HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 Diane 
 Thương Hào 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 11,425 
 0 
50
 zYenSu 
 Thương Hào 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 12,665 
 0 
51
 Hanas 
 Thương Hào 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 6,868 
 0 
52
 Hime 
 Thương Hào 
 115 
 AriaCompany  
 Chính phái 
 6 
 30,130 
 0 
53
 GetToMan 
 Thương Hào 
 115 
 OnePiece2  
 Tà phái 
 6 
 4,420 
 0 
54
 CuBaTuoiTeen 
 Thương Hào 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 6,395 
 0 
55
 SoGo 
 Thương Hào 
 114 
 BigFour  
 Tà phái 
 6 
 9,800 
 0 
56
 MaThuong 
 Thương Hào 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 30,408 
 0 
57
 Oppa 
 Thương Hào 
 114 
 DungLaChem  
 Chính phái 
 6 
 18,106 
 0 
58
 DuongGiaTuong 
 Thương Hào 
 114 
 BiSexual  
 Tà phái 
 6 
 5,915 
 0 
59
 Nhau 
 Thương Hào 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 16,408 
 0 
60
 iIDeNguIi 
 Thương Hào 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 5,155 
 0 
61
 zZVenomZz 
 Thương Hào 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 31,263 
 0 
62
 Thuongz 
 Thương Hào 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 25,811 
 0 
63
 81GlAyp 
 Thương Hào 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 59,574 
 0 
64
 TZuesi 
 Thương Hào 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 14,145 
 0 
65
 HoaThu 
 Thương Hào 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 4,600 
 0 
66
 Heomapmap 
 Thương Hào 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 5,430 
 0 
67
 XxThuongxX 
 Thương Hào 
 111 
 BacBangCung  
 Tà phái 
 6 
 65,640 
 0 
68
 KuViet 
 Thương Hào 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 14,170 
 0 
69
 PeTho 
 Thương Hào 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 13,010 
 0 
70
 Dai2Tat 
 Thương Hào 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 3,145 
 0 
71
 ThuongHiep13 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 11,620 
 0 
72
 MeraNomi 
 Thương Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 5,695 
 0