HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 UniKey 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 zZzBuiDoizZz  
 Chính phái 
 8 
 41,799 
 0 
26
 Bendit 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 74,725 
 0 
27
 VanLyDocHanh 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 8 
 40,755 
 0 
28
 Shimizu 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 48,964 
 0 
29
 Jackk 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 41,231 
 0 
30
 TuyetMai 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 30,356 
 0 
31
 XoanXapXam 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 62,633 
 0 
32
 LeeBonKiHun 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 44,185 
 0 
33
 zZzWoangPhiu 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 8 
 25,537 
 0 
34
 KiemChemPho 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 -408 
 0 
35
 KiemChemPho2 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 30,521 
 0 
36
 KiemChemPho1 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 8 
 29,053 
 0 
37
 longkakano30 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 74,804 
 0 
38
 Piano 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 14,621 
 0 
39
 Luan 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 CBTeam  
 Tà phái 
 8 
 -830 
 0 
40
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 64,010 
 0 
41
 ThichAK 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 48,296 
 0 
42
 SexyPig 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 14,000 
 0 
43
 Heineken 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 8 
 13,715 
 0 
44
 KillYous 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 101,903 
 0 
45
 DamLien 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 8 
 79,725 
 0 
46
 ColdLove 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 8 
 106,627 
 0 
47
 Framer2 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 98,201 
 0 
48
 NhinGiEm 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 6,903 
 0