HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 Q9MLC 
 Diệu Yến 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 141,651 
 0 
50
 SQueen 
 Diệu Yến 
 139 
 LinhDanhThue  
 Chính phái 
 8 
 155,686 
 0 
51
 Vvothuong 
 Diệu Yến 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 62,502 
 0 
52
 1ovesu 
 Diệu Yến 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 89,856 
 0 
53
 Moos 
 Diệu Yến 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 62,120 
 0 
54
 CaMap6 
 Diệu Yến 
 139 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 234,448 
 0 
55
 QuyDauXanh 
 Diệu Yến 
 139 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 131,645 
 0 
56
 Niklaus 
 Diệu Yến 
 139 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 140,490 
 0 
57
 KillYou 
 Diệu Yến 
 139 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 111,683 
 0 
58
 Lisss 
 Diệu Yến 
 139 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 54,200 
 0 
59
 asuna 
 Diệu Yến 
 139 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 62,147 
 0 
60
 ChanDoiNo13 
 Diệu Yến 
 139 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 135,995 
 0 
61
 Shyn 
 Diệu Yến 
 138 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 30,702 
 0 
62
 SmokeWeed3 
 Diệu Yến 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 120,184 
 0 
63
 HoaVinh 
 Diệu Yến 
 138 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 138,728 
 0 
64
 xHoaLienMuoix 
 Diệu Yến 
 138 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 8 
 172,723 
 0 
65
 ihahahuhu 
 Diệu Yến 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 133,124 
 0 
66
 BlackDahlia 
 Diệu Yến 
 138 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 45,300 
 0 
67
 BanSmlTaPhai 
 Diệu Yến 
 138 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 144,280 
 0 
68
 BabyTea 
 Diệu Yến 
 138 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 74,411 
 0 
69
 ZzMeoXinhzzZ 
 Diệu Yến 
 138 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 142,129 
 0 
70
 zCaptainMavel 
 Diệu Yến 
 137 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 56,795 
 0 
71
 MajinBuu 
 Diệu Yến 
 137 
 GreenLand  
 Tà phái 
 8 
 100,820 
 0 
72
 ViAnhmaEmDau 
 Diệu Yến 
 137 
 GreenLand  
 Chính phái 
 8 
 103,375 
 0