HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 MaThuong 
 Thương Hào 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 30,103 
 0 
50
 Oppa 
 Thương Hào 
 114 
 DungLaChem  
 Chính phái 
 6 
 18,106 
 0 
51
 DuongGiaTuong 
 Thương Hào 
 114 
 BiSexual  
 Tà phái 
 6 
 5,915 
 0 
52
 Nhau 
 Thương Hào 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 16,408 
 0 
53
 iIDeNguIi 
 Thương Hào 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 5,155 
 0 
54
 zZVenomZz 
 Thương Hào 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 31,263 
 0 
55
 Thuongz 
 Thương Hào 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 25,776 
 0 
56
 81GlAyp 
 Thương Hào 
 113 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 6 
 59,574 
 0 
57
 TZuesi 
 Thương Hào 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 14,105 
 0 
58
 Hime 
 Thương Hào 
 111 
 AriaCompany  
 Chính phái 
 6 
 3,045 
 0 
59
 KuViet 
 Thương Hào 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 14,090 
 0 
60
 PeTho 
 Thương Hào 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 12,955 
 0 
61
 ThuongHiep13 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 11,620 
 0 
62
 MeraNomi 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 5,695 
 0 
63
 SoulBlood 
 Thương Hào 
 110 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 6 
 3,075 
 0 
64
 ThuongK152 
 Thương Hào 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 6,580 
 0 
65
 BroLy 
 Thương Hào 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 22,530 
 0 
66
 ZzzBOSSzzZ 
 Thương Hào 
 109 
 ThatTinhHoi  
 Tà phái 
 5 
 2,970 
 0 
67
 Soul 
 Thương Hào 
 109 
 GaCon  
 Tà phái 
 5 
 9,410 
 0 
68
 Mikakunin 
 Thương Hào 
 108 
 TheLegends  
 Chính phái 
 5 
 2,615 
 0 
69
 Shjn 
 Thương Hào 
 108 
 HuyetToc  
 Chính phái 
 5 
 7,120 
 0 
70
 ZaKun 
 Thương Hào 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 5,935 
 0 
71
 huuaglx003 
 Thương Hào 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 6,280 
 0 
72
 LkForever 
 Thương Hào 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 4,545 
 0