HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 QVuong 
 Thương Hào 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 9,003 
 0 
50
 ZxTeoEmxZ 
 Thương Hào 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 13,985 
 0 
51
 Gyra 
 Thương Hào 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 31,460 
 0 
52
 Diane 
 Thương Hào 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 11,425 
 0 
53
 zYenSu 
 Thương Hào 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 12,665 
 0 
54
 Hanas 
 Thương Hào 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 6,868 
 0 
55
 CuiVl 
 Thương Hào 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 3,510 
 0 
56
 MaThuong 
 Thương Hào 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 30,878 
 0 
57
 GetToMan 
 Thương Hào 
 115 
 OnePiece2  
 Tà phái 
 6 
 4,420 
 0 
58
 CuBaTuoiTeen 
 Thương Hào 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 6,395 
 0 
59
 SoGo 
 Thương Hào 
 114 
 BigFour  
 Tà phái 
 6 
 9,800 
 0 
60
 Oppa 
 Thương Hào 
 114 
 DungLaChem  
 Chính phái 
 6 
 18,106 
 0 
61
 DuongGiaTuong 
 Thương Hào 
 114 
 BiSexual  
 Tà phái 
 6 
 5,915 
 0 
62
 OBOB1 
 Thương Hào 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 3,940 
 0 
63
 Nhau 
 Thương Hào 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 16,408 
 0 
64
 iIDeNguIi 
 Thương Hào 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 5,155 
 0 
65
 zZVenomZz 
 Thương Hào 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 31,263 
 0 
66
 Thuongz 
 Thương Hào 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 25,821 
 0 
67
 81GlAyp 
 Thương Hào 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 59,574 
 0 
68
 TZuesi 
 Thương Hào 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 14,145 
 0 
69
 ChiBaGiangHo 
 Thương Hào 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 1,820 
 0 
70
 HoaThu 
 Thương Hào 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 4,600 
 0 
71
 Heomapmap 
 Thương Hào 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 5,430 
 0 
72
 XxThuongxX 
 Thương Hào 
 111 
 BacBangCung  
 Tà phái 
 6 
 103,020 
 0