HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 BuffDickThuc 
 Đại Phu 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 16,211 
 0 
50
 TheKill 
 Đại Phu 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 101,749 
 0 
51
 DAGamingxx 
 Đại Phu 
 133 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 8 
 48,855 
 0 
52
 Kazuma 
 Đại Phu 
 133 
 WonderLand  
 Chính phái 
 8 
 81,278 
 0 
53
 BacSyThuY 
 Đại Phu 
 132 
  
 Tà phái 
 8 
 78,123 
 0 
54
 DaiBoi 
 Đại Phu 
 132 
 IndoFood  
 Tà phái 
 8 
 8,060 
 0 
55
 Naturo1 
 Đại Phu 
 132 
 TinhAE  
 Tà phái 
 8 
 64,422 
 0 
56
 Truong 
 Đại Phu 
 132 
 HacPhongBang  
 Chính phái 
 8 
 88,930 
 0 
57
 ThichEH 
 Đại Phu 
 132 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 48,951 
 0 
58
 RustedHealer 
 Đại Phu 
 132 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 8 
 40,355 
 0 
59
 SOPHIA 
 Đại Phu 
 131 
  
 Chính phái 
 7 
 58,460 
 0 
60
 oShin 
 Đại Phu 
 131 
 AThan  
 Tà phái 
 8 
 62,815 
 0 
61
 HeaventMoon 
 Đại Phu 
 131 
  
 Tà phái 
 7 
 75,390 
 0 
62
 BuffThue 
 Đại Phu 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 35,251 
 0 
63
 MyDung 
 Đại Phu 
 130 
 SaiGon  
 Tà phái 
 8 
 21,010 
 0 
64
  Alethea  
 Đại Phu 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 62,542 
 0 
65
 MeowMeow 
 Đại Phu 
 130 
 ThanGiao  
 Chính phái 
 8 
 29,013 
 0 
66
 xPersephonex 
 Đại Phu 
 130 
 TinhAE  
 Chính phái 
 8 
 77,170 
 0 
67
 HieuThuocTay 
 Đại Phu 
 130 
 TuoiThoDD  
 Tà phái 
 7 
 70,355 
 0 
68
 THienLYLY 
 Đại Phu 
 129 
 NewKing  
 Chính phái 
 7 
 27,395 
 0 
69
 BxSonNguyen02 
 Đại Phu 
 129 
 NewKing  
 Tà phái 
 7 
 23,935 
 0 
70
 BalaBon 
 Đại Phu 
 129 
 Trevor  
 Chính phái 
 7 
 23,890 
 0 
71
 DoctorCare 
 Đại Phu 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 29,490 
 0 
72
 BuffAnhLaBest 
 Đại Phu 
 128 
 CBTeam  
 Tà phái 
 7 
 26,445 
 0