HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 CesVon 
 Cầm Sư 
 124 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 7 
 10,095 
 0 
26
 Tsunade 
 Cầm Sư 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 25,830 
 0 
27
 DAGamingcc 
 Cầm Sư 
 123 
  
 Chính phái 
 7 
 19,415 
 0 
28
 ZzDamTaczZZ 
 Cầm Sư 
 122 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 5,825 
 0 
29
 YingNguyen 
 Cầm Sư 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 20,329 
 0 
30
  BoaHancock  
 Cầm Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 48,585 
 0 
31
 CSXXX 
 Cầm Sư 
 121 
 SundayStores  
 Chính phái 
 7 
 32,345 
 0 
32
 Nyltiac 
 Cầm Sư 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 9,640 
 0 
33
 DieuThuyenz 
 Cầm Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 11,015 
 0 
34
 MinNhi 
 Cầm Sư 
 120 
 CKFH  
 Chính phái 
 7 
 50,983 
 0 
35
 Taiga 
 Cầm Sư 
 120 
 AriaCompany  
 Chính phái 
 7 
 58,013 
 0 
36
 Yumi 
 Cầm Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 16,168 
 0 
37
 EpKieuLamDi 
 Cầm Sư 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 22,444 
 0 
38
 HanTuyetTrang 
 Cầm Sư 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 7,520 
 0 
39
 NenVuong 
 Cầm Sư 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 4,605 
 0 
40
 23111 
 Cầm Sư 
 118 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 6 
 4,050 
 0 
41
 Only 
 Cầm Sư 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 5,729 
 0 
42
 BoiBoi 
 Cầm Sư 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 1,000 
 0 
43
 Vinamilk 
 Cầm Sư 
 117 
 GreenLand  
 Tà phái 
 6 
 4,715 
 0 
44
 TieuThuMinhChu 
 Cầm Sư 
 117 
 MinhChuVoLam  
 Chính phái 
 6 
 31,535 
 0 
45
 Yuuko 
 Cầm Sư 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 26,243 
 0 
46
 CamBanhTieu 
 Cầm Sư 
 117 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 6 
 4,765 
 0 
47
 LucChjCamMa 
 Cầm Sư 
 117 
 Trevor  
 Chính phái 
 6 
 13,200 
 0 
48
 DieuThuyen 
 Cầm Sư 
 116 
 TeThien  
 Chính phái 
 6 
 26,917 
 0