HK-DV.NET

Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 XXXXXX 
 Cung Thủ 
 74 
 HoiTamHoang 
 Chính phái 
 3 
 520 
 0 
50
 Ducky 
 Hàn Bảo Quân 
 74 
  
 Tà phái 
 3 
 510 
 0 
51
 LadyKillers 
 Đàm Hoa Liên 
 74 
  
 Tà phái 
 3 
 410 
 0 
52
 AssassinCreed 
 Đàm Hoa Liên 
 74 
 BiSexual 
 Tà phái 
 3 
 470 
 0 
53
 MadeInChina 
 Cung Thủ 
 74 
  
 Chính phái 
 3 
 500 
 0 
54
 Black 
 Cung Thủ 
 73 
  
 Tà phái 
 3 
 485 
 0 
55
 BiNganHoa 
 Cung Thủ 
 73 
 OnePiece 
 Tà phái 
 3 
 495 
 0 
56
 NaiNai 
 Đại Phu 
 73 
  
 Tà phái 
 3 
 500 
 0 
57
 NsTuyetNgan 
 Diệu Yến 
 73 
 KhongSoVk 
 Tà phái 
 3 
 405 
 0 
58
 DesignByApple 
 Đao Khách 
 73 
  
 Chính phái 
 3 
 485 
 0 
59
 OsakaCN3 
 Đao Khách 
 72 
  
 Tà phái 
 3 
 460 
 0 
60
 HoaManDaLa 
 Kiếm Khách 
 72 
 LongHoMon 
 Tà phái 
 3 
 495 
 0 
61
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 72 
  
 Chính phái 
 3 
 490 
 0 
62
 NgocNghi 
 Cung Thủ 
 72 
  
 Chính phái 
 3 
 495 
 0 
63
 Laxus 
 Đao Khách 
 72 
  
 Chính phái 
 3 
 480 
 0 
64
 Salamender 
 Đại Phu 
 72 
  
 Chính phái 
 3 
 480 
 0 
65
 Mira 
 Thích Khách 
 72 
  
 Chính phái 
 3 
 490 
 0 
66
 ThuThuyen 
 Diệu Yến 
 72 
  
 Chính phái 
 3 
 490 
 0 
67
 MrLen 
 Đao Khách 
 72 
  
 Tà phái 
 3 
 450 
 0 
68
 Express 
 Đàm Hoa Liên 
 71 
  
 Tà phái 
 3 
 515 
 0 
69
 OsaKa 
 Đao Khách 
 71 
  
 Tà phái 
 3 
 470 
 0 
70
 Nothing 
 Cung Thủ 
 70 
  
 Chính phái 
 3 
 510 
 0 
71
 EmGa 
 Đại Phu 
 70 
  
 Tà phái 
 3 
 455 
 0 
72
 daiphubixike 
 Đại Phu 
 70 
 Challenger 
 Tà phái 
 3 
 410 
 0 

Trang 2 của 43 | 0 1 2 3 4 |