HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 CardiB 
 Diệu Yến 
 138 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 75,115 
 0 
26
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 138 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 131,485 
 0 
27
 zzTuDieuYen 
 Diệu Yến 
 137 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 128,858 
 0 
28
 Usopp 
 Diệu Yến 
 137 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 638,755 
 0 
29
 DYThien 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 129,705 
 0 
30
 Niklaus 
 Diệu Yến 
 137 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 120,930 
 0 
31
 Vvothuong 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 145,692 
 0 
32
 0neTheHit 
 Diệu Yến 
 137 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 36,186 
 0 
33
 ThichThuDam 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 114,019 
 0 
34
 1ovesu 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 73,026 
 0 
35
 Moos 
 Diệu Yến 
 137 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 36,680 
 0 
36
 Q9MLC 
 Diệu Yến 
 137 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 117,151 
 0 
37
 Sniper 
 Diệu Yến 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 128,283 
 0 
38
 asuna 
 Diệu Yến 
 136 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 37,213 
 0 
39
 ChanDoiNo11 
 Diệu Yến 
 136 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 104,029 
 0 
40
 Shank 
 Diệu Yến 
 136 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 91,089 
 0 
41
 AnhPhu 
 Diệu Yến 
 136 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 110,402 
 0 
42
 SmokeWeed3 
 Diệu Yến 
 136 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 96,059 
 0 
43
 DamDY 
 Diệu Yến 
 136 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 186,278 
 0 
44
 ZzEmOizZ 
 Diệu Yến 
 136 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 165,950 
 0 
45
 Lily 
 Diệu Yến 
 136 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 113,282 
 0 
46
 GiangAKa 
 Diệu Yến 
 136 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 73,988 
 0 
47
 HPBxThienAn 
 Diệu Yến 
 136 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 95,918 
 0 
48
 MaiSuppi 
 Diệu Yến 
 135 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 117,784 
 0