HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 TramAnh 
 Đại Phu 
 141 
 Suzuran  
 Tà phái 
 9 
 127,334 
 0 
26
 BuffElo 
 Đại Phu 
 140 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 8 
 193,140 
 0 
27
 CaRaVen 
 Đại Phu 
 140 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 95,425 
 0 
28
 DaoCongTuBG 
 Đại Phu 
 140 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 9 
 165,073 
 0 
29
 Rami 
 Đại Phu 
 140 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 176,576 
 0 
30
 PeP0ng 
 Đại Phu 
 140 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 114,967 
 0 
31
 RimuruTempest 
 Đại Phu 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 144,795 
 0 
32
 SharpLip 
 Đại Phu 
 139 
 Galaxy  
 Chính phái 
 8 
 79,165 
 0 
33
 NuNhi 
 Đại Phu 
 139 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 93,734 
 0 
34
 ToSuBaBa 
 Đại Phu 
 139 
 Trevor  
 Chính phái 
 8 
 65,265 
 0 
35
 RickyBaby 
 Đại Phu 
 139 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 144,584 
 0 
36
 SuperBuff 
 Đại Phu 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 116,675 
 0 
37
 Osin 
 Đại Phu 
 138 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 39,895 
 0 
38
 Lara 
 Đại Phu 
 138 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 158,844 
 0 
39
 TruongLuyen 
 Đại Phu 
 137 
 ThanGiao  
 Chính phái 
 8 
 116,287 
 0 
40
 2Tay2EmCave 
 Đại Phu 
 137 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 72,355 
 0 
41
 Longkaka 
 Đại Phu 
 137 
 SaiGon  
 Tà phái 
 8 
 101,290 
 0 
42
 TieuDao 
 Đại Phu 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 96,640 
 0 
43
 CaiLoz 
 Đại Phu 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 46,355 
 0 
44
 Zues 
 Đại Phu 
 135 
 RoyalBlood  
 Chính phái 
 8 
 46,880 
 0 
45
 Angelia 
 Đại Phu 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 76,126 
 0 
46
 LaHanDayXeBo 
 Đại Phu 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 64,768 
 0 
47
 DaiPhu152 
 Đại Phu 
 135 
 GreenLand  
 Tà phái 
 7 
 29,900 
 0 
48
 ThanhVi 
 Đại Phu 
 134 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 206,492 
 0