HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 SonNguyen04 
 Thương Hào 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 29,470 
 0 
26
 KendallJenner 
 Thương Hào 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 11,695 
 0 
27
 TuMaSu 
 Thương Hào 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 38,060 
 0 
28
 NoiDiEm 
 Thương Hào 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 42,622 
 0 
29
 QuangTrungDe 
 Thương Hào 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 34,614 
 0 
30
 FleurdeLys 
 Thương Hào 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 34,850 
 0 
31
 VIPDEPTRAI 
 Thương Hào 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 36,326 
 0 
32
 NhiCa 
 Thương Hào 
 120 
 TinhAE  
 Tà phái 
 7 
 13,708 
 0 
33
 ChocDYT 
 Thương Hào 
 120 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 7 
 31,386 
 0 
34
 NgocTanTro 
 Thương Hào 
 120 
 AEHoNguyen  
 Tà phái 
 7 
 49,290 
 0 
35
 TocBacViE 
 Thương Hào 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 17,265 
 0 
36
 GirlVip 
 Thương Hào 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 8,805 
 0 
37
 kyumaru 
 Thương Hào 
 119 
 BuaXiTin  
 Chính phái 
 6 
 10,055 
 0 
38
 CoUtMienTay 
 Thương Hào 
 119 
 UtMienTay  
 Chính phái 
 6 
 12,370 
 0 
39
 TrucVan 
 Thương Hào 
 118 
 SongVeDem  
 Chính phái 
 6 
 119,350 
 0 
40
 Plamenda 
 Thương Hào 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 20,137 
 0 
41
 zThuongTaz 
 Thương Hào 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 6,730 
 0 
42
 Dorothy 
 Thương Hào 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 13,430 
 0 
43
 Ares 
 Thương Hào 
 117 
 SundayStores  
 Tà phái 
 6 
 11,473 
 0 
44
 ZxTeoEmxZ 
 Thương Hào 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 13,985 
 0 
45
 Gyra 
 Thương Hào 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 31,460 
 0 
46
 Diane 
 Thương Hào 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 11,425 
 0 
47
 zYenSu 
 Thương Hào 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 12,665 
 0 
48
 Hanas 
 Thương Hào 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 6,868 
 0