HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 DanChoi 
 Thích Khách 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 87,901 
 0 
50
 TinaMy 
 Đao Khách 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 104,912 
 0 
51
 GoiTaoLaBaNoi 
 Đao Khách 
 134 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 107,692 
 0 
52
 1PhatXuyenChym 
 Cung Thủ 
 134 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 108,204 
 0 
53
 TicTac 
 Đại Phu 
 133 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 112,760 
 0 
54
 ThanY 
 Đại Phu 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 140,210 
 0 
55
 Piano 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 263,486 
 0 
56
 ChuThanhThanh 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 82,410 
 0 
57
 XxTieuPhiYenxX 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 116,370 
 0 
58
 HeavenBlue 
 Cầm Sư 
 133 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 164,859 
 0 
59
 Odin 
 Diệu Yến 
 133 
 Challenger  
 Tà phái 
 8 
 100,340 
 0 
60
 ThanhVy 
 Thích Khách 
 133 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 124,259 
 0 
61
 ArcZ 
 Kiếm Khách 
 133 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 168,213 
 0 
62
 ThichKhach 
 Diệu Yến 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 108,809 
 0 
63
 Corgi 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 120,553 
 0 
64
 DYThien 
 Diệu Yến 
 132 
 BigFour  
 Tà phái 
 8 
 42,207 
 0 
65
 POSEIDON 
 Đao Khách 
 132 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 79,949 
 0 
66
 NupLumBanLen 
 Diệu Yến 
 132 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 114,905 
 0 
67
 DaiBoi 
 Đại Phu 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 52,270 
 0 
68
 OneHitOneKill 
 Thích Khách 
 132 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 26,702 
 0 
69
 Harley 
 Cung Thủ 
 132 
 HLBTSexy  
 Tà phái 
 8 
 105,958 
 0 
70
 PhaThienCung 
 Diệu Yến 
 132 
 CBTeam  
 Tà phái 
 8 
 152,080 
 0 
71
 Usopp 
 Diệu Yến 
 132 
 TheZoo  
 Tà phái 
 8 
 480,081 
 0 
72
 Tiii 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 21,919 
 0