HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 MacSexyMS 
 Diệu Yến 
 141 
 SaiGon  
 Chính phái 
 9 
 78,698 
 0 
50
 0neTheHit 
 Diệu Yến 
 141 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 98,206 
 0 
51
 NgaMy 
 Diệu Yến 
 141 
 GreenLand  
 Chính phái 
 9 
 187,220 
 0 
52
 CopCon 
 Diệu Yến 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 132,836 
 0 
53
 BlackDahlia 
 Diệu Yến 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 71,800 
 0 
54
 CaMap6 
 Diệu Yến 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 268,805 
 0 
55
 HPBxThienAn 
 Diệu Yến 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 141,058 
 0 
56
 GiangAKa 
 Diệu Yến 
 141 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 137,268 
 0 
57
 AnhPhu 
 Diệu Yến 
 141 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 147,392 
 0 
58
 BanSmlTaPhai 
 Diệu Yến 
 140 
 Heartless  
 Tà phái 
 9 
 34,176 
 0 
59
 JohnWatson 
 Diệu Yến 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 71,697 
 0 
60
 Ragdoll 
 Diệu Yến 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 60,793 
 0 
61
 Usopp 
 Diệu Yến 
 140 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 721,518 
 0 
62
 DamDuc 
 Diệu Yến 
 140 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 9 
 78,525 
 0 
63
 ChanDoiNo13 
 Diệu Yến 
 140 
 IndoFood  
 Chính phái 
 9 
 164,778 
 0 
64
 xHoaLienMuoix 
 Diệu Yến 
 140 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 217,006 
 0 
65
 zCaptainMavel 
 Diệu Yến 
 140 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 72,615 
 0 
66
 HoaBachHop 
 Diệu Yến 
 140 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 122,576 
 0 
67
 xxDxYxx 
 Diệu Yến 
 140 
 TuoiThoDD  
 Chính phái 
 9 
 125,663 
 0 
68
 ThichThuDam 
 Diệu Yến 
 139 
  
 Chính phái 
 8 
 139,664 
 0 
69
 Q9MLC 
 Diệu Yến 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 142,506 
 0 
70
 Vvothuong 
 Diệu Yến 
 139 
 SaiGon  
 Tà phái 
 8 
 63,317 
 0 
71
 CucCutBietNoi 
 Diệu Yến 
 139 
 Trevor  
 Tà phái 
 8 
 202,793 
 0 
72
 Moos 
 Diệu Yến 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 62,975 
 0