HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 ChiUtMienTay 
 Diệu Yến 
 135 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 170,464 
 0 
50
 BaoThanhThien 
 Diệu Yến 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 27,672 
 0 
51
 MrsHanh 
 Diệu Yến 
 135 
 OnePiece  
 Chính phái 
 8 
 381,216 
 0 
52
 SieuGa 
 Diệu Yến 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 86,228 
 0 
53
 RockStar 
 Diệu Yến 
 135 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 112,986 
 0 
54
 BennBeckman 
 Diệu Yến 
 135 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 116,731 
 0 
55
 LungTungCung 
 Diệu Yến 
 135 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 105,345 
 0 
56
 SQueen 
 Diệu Yến 
 134 
 RoyalBlood  
 Chính phái 
 8 
 119,056 
 0 
57
 NgaMy 
 Diệu Yến 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 77,970 
 0 
58
 CaMap6 
 Diệu Yến 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 218,183 
 0 
59
 ChanDoiNo13 
 Diệu Yến 
 134 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 105,190 
 0 
60
 ZzMeoMeozZ 
 Diệu Yến 
 134 
 Challenger  
 Chính phái 
 8 
 102,533 
 0 
61
 Apple 
 Diệu Yến 
 134 
 NewKing  
 Tà phái 
 8 
 163,325 
 0 
62
 DuongMon 
 Diệu Yến 
 134 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 89,195 
 0 
63
 MaiLieu 
 Diệu Yến 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 68,251 
 0 
64
 ABCD 
 Diệu Yến 
 134 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 24,016 
 0 
65
 LoveNhung 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 3,417 
 0 
66
 Shyn 
 Diệu Yến 
 133 
 HLBTSexy  
 Chính phái 
 8 
 15,202 
 0 
67
 Dimono 
 Diệu Yến 
 133 
 IndoFood  
 Chính phái 
 8 
 108,109 
 0 
68
 o0oSonCao0o 
 Diệu Yến 
 133 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 43,640 
 0 
69
 YenChua 
 Diệu Yến 
 132 
 Heartless  
 Chính phái 
 8 
 27,088 
 0 
70
 TieuTinhLinh 
 Diệu Yến 
 132 
 NewKing  
 Chính phái 
 8 
 86,275 
 0 
71
 QuyDauXanh 
 Diệu Yến 
 132 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 64,820 
 0 
72
 KillYou 
 Diệu Yến 
 132 
 Heartless  
 Tà phái 
 8 
 71,083 
 0