HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 HaShi 
 Thích Khách 
 114 
 FairyTail  
 Tà phái 
 6 
 17,830 
 0 
50
 BatGioi 
 Thích Khách 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 9,730 
 0 
51
 ConHeoBien 
 Thích Khách 
 114 
 BigFour  
 Tà phái 
 6 
 18,233 
 0 
52
 iIDeNhiIi 
 Thích Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 4,465 
 0 
53
 BabyNinja 
 Thích Khách 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 6,750 
 0 
54
 Chinh 
 Thích Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 5,555 
 0 
55
 NjnJaDAG 
 Thích Khách 
 112 
 DAGamingS2  
 Chính phái 
 6 
 3,715 
 0 
56
 VipXuanhp 
 Thích Khách 
 112 
 zZzBuiDoizZz  
 Chính phái 
 6 
 18,305 
 0 
57
 ThuHien 
 Thích Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 8,045 
 0 
58
 YuiHatano 
 Thích Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 10,885 
 0 
59
 ThichMocCua 
 Thích Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 16,501 
 0 
60
 BlackRose 
 Thích Khách 
 111 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 6 
 4,845 
 0 
61
 Fana 
 Thích Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 3,730 
 0 
62
 MeoKeuMeoMeo 
 Thích Khách 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 4,700 
 0 
63
 ZxQuyenxZ 
 Thích Khách 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 3,075 
 0 
64
 ZzGenjizZ 
 Thích Khách 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 3,105 
 0 
65
 VuiVeNao 
 Thích Khách 
 110 
 TeThien  
 Chính phái 
 6 
 11,620 
 0 
66
 NinJa9x 
 Thích Khách 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 7,475 
 0 
67
 SsEoAzZ 
 Thích Khách 
 110 
  
 Chính phái 
 5 
 1,605 
 0 
68
 Ankylo 
 Thích Khách 
 109 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 5 
 2,750 
 0 
69
 Zoee 
 Thích Khách 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 2,845 
 0 
70
 ThieuOxii 
 Thích Khách 
 109 
  
 Tà phái 
 5 
 7,869 
 0 
71
 KFCzzNin 
 Thích Khách 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 37,922 
 0 
72
 CuDangCang 
 Thích Khách 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 14,645 
 0