HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 Laima 
 Đao Khách 
 129 
 GreenLand  
 Chính phái 
 7 
 46,350 
 0 
50
 MLOneLove 
 Đao Khách 
 129 
 Trevor  
 Chính phái 
 7 
 32,657 
 0 
51
 MinhKhang3 
 Đao Khách 
 129 
  
 Tà phái 
 7 
 995 
 0 
52
 Kuramaa 
 Đao Khách 
 128 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 73,440 
 0 
53
 LoveYuMi 
 Đao Khách 
 128 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 73,930 
 0 
54
 ShopPe 
 Đao Khách 
 128 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 73,205 
 0 
55
 CayThue 
 Đao Khách 
 128 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 73,670 
 0 
56
 PALADINPT 
 Đao Khách 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 50,035 
 0 
57
 NuAcMa 
 Đao Khách 
 128 
  
 Tà phái 
 7 
 4,339 
 0 
58
 AcNhanDao 
 Đao Khách 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 62,471 
 0 
59
 MaLinh 
 Đao Khách 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 39,404 
 0 
60
 HPBxThienLong 
 Đao Khách 
 127 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 7 
 13,225 
 0 
61
 kingtank 
 Đao Khách 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 38,113 
 0 
62
 Kinyi 
 Đao Khách 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 3,160 
 0 
63
 numr 
 Đao Khách 
 126 
 Heartless  
 Chính phái 
 7 
 31,889 
 0 
64
 VanMaiYeuEmBG 
 Đao Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 18,065 
 0 
65
 Squall 
 Đao Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 42,020 
 0 
66
 Ella 
 Đao Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 42,589 
 0 
67
 4214 
 Đao Khách 
 125 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 7 
 3,535 
 0 
68
 ZzTANKERzZ 
 Đao Khách 
 125 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 7 
 23,886 
 0 
69
 MaTrungDuong 
 Đao Khách 
 125 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 12,253 
 0 
70
 Laxus 
 Đao Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 55,146 
 0 
71
 TieuMyNhan 
 Đao Khách 
 125 
 GreenLand  
 Tà phái 
 7 
 38,730 
 0 
72
 TankMinhChu 
 Đao Khách 
 125 
 MinhChuVoLam  
 Chính phái 
 7 
 36,020 
 0