HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 BoyKun1992 
 Tử Hào 
 142 
 Trevor  
 Chính phái 
 9 
 104,194 
 0 
50
 TuHao4 
 Tử Hào 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 77,725 
 0 
51
 LaoTuong 
 Tử Hào 
 141 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 69,300 
 0 
52
 tuhoaca 
 Tử Hào 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 151,833 
 0 
53
 QuiNguyen 
 Tử Hào 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 162,854 
 0 
54
 TuHao6 
 Tử Hào 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 78,660 
 0 
55
 Atlanta 
 Tử Hào 
 141 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 65,160 
 0 
56
 TuHao7 
 Tử Hào 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 89,275 
 0 
57
 SuckMyDick 
 Tử Hào 
 141 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 147,750 
 0 
58
 Mark 
 Tử Hào 
 141 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 9 
 67,130 
 0 
59
 Errol 
 Tử Hào 
 141 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 55,535 
 0 
60
 NeverGiveUp 
 Tử Hào 
 141 
 NewKing  
 Tà phái 
 9 
 139,836 
 0 
61
 ShenLong 
 Tử Hào 
 141 
 ABCXYZ  
 Tà phái 
 9 
 114,622 
 0 
62
 TuHao20199 
 Tử Hào 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 92,635 
 0 
63
 zDungNguoi 
 Tử Hào 
 141 
 Trevor  
 Tà phái 
 9 
 72,700 
 0 
64
 TuHao5 
 Tử Hào 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 88,910 
 0 
65
 Andrew 
 Tử Hào 
 141 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 9 
 67,005 
 0 
66
 Siin 
 Tử Hào 
 141 
 NewKing  
 Chính phái 
 9 
 72,122 
 0 
67
 LoveBoyTT 
 Tử Hào 
 141 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 90,384 
 0 
68
 BoyBanhXe0oIce 
 Tử Hào 
 141 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 72,851 
 0 
69
 Subeo 
 Tử Hào 
 141 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 231,081 
 0 
70
 zLem 
 Tử Hào 
 141 
 IndoFood  
 Tà phái 
 9 
 168,274 
 0 
71
 BaLunTung 
 Tử Hào 
 141 
 GreenLand  
 Tà phái 
 9 
 119,242 
 0 
72
 ConQuyAnChay 
 Tử Hào 
 141 
 LinhDanhThue  
 Tà phái 
 9 
 126,981 
 0