HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 LinhBi 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 550 
 0 
50
 GAONENG 
 Quyền Sư 
 100 
 FPV  
 Tà phái 
 4 
 1,775 
 0 
51
 ZzzzzZ 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Tà phái 
 4 
 795 
 0 
52
 Ahooo 
 Quyền Sư 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 1,065 
 0 
53
 zPanda 
 Quyền Sư 
 98 
  
 Tà phái 
 4 
 480 
 0 
54
 DameToVl 
 Quyền Sư 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 905 
 0 
55
 MrTests 
 Quyền Sư 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 1,440 
 0 
56
 oXGauBunXo 
 Quyền Sư 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 8,370 
 0 
57
 SO15 
 Quyền Sư 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 325 
 0 
58
 BaVuongQuyen 
 Quyền Sư 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 2,235 
 0 
59
 xZChienThanZz 
 Quyền Sư 
 93 
 LastManHouse  
 Chính phái 
 3 
 275 
 0 
60
 JJJjjj 
 Quyền Sư 
 93 
  
 Tà phái 
 4 
 915 
 0 
61
 ZhangZhe 
 Quyền Sư 
 93 
  
 Chính phái 
 4 
 845 
 0 
62
 QuyenSuDepTrai 
 Quyền Sư 
 93 
  
 Tà phái 
 4 
 770 
 0 
63
 Hamiko 
 Quyền Sư 
 91 
  
 Chính phái 
 4 
 370 
 0 
64
 HanYen 
 Quyền Sư 
 90 
  
 Tà phái 
 4 
 1,695 
 0 
65
 JayK 
 Quyền Sư 
 87 
  
 Tà phái 
 4 
 1,200 
 0 
66
 TonyJa 
 Quyền Sư 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 270 
 0 
67
 3rdPauL 
 Quyền Sư 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 1,470 
 0 
68
 tumlumtala 
 Quyền Sư 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 1,010 
 0 
69
 1DamChetLuon 
 Quyền Sư 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 465 
 0 
70
 NgungNhi 
 Quyền Sư 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 745 
 0 
71
 Fixer 
 Quyền Sư 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 140 
 0 
72
 asda2 
 Quyền Sư 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 160 
 0