HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 TuanCanh 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 22,583 
 0 
50
 HuanHuong 
 Hàn Bảo Quân 
 123 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 7 
 36,975 
 0 
51
 OneHitOneKill 
 Thích Khách 
 123 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 31,396 
 0 
52
 Susu 
 Cung Thủ 
 123 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 48,109 
 0 
53
 POSEIDON 
 Đao Khách 
 123 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 32,184 
 0 
54
 XoanXapXam 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 26,632 
 0 
55
 GietHet 
 Hàn Bảo Quân 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 28,326 
 0 
56
 Ducky 
 Hàn Bảo Quân 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 24,130 
 0 
57
 PhaLeTim 
 Thích Khách 
 122 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 45,612 
 0 
58
 LuXuRyt 
 Hàn Bảo Quân 
 122 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 39,055 
 0 
59
 45kToDacBiet 
 Thương Hào 
 122 
 OnePiece  
 Tà phái 
 7 
 22,775 
 0 
60
 SexyPig 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 Heartless  
 Tà phái 
 7 
 31,965 
 0 
61
 HeavenBlue 
 Cầm Sư 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 25,752 
 0 
62
 TuTu 
 Tử Hào 
 122 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 23,303 
 0 
63
 DesignByApple 
 Đao Khách 
 122 
 OnePiece  
 Chính phái 
 7 
 32,637 
 0 
64
 Sogeking 
 Diệu Yến 
 122 
 Challenger  
 Tà phái 
 7 
 29,815 
 0 
65
 Usopp 
 Diệu Yến 
 122 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 142,550 
 0 
66
 MaiDuTan 
 Diệu Yến 
 122 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 26,454 
 0 
67
 BHzaimKu 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 lXaHoiDenl  
 Chính phái 
 7 
 22,110 
 0 
68
 LienHoa 
 Đao Khách 
 122 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 23,505 
 0 
69
 Olivia 
 Diệu Yến 
 122 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 12,358 
 0 
70
 NaiNai 
 Đại Phu 
 122 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 19,180 
 0 
71
 TamKa33 
 Thích Khách 
 122 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 27,991 
 0 
72
 HeaventMoon 
 Đại Phu 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 29,585 
 0