HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 Dragonal 
 Đại Phu 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 160,602 
 0 
50
 Rekless 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 194,544 
 0 
51
 FullHDHokChe 
 Thương Hào 
 140 
 CBTeam  
 Tà phái 
 9 
 111,343 
 0 
52
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 161,107 
 0 
53
 PeQuyenXinh 
 Diệu Yến 
 140 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 170,789 
 0 
54
 TinaMy 
 Đao Khách 
 140 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 158,127 
 0 
55
 Th30ne 
 Kiếm Khách 
 140 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 9 
 160,214 
 0 
56
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 140 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 163,901 
 0 
57
 ComeBack 
 Đao Khách 
 140 
 OnePiece  
 Chính phái 
 9 
 177,510 
 0 
58
 LuyenDiSu 
 Đại Phu 
 140 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 9 
 16,078 
 0 
59
 OoGaKonoO 
 Diệu Yến 
 140 
 CBTeam  
 Chính phái 
 9 
 172,779 
 0 
60
 DThien 
 Đao Khách 
 140 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 134,715 
 0 
61
 DeNhiMong 
 Đại Phu 
 140 
 Heartless  
 Chính phái 
 9 
 44,590 
 0 
62
 TheGod 
 Đao Khách 
 140 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 110,535 
 0 
63
 ThichThiThot 
 Thích Khách 
 140 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 149,157 
 0 
64
 NupLumBanLen 
 Diệu Yến 
 140 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 163,925 
 0 
65
 MsHanh 
 Đại Phu 
 140 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 164,705 
 0 
66
 BeBuff 
 Đại Phu 
 140 
 OnePiece2  
 Chính phái 
 9 
 151,625 
 0 
67
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 140 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 9 
 280,041 
 0 
68
 MrKen 
 Thích Khách 
 140 
 Challenger  
 Tà phái 
 9 
 1,534,662 
 0 
69
 zzPhiuPhong 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 OnePiece  
 Tà phái 
 9 
 59,818 
 0 
70
 MeoDen 
 Thương Hào 
 140 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 161,599 
 0 
71
 BacSy 
 Đại Phu 
 139 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 116,079 
 0 
72
 Kahina 
 Đao Khách 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 130,401 
 0