HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 TinaMy 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 199,892 
 0 
50
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 203,632 
 0 
51
 AnhHuy6789 
 Diệu Yến 
 144 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 150,269 
 0 
52
 PeQuyenXinh 
 Diệu Yến 
 144 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 70,909 
 0 
53
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 468,231 
 0 
54
 DeSol 
 Tử Hào 
 143 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 78,020 
 0 
55
 zFaTher 
 Cung Thủ 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 743,557 
 0 
56
 xLinhBi 
 Diệu Yến 
 143 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 399,359 
 0 
57
 YThien 
 Đại Phu 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 186,648 
 0 
58
 BacSy 
 Đại Phu 
 143 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 10,299 
 0 
59
 AnhBucKing1 
 Tử Hào 
 143 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 1,479,594 
 0 
60
 zGuanYu 
 Tử Hào 
 143 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 1,717,602 
 0 
61
 Lily 
 Diệu Yến 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 162,212 
 0 
62
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 212,375 
 0 
63
 Idolll 
 Đao Khách 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 211,750 
 0 
64
 Heidi 
 Cung Thủ 
 143 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 204,584 
 0 
65
 ThichThiThot 
 Thích Khách 
 143 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 186,136 
 0 
66
 AnhHungBanPhim 
 Tử Hào 
 143 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 1,466,114 
 0 
67
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 143 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 188,633 
 0 
68
 RickyGuy 
 Thương Hào 
 143 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 148,306 
 0 
69
 Bishamon 
 Diệu Yến 
 143 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 131,556 
 0 
70
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 143 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 211,199 
 0 
71
 Saint 
 Tử Hào 
 143 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 123,799 
 0 
72
 PeNhi 
 Diệu Yến 
 143 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 227,224 
 0