HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 HgWuan 
 Kiếm Khách 
 131 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 90,881 
 0 
26
 camloan 
 Kiếm Khách 
 131 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 8 
 54,535 
 0 
27
 KiemVuong 
 Kiếm Khách 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 26,490 
 0 
28
 KiemK 
 Kiếm Khách 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 35,294 
 0 
29
 Hextex 
 Kiếm Khách 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 32,526 
 0 
30
 HKDV200 
 Kiếm Khách 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 11,477 
 0 
31
 CATKiem 
 Kiếm Khách 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 3,748 
 0 
32
 MyLinh 
 Kiếm Khách 
 128 
 ThanGiao  
 Chính phái 
 7 
 18,957 
 0 
33
 DocCoKiem 
 Kiếm Khách 
 127 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 53,100 
 0 
34
 Phongu 
 Kiếm Khách 
 127 
 BuaXiTin  
 Chính phái 
 7 
 17,717 
 0 
35
 Yasou 
 Kiếm Khách 
 126 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 7 
 17,016 
 0 
36
 Cloud 
 Kiếm Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 97,107 
 0 
37
 xXKiemVuongXx 
 Kiếm Khách 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 5,610 
 0 
38
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 125 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 7 
 47,956 
 0 
39
 zBigHit 
 Kiếm Khách 
 125 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 7 
 1,850 
 0 
40
 Chip 
 Kiếm Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 446 
 0 
41
 IVIon 
 Kiếm Khách 
 125 
  
 Tà phái 
 7 
 96 
 0 
42
 Aura 
 Kiếm Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,965 
 0 
43
 KhongDuocKhoc 
 Kiếm Khách 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 107,785 
 0 
44
 strongdutp6 
 Kiếm Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,900 
 0 
45
 YKienLenPhuong 
 Kiếm Khách 
 124 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 6,622 
 0 
46
 strongdutp 
 Kiếm Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 41,830 
 0 
47
 KiemMaVuong 
 Kiếm Khách 
 123 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 7 
 44,417 
 0 
48
 Boss1 
 Kiếm Khách 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 38,380 
 0