HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 MrTests 
 Quyền Sư 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 1,435 
 0 
50
 SO15 
 Quyền Sư 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 325 
 0 
51
 ZzMrsYunozZ 
 Quyền Sư 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 250 
 0 
52
 BaVuongQuyen 
 Quyền Sư 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 2,235 
 0 
53
 zPanda 
 Quyền Sư 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 385 
 0 
54
 xZChienThanZz 
 Quyền Sư 
 93 
 LastManHouse  
 Chính phái 
 3 
 275 
 0 
55
 HanYen 
 Quyền Sư 
 90 
  
 Tà phái 
 4 
 1,695 
 0 
56
 JayK 
 Quyền Sư 
 87 
  
 Tà phái 
 4 
 1,200 
 0 
57
 TonyJa 
 Quyền Sư 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 270 
 0 
58
 3rdPauL 
 Quyền Sư 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 1,470 
 0 
59
 1DamChetLuon 
 Quyền Sư 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 465 
 0 
60
 NgungNhi 
 Quyền Sư 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 745 
 0 
61
 Fixer 
 Quyền Sư 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 140 
 0 
62
 TinhAnh 
 Quyền Sư 
 81 
  
 Chính phái 
 4 
 295 
 0 
63
 NatsuZahard 
 Quyền Sư 
 81 
  
 Tà phái 
 4 
 105 
 0 
64
 Loren 
 Quyền Sư 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 350 
 0 
65
 White 
 Quyền Sư 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 115 
 0 
66
 Amaryllis 
 Quyền Sư 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 650 
 0 
67
 ToMinh 
 Quyền Sư 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 810 
 0 
68
 SoiCongCong 
 Quyền Sư 
 78 
  
 Chính phái 
 3 
 435 
 0 
69
 QuyenGa 
 Quyền Sư 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 495 
 0 
70
 ChitDao 
 Quyền Sư 
 75 
  
 Chính phái 
 3 
 790 
 0 
71
 MrCee 
 Quyền Sư 
 73 
  
 Tà phái 
 3 
 335 
 0 
72
 Koka 
 Quyền Sư 
 72 
  
 Tà phái 
 3 
 430 
 0