HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 EmGaiNhaQue 
 Cung Thủ 
 121 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 37,235 
 0 
50
  NuCungta  
 Cung Thủ 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 32,505 
 0 
51
 NiNa 
 Cung Thủ 
 120 
 SundayStores  
 Tà phái 
 7 
 37,696 
 0 
52
 LeeLong 
 Cung Thủ 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 46,216 
 0 
53
 KimMy 
 Cung Thủ 
 120 
 CKFH  
 Chính phái 
 7 
 31,607 
 0 
54
 CherryChip 
 Cung Thủ 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 58,310 
 0 
55
 KuroNeko 
 Cung Thủ 
 120 
 AriaCompany  
 Tà phái 
 7 
 55,946 
 0 
56
 LinhPhuong 
 Cung Thủ 
 120 
 BigFour  
 Chính phái 
 7 
 29,238 
 0 
57
 banhbao 
 Cung Thủ 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 22,205 
 0 
58
 1Ch0tSml 
 Cung Thủ 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 82,541 
 0 
59
 TieuPham 
 Cung Thủ 
 118 
 TinhAE  
 Tà phái 
 6 
 13,840 
 0 
60
 ZzzOneHitzzZ 
 Cung Thủ 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 40,048 
 0 
61
 YeuDieuThucNu 
 Cung Thủ 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 33,079 
 0 
62
 GaoKsf 
 Cung Thủ 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 13,564 
 0 
63
 NhamLaDin 
 Cung Thủ 
 117 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 6 
 16,561 
 0 
64
 ThichBanCung 
 Cung Thủ 
 117 
 Challenger  
 Tà phái 
 6 
 25,573 
 0 
65
 bachlongcung 
 Cung Thủ 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 14,292 
 0 
66
 zSaiThoiDiem 
 Cung Thủ 
 116 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 1,800 
 0 
67
 RaiJin93 
 Cung Thủ 
 116 
 BigFour  
 Tà phái 
 6 
 37,712 
 0 
68
 XXXXXX 
 Cung Thủ 
 116 
 LanKwaiFong  
 Chính phái 
 6 
 12,453 
 0 
69
 Fang 
 Cung Thủ 
 116 
 BigFour  
 Tà phái 
 6 
 34,992 
 0 
70
 S2KyNiem 
 Cung Thủ 
 116 
 TinhAE  
 Chính phái 
 6 
 31,937 
 0 
71
 CungChan 
 Cung Thủ 
 116 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 6 
 8,595 
 0 
72
 Nothing 
 Cung Thủ 
 116 
 LanKwaiFong  
 Chính phái 
 6 
 11,155 
 0