HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Lisss 
 Diệu Yến 
 144 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 111,954 
 0 
26
 Dimono 
 Diệu Yến 
 144 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 203,624 
 0 
27
 TuPham 
 Diệu Yến 
 144 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 165,648 
 0 
28
 PeQuyenXinh 
 Diệu Yến 
 144 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 71,559 
 0 
29
 HoaVinh 
 Diệu Yến 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 202,824 
 0 
30
 SQueen 
 Diệu Yến 
 143 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 205,174 
 0 
31
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 399,359 
 0 
32
 DamDY 
 Diệu Yến 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 277,229 
 0 
33
 ZzMeoXinhzzZ 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 230,393 
 0 
34
 ViAnhmaEmDau 
 Diệu Yến 
 143 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 178,532 
 0 
35
 JohnWatson 
 Diệu Yến 
 143 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 100,857 
 0 
36
 CardiB 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 133,763 
 0 
37
 NgaMy 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 221,093 
 0 
38
 MacSexyMS 
 Diệu Yến 
 143 
 SaiGon  
 Chính phái 
 9 
 101,588 
 0 
39
 Bishamon 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 135,621 
 0 
40
 Exciter150 
 Diệu Yến 
 143 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 163,193 
 0 
41
 MajinBuu 
 Diệu Yến 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 161,187 
 0 
42
 FearOfGod 
 Diệu Yến 
 143 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 184,449 
 0 
43
 BanSmlTaPhai 
 Diệu Yến 
 142 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 50,846 
 0 
44
 MrsHanh 
 Diệu Yến 
 142 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 635,934 
 0 
45
 CaMap6 
 Diệu Yến 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 294,285 
 0 
46
 Shank 
 Diệu Yến 
 142 
 TinhAE  
 Chính phái 
 9 
 158,749 
 0 
47
 LinhHonHuynhDe 
 Diệu Yến 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 45,745 
 0 
48
 OoGaKonoO 
 Diệu Yến 
 142 
 CBTeam  
 Chính phái 
 9 
 196,029 
 0