HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Shimizu 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 48,964 
 0 
26
 TuMaChieu 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 998 
 0 
27
 Jackk 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 41,231 
 0 
28
 TuyetMai 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 30,356 
 0 
29
 XoanXapXam 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 36,998 
 0 
30
 LeeBonKiHun 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 44,185 
 0 
31
 KiemChemPho 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 41,642 
 0 
32
 KiemChemPho2 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 46,401 
 0 
33
 KiemChemPho1 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 35,918 
 0 
34
 zZzWoangPhiu 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 8 
 23,742 
 0 
35
 Piano 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 14,621 
 0 
36
 kyuma 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 BuaXiTin  
 Chính phái 
 8 
 127,788 
 0 
37
 Luan 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 CBTeam  
 Tà phái 
 8 
 -830 
 0 
38
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 64,010 
 0 
39
 ThichAK 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 103,986 
 0 
40
 SexyPig 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 14,000 
 0 
41
 HoPhachThien 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 8 
 15,723 
 0 
42
 Heineken 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 8 
 13,715 
 0 
43
 DamLien 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 52,446 
 0 
44
 Framer2 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 98,201 
 0 
45
 NhinGiEm 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 6,903 
 0 
46
 OngNoiThangNam 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 1,707 
 0 
47
 PePon 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 61,990 
 0 
48
 KimMoChi 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
  
 Tà phái 
 8 
 32,395 
 0