 DaiShinKan 
 Diệu Yến 
 141 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 75,286 
 0 
48
 MajinBuu 
 Diệu Yến 
 141 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 141,708 
 0