HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 KimYoungBao 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,459,401 
 0 
50
 IPhone8 
 Tử Hào 
 147 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 100,595 
 0 
51
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 147 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 551,090 
 0 
52
 BeBuff 
 Đại Phu 
 147 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 111,552 
 0 
53
 MadeInChina 
 Cung Thủ 
 147 
 SaiGon  
 Tà phái 
 9 
 1,519,389 
 0 
54
 AnhHungBanPhim 
 Tử Hào 
 147 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,500,933 
 0 
55
  NgocNhiTD  
 Diệu Yến 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,495,585 
 0 
56
 zSaint 
 Tử Hào 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 120,295 
 0 
57
 TuLong 
 Tử Hào 
 146 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 208,845 
 0 
58
 TheLord 
 Kiếm Khách 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 193,438 
 0 
59
 BeWithMe1903 
 Kiếm Khách 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 189,492 
 0 
60
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 146 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 364,419 
 0 
61
 KennyD 
 Tử Hào 
 146 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 114,905 
 0 
62
 Loan 
 Diệu Yến 
 146 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,532,827 
 0 
63
 QWERTA 
 Tử Hào 
 146 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 128,905 
 0 
64
 ThuDepGai 
 Đại Phu 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 155,516 
 0 
65
 AnAnn 
 Diệu Yến 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 140,375 
 0 
66
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,468,974 
 0 
67
 Dart 
 Kiếm Khách 
 146 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 1,565,168 
 0 
68
 Haode 
 Tử Hào 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 180,397 
 0 
69
 YThien 
 Đại Phu 
 145 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 260,698 
 0 
70
 QuyDauXanh 
 Diệu Yến 
 145 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 494,874 
 0 
71
 ThuMap 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 150,670 
 0 
72
 PeNhi 
 Diệu Yến 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 239,889 
 0