HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Miss 
 Cung Thủ 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 65,452 
 0 
26
 LadyKillers 
 Cung Thủ 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 51,358 
 0 
27
 MaAmCung 
 Cung Thủ 
 126 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 7 
 26,405 
 0 
28
 SweetLove 
 Cung Thủ 
 126 
 NewKing  
 Chính phái 
 7 
 19,387 
 0 
29
 o0oMinho0o 
 Cung Thủ 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 52,420 
 0 
30
 nicotin 
 Cung Thủ 
 125 
 GreenLand  
 Chính phái 
 7 
 15,710 
 0 
31
 AnDuong 
 Cung Thủ 
 124 
 NewKing  
 Chính phái 
 7 
 10,748 
 0 
32
 DanDyLaddy 
 Cung Thủ 
 124 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 28,775 
 0 
33
 CamKuBanChym 
 Cung Thủ 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 41,845 
 0 
34
 LuckyStar 
 Cung Thủ 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 24,855 
 0 
35
 BaeJunSik 
 Cung Thủ 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 99,422 
 0 
36
 DollMaster 
 Cung Thủ 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 78,251 
 0 
37
 QuyLun 
 Cung Thủ 
 123 
 BacBangCung  
 Tà phái 
 7 
 11,740 
 0 
38
 Hawk 
 Cung Thủ 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 18,329 
 0 
39
 xXxSuperNgeu 
 Cung Thủ 
 123 
 TieuNgaoGH  
 Tà phái 
 7 
 32,820 
 0 
40
 HoangTrung 
 Cung Thủ 
 122 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 7 
 14,495 
 0 
41
 V0AnhAmTien 
 Cung Thủ 
 122 
 Suzuran  
 Chính phái 
 7 
 3,870 
 0 
42
 holytieuthu7 
 Cung Thủ 
 122 
 FairyTail  
 Chính phái 
 7 
 18,245 
 0 
43
 YeuGau 
 Cung Thủ 
 122 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 7 
 4,571 
 0 
44
 zHelloKitTy 
 Cung Thủ 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 34,032 
 0 
45
 Joye 
 Cung Thủ 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 4,700 
 0 
46
 Elaine 
 Cung Thủ 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 29,845 
 0 
47
 xWarmBoyx 
 Cung Thủ 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 38,985 
 0 
48
 iJupy 
 Cung Thủ 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 50,769 
 0