HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 BoyNhaNgheo 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 100,468 
 0 
26
 CamCayChocCho 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 20,590 
 0 
27
 LuXuRyt 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 155,316 
 0 
28
 Qoaihiep 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 35,327 
 0 
29
 BichNgoc 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 WonderLand  
 Tà phái 
 8 
 21,404 
 0 
30
 boykun92 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 46,756 
 0 
31
 Banana 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 8 
 11,360 
 0 
32
 BaByImReall 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 -814 
 0 
33
 VoTan 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 31,819 
 0 
34
 BeBon 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 51,956 
 0 
35
 ThichAH 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 57,314 
 0 
36
 CaRo5 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 52,458 
 0 
37
 OneBladeMan 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
  
 Chính phái 
 8 
 12,599 
 0 
38
 DAGamingxxx 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 8 
 44,000 
 0 
39
 NguyenNatFc 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 23,725 
 0 
40
 HanPhiQuang 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 15,337 
 0 
41
 MunKill 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 WonderLand  
 Tà phái 
 8 
 12,297 
 0 
42
 OngGiaMeGai 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
  
 Tà phái 
 8 
 66,795 
 0 
43
 Gundxxx 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
  
 Tà phái 
 8 
 1,515 
 0 
44
 MissHanh 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 53,160 
 0 
45
 Prestina 
 Hàn Bảo Quân 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 26,359 
 0 
46
 ChipDino 
 Hàn Bảo Quân 
 130 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 1,441 
 0 
47
 iChase 
 Hàn Bảo Quân 
 130 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 93,735 
 0 
48
 BeHanh 
 Hàn Bảo Quân 
 130 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 74,118 
 0