HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 mart 
 Quyền Sư 
 104 
 HuyetToc  
 Chính phái 
 5 
 7,275 
 0 
50
 Jumong 
 Quyền Sư 
 104 
  
 Chính phái 
 5 
 2,575 
 0 
51
 KungFuGirl 
 Quyền Sư 
 104 
  
 Tà phái 
 5 
 1,541 
 0 
52
 RisaTachibana 
 Quyền Sư 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 1,600 
 0 
53
 HuynhHoa 
 Quyền Sư 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 6,160 
 0 
54
 HunCai 
 Quyền Sư 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 2,682 
 0 
55
 LeeSin 
 Quyền Sư 
 103 
 34City  
 Tà phái 
 5 
 3,330 
 0 
56
 LacAnhVu 
 Quyền Sư 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 10,695 
 0 
57
 TinTin 
 Quyền Sư 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 1,260 
 0 
58
 OneQS 
 Quyền Sư 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 2,785 
 0 
59
 LinhY 
 Quyền Sư 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 1,115 
 0 
60
 TPhung 
 Quyền Sư 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 765 
 0 
61
 Berserker 
 Quyền Sư 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 3,620 
 0 
62
 PeMiu 
 Quyền Sư 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 1,295 
 0 
63
 MkNam 
 Quyền Sư 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 8,884 
 0 
64
 PhuongThanh 
 Quyền Sư 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 1,215 
 0 
65
 Flame 
 Quyền Sư 
 101 
 SvIckKyVajL  
 Tà phái 
 5 
 3,261 
 0 
66
 LinhBi 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 550 
 0 
67
 GAONENG 
 Quyền Sư 
 100 
 FPV  
 Tà phái 
 4 
 1,775 
 0 
68
 Ahooo 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 1,065 
 0 
69
 zPanda 
 Quyền Sư 
 98 
  
 Tà phái 
 4 
 480 
 0 
70
 DameToVl 
 Quyền Sư 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 905 
 0 
71
 MrTests 
 Quyền Sư 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 1,440 
 0 
72
 oXGauBunXo 
 Quyền Sư 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 8,370 
 0