HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 GetToMan 
 Thương Hào 
 115 
 OnePiece2  
 Tà phái 
 6 
 4,420 
 0 
50
 CuBaTuoiTeen 
 Thương Hào 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 6,395 
 0 
51
 SoGo 
 Thương Hào 
 114 
 BigFour  
 Tà phái 
 6 
 9,800 
 0 
52
 MaThuong 
 Thương Hào 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 30,298 
 0 
53
 Oppa 
 Thương Hào 
 114 
 DungLaChem  
 Chính phái 
 6 
 18,106 
 0 
54
 DuongGiaTuong 
 Thương Hào 
 114 
 BiSexual  
 Tà phái 
 6 
 5,915 
 0 
55
 Nhau 
 Thương Hào 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 16,408 
 0 
56
 iIDeNguIi 
 Thương Hào 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 5,155 
 0 
57
 zZVenomZz 
 Thương Hào 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 31,263 
 0 
58
 Thuongz 
 Thương Hào 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 25,786 
 0 
59
 81GlAyp 
 Thương Hào 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 59,574 
 0 
60
 TZuesi 
 Thương Hào 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 14,145 
 0 
61
 HoaThu 
 Thương Hào 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 4,600 
 0 
62
 Heomapmap 
 Thương Hào 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 5,430 
 0 
63
 Hime 
 Thương Hào 
 111 
 AriaCompany  
 Chính phái 
 6 
 3,045 
 0 
64
 KuViet 
 Thương Hào 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 14,090 
 0 
65
 PeTho 
 Thương Hào 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 12,955 
 0 
66
 Dai2Tat 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 3,145 
 0 
67
 ThuongHiep13 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 11,620 
 0 
68
 MeraNomi 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 5,695 
 0 
69
 SoulBlood 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 3,075 
 0 
70
 longthaicuc 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 1,990 
 0 
71
 ThuongK152 
 Thương Hào 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 6,580 
 0 
72
 BroLy 
 Thương Hào 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 39,770 
 0