HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 MrKen 
 Thích Khách 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 1,460,110 
 0 
50
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 142 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 42,336 
 0 
51
 FearOfGod 
 Diệu Yến 
 142 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 143,041 
 0 
52
 YThien 
 Đại Phu 
 142 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 162,933 
 0 
53
 TheGod 
 Đao Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 130,638 
 0 
54
 Dead 
 Đại Phu 
 142 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 148,063 
 0 
55
 zzPhiuPhong 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 91,339 
 0 
56
 Bishamon 
 Diệu Yến 
 142 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 117,176 
 0 
57
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 142 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 202,714 
 0 
58
 RickyGuy 
 Thương Hào 
 142 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 141,471 
 0 
59
 PeQuyenXinh 
 Diệu Yến 
 142 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 202,449 
 0 
60
 BeBuff 
 Đại Phu 
 142 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 181,640 
 0 
61
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 341,287 
 0 
62
 MsHanh 
 Đại Phu 
 142 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 197,323 
 0 
63
 LinhHonHuynhDe 
 Diệu Yến 
 142 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 45,745 
 0 
64
 BacSy 
 Đại Phu 
 142 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 142,119 
 0 
65
 XinAnhDung 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 77,085 
 0 
66
 OoGaKonoO 
 Diệu Yến 
 142 
 CBTeam  
 Chính phái 
 9 
 195,424 
 0 
67
 HongHanh 
 Thích Khách 
 142 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 463,553 
 0 
68
 CardiB 
 Diệu Yến 
 141 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 102,630 
 0 
69
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 141 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 63,985 
 0 
70
 Mata 
 Thương Hào 
 141 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 119,141 
 0 
71
 Uranus 
 Cung Thủ 
 141 
 Challenger  
 Chính phái 
 9 
 22,665 
 0 
72
 NupLumBanLen 
 Diệu Yến 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 185,295 
 0