HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 strongdutp3 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 41,700 
 0 
26
 strongdutp5 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,870 
 0 
27
 strongdutp7 
 Thương Hào 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 40,860 
 0 
28
 TLTK 
 Thương Hào 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 992 
 0 
29
 ZeZe 
 Thương Hào 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 37,125 
 0 
30
 KendallJenner 
 Thương Hào 
 123 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 11,695 
 0 
31
 TuMaSu 
 Thương Hào 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 38,060 
 0 
32
 NoiDiEm 
 Thương Hào 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 42,632 
 0 
33
 QuangTrungDe 
 Thương Hào 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 34,614 
 0 
34
 Hime 
 Thương Hào 
 122 
 AriaCompany  
 Chính phái 
 7 
 108,402 
 0 
35
 FleurdeLys 
 Thương Hào 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 34,850 
 0 
36
 NhiCa 
 Thương Hào 
 121 
 TinhAE  
 Tà phái 
 7 
 19,000 
 0 
37
 VIPDEPTRAI 
 Thương Hào 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 36,326 
 0 
38
 ChocDYT 
 Thương Hào 
 120 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 7 
 31,386 
 0 
39
 NgocTanTro 
 Thương Hào 
 120 
 AEHoNguyen  
 Tà phái 
 7 
 49,290 
 0 
40
 TocBacViE 
 Thương Hào 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 18,445 
 0 
41
 GirlVip 
 Thương Hào 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 8,805 
 0 
42
 CoUtMienTay 
 Thương Hào 
 119 
 UtMienTay  
 Chính phái 
 6 
 12,370 
 0 
43
 ZzzBOSSzzZ 
 Thương Hào 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 56,820 
 0 
44
 TrucVan 
 Thương Hào 
 118 
 SongVeDem  
 Chính phái 
 6 
 119,350 
 0 
45
 Plamenda 
 Thương Hào 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 20,137 
 0 
46
 zThuongTaz 
 Thương Hào 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 6,730 
 0 
47
 Dorothy 
 Thương Hào 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 13,430 
 0 
48
 Ares 
 Thương Hào 
 117 
 SundayStores  
 Tà phái 
 6 
 11,473 
 0