HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 Saint 
 Tử Hào 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 147,324 
 0 
50
 SadlerJohn 
 Quyền Sư 
 145 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 1,482,575 
 0 
51
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 145 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 497,621 
 0 
52
 QWERTA 
 Tử Hào 
 145 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 83,160 
 0 
53
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 145 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 269,555 
 0 
54
 MadeInChina 
 Cung Thủ 
 145 
 SaiGon  
 Tà phái 
 9 
 1,294,022 
 0 
55
 xSaint 
 Tử Hào 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 1,459,806 
 0 
56
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 176,182 
 0 
57
 YThien 
 Đại Phu 
 145 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 208,053 
 0 
58
 Odin 
 Diệu Yến 
 145 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 209,385 
 0 
59
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 260,241 
 0 
60
 Dragonal 
 Đại Phu 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 202,467 
 0 
61
 BeWithMe1903 
 Kiếm Khách 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 144,815 
 0 
62
 TheLord 
 Kiếm Khách 
 144 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 157,738 
 0 
63
 KimYoungBao 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 1,460,329 
 0 
64
 IPhone8 
 Tử Hào 
 144 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 55,890 
 0 
65
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 144 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 238,443 
 0 
66
 AnAnn 
 Diệu Yến 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 110,615 
 0 
67
 Lily 
 Diệu Yến 
 144 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 182,247 
 0 
68
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 208,551 
 0 
69
 AnhChoiDao 
 Đao Khách 
 144 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 211,762 
 0 
70
 MaiLieu 
 Diệu Yến 
 144 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 542,230 
 0 
71
 ThuDepGai 
 Đại Phu 
 144 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 119,356 
 0 
72
 PeNhi 
 Diệu Yến 
 144 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 249,654 
 0