HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 NasTSU 
 Thích Khách 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 12,905 
 0 
50
 Illusion 
 Thích Khách 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 20,299 
 0 
51
 MDxx 
 Thích Khách 
 119 
 GreekMyth  
 Tà phái 
 6 
 20,196 
 0 
52
 MrNamGau1 
 Thích Khách 
 119 
  
 Chính phái 
 6 
 10,603 
 0 
53
 GhostVN 
 Thích Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 36,635 
 0 
54
 Scar 
 Thích Khách 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 49,450 
 0 
55
 MongToNhatXom 
 Thích Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 42,774 
 0 
56
 LetW 
 Thích Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 34,450 
 0 
57
 HuongDao 
 Thích Khách 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 8,650 
 0 
58
 P0ol 
 Thích Khách 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 32,835 
 0 
59
 MasterYi 
 Thích Khách 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 39,630 
 0 
60
 VoCuaYi 
 Thích Khách 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 31,145 
 0 
61
 Tunnn 
 Thích Khách 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 1,004 
 0 
62
 DonNhuLoi 
 Thích Khách 
 115 
 GaiGoiCC  
 Tà phái 
 6 
 18,050 
 0 
63
 ZzTieuKiemzZ 
 Thích Khách 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 6,780 
 0 
64
 1ChotSml 
 Thích Khách 
 114 
 TinhAE  
 Tà phái 
 6 
 56,878 
 0 
65
 ThichBemNhau 
 Thích Khách 
 114 
 VipNhatSever  
 Chính phái 
 6 
 12,642 
 0 
66
 LyTuThat 
 Thích Khách 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 3,055 
 0 
67
 HaShi 
 Thích Khách 
 114 
 FairyTail  
 Tà phái 
 6 
 17,830 
 0 
68
 BatGioi 
 Thích Khách 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 9,730 
 0 
69
 ConHeoBien 
 Thích Khách 
 114 
 BigFour  
 Tà phái 
 6 
 18,233 
 0 
70
 ThanhDieu 
 Thích Khách 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 3,845 
 0 
71
 ChotLoiRuot 
 Thích Khách 
 113 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 6 
 4,570 
 0 
72
 iIDeNhiIi 
 Thích Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 4,465 
 0