HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 Yukino 
 Kiếm Khách 
 123 
 Akatsukii  
 Chính phái 
 7 
 3,386 
 0 
50
 zTieuKiemTaz 
 Kiếm Khách 
 123 
 GreenLand  
 Tà phái 
 7 
 16,771 
 0 
51
 VuKhanhTamTam 
 Kiếm Khách 
 123 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 7 
 12,685 
 0 
52
 Yasou 
 Kiếm Khách 
 123 
 Trevor  
 Tà phái 
 7 
 7,955 
 0 
53
 oNTLo 
 Kiếm Khách 
 122 
 OnePiece2  
 Tà phái 
 7 
 25,570 
 0 
54
 HuyetKiem 
 Kiếm Khách 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 14,236 
 0 
55
 KiemXX 
 Kiếm Khách 
 122 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 7 
 4,945 
 0 
56
 BoBoiBoy 
 Kiếm Khách 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 13,754 
 0 
57
 MyLinh 
 Kiếm Khách 
 122 
 ThanGiao  
 Chính phái 
 7 
 8,065 
 0 
58
 TieuKiem 
 Kiếm Khách 
 121 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 28,546 
 0 
59
 ChuToc 
 Kiếm Khách 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 35,310 
 0 
60
 Novaeraa 
 Kiếm Khách 
 121 
  
 Chính phái 
 7 
 63,297 
 0 
61
 TaySoBaVuong 
 Kiếm Khách 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 29,164 
 0 
62
 DiamondYsNo2 
 Kiếm Khách 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 48,215 
 0 
63
 Alice 
 Kiếm Khách 
 121 
 AriaCompany  
 Chính phái 
 7 
 32,225 
 0 
64
 CaVeChua 
 Kiếm Khách 
 121 
 CBTeam  
 Chính phái 
 7 
 16,960 
 0 
65
 Sony 
 Kiếm Khách 
 120 
 TinhAE  
 Chính phái 
 7 
 68,200 
 0 
66
 KuroMine 
 Kiếm Khách 
 120 
 AriaCompany  
 Tà phái 
 7 
 45,367 
 0 
67
 Jx2NguoiQuen 
 Kiếm Khách 
 120 
 Alethea  
 Tà phái 
 7 
 20,176 
 0 
68
 TraiPhoNui 
 Kiếm Khách 
 119 
 BiSexual  
 Chính phái 
 6 
 25,405 
 0 
69
 nhutpk 
 Kiếm Khách 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 46,245 
 0 
70
  ThanLongNu  
 Kiếm Khách 
 118 
 Alethea  
 Tà phái 
 6 
 22,869 
 0 
71
 ViruSs 
 Kiếm Khách 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 12,971 
 0 
72
 lovesu 
 Kiếm Khách 
 118 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 28,431 
 0