HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 146 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 535,280 
 0 
50
 MrKen 
 Thích Khách 
 146 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 1,492,592 
 0 
51
 BumBum 
 Đại Phu 
 146 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 139,996 
 0 
52
 Saint 
 Tử Hào 
 146 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 167,169 
 0 
53
 SadlerJohn 
 Quyền Sư 
 146 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 1,498,990 
 0 
54
 CaMapSunRang 
 Kiếm Khách 
 146 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 1,468,969 
 0 
55
 MadeInChina 
 Cung Thủ 
 146 
 SaiGon  
 Tà phái 
 9 
 1,309,897 
 0 
56
 zSaint 
 Tử Hào 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 103,960 
 0 
57
 IPhone8 
 Tử Hào 
 145 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 73,520 
 0 
58
 BeWithMe1903 
 Kiếm Khách 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 173,477 
 0 
59
 TheLord 
 Kiếm Khách 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 177,053 
 0 
60
 XichLongCung 
 Diệu Yến 
 145 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 9 
 260,883 
 0 
61
 YThien 
 Đại Phu 
 145 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 252,748 
 0 
62
 TruongDapPho 
 Đại Phu 
 145 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 166,683 
 0 
63
 Odin 
 Diệu Yến 
 145 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 9 
 221,685 
 0 
64
 Shyn 
 Diệu Yến 
 145 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 85,473 
 0 
65
 AnAnn 
 Diệu Yến 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 128,895 
 0 
66
 KennyD 
 Tử Hào 
 145 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 98,585 
 0 
67
 Lily 
 Diệu Yến 
 145 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 199,722 
 0 
68
 QWERTA 
 Tử Hào 
 145 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 100,965 
 0 
69
 ThuDepGai 
 Đại Phu 
 145 
 ABCXYZ  
 Chính phái 
 9 
 139,166 
 0 
70
 Benzaiten 
 Đại Phu 
 145 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 179,692 
 0 
71
 PeNhi 
 Diệu Yến 
 145 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 247,749 
 0 
72
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 145 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 269,555 
 0