HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 DoiLaBeKho 
 Tử Hào 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 85,842 
 0 
26
 DiabloBlanco 
 Tử Hào 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 70,599 
 0 
27
 CamRy 
 Tử Hào 
 143 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 368,975 
 0 
28
 NhinCaiLoz 
 Tử Hào 
 142 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 64,197 
 0 
29
 Enzo 
 Tử Hào 
 142 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 60,080 
 0 
30
 DuongGiaThuong 
 Tử Hào 
 142 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 161,158 
 0 
31
 VThien 
 Tử Hào 
 142 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 129,771 
 0 
32
 StingBreezer 
 Tử Hào 
 142 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 110,980 
 0 
33
 BelSuper 
 Tử Hào 
 142 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 174,930 
 0 
34
 QuangVu 
 Tử Hào 
 142 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 124,370 
 0 
35
 YenNhien 
 Tử Hào 
 142 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 124,246 
 0 
36
 ZzAQUAMANzZ 
 Tử Hào 
 142 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 71,375 
 0 
37
 Slark 
 Tử Hào 
 142 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 98,986 
 0 
38
 TamMao 
 Tử Hào 
 142 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 1,468,019 
 0 
39
 TheLine 
 Tử Hào 
 142 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 156,488 
 0 
40
 TuHao2 
 Tử Hào 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 79,809 
 0 
41
 TuHaoKa 
 Tử Hào 
 141 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 174,741 
 0 
42
 BoyKun1992 
 Tử Hào 
 141 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 99,259 
 0 
43
 TuHao4 
 Tử Hào 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 77,725 
 0 
44
 tuhoaca 
 Tử Hào 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 151,833 
 0 
45
 MeoHoang 
 Tử Hào 
 141 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 82,562 
 0 
46
 zTuanAnh 
 Tử Hào 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 136,737 
 0 
47
 LaoTuong 
 Tử Hào 
 141 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 68,880 
 0 
48
 TuHao6 
 Tử Hào 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 78,660 
 0