HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 DonNhuLoi 
 Thích Khách 
 115 
 GaiGoiCC  
 Tà phái 
 6 
 18,050 
 0 
50
 Usami 
 Thích Khách 
 115 
 AriaCompany  
 Tà phái 
 6 
 53,037 
 0 
51
 ZzTieuKiemzZ 
 Thích Khách 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 6,780 
 0 
52
 1ChotSml 
 Thích Khách 
 114 
 TinhAE  
 Tà phái 
 6 
 56,878 
 0 
53
 ThichBemNhau 
 Thích Khách 
 114 
 VipNhatSever  
 Chính phái 
 6 
 12,642 
 0 
54
 HaShi 
 Thích Khách 
 114 
 FairyTail  
 Tà phái 
 6 
 17,830 
 0 
55
 BatGioi 
 Thích Khách 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 9,730 
 0 
56
 ConHeoBien 
 Thích Khách 
 114 
 BigFour  
 Tà phái 
 6 
 18,233 
 0 
57
 Giet204 
 Thích Khách 
 114 
 Suzuran  
 Tà phái 
 6 
 1,575 
 0 
58
 ThanhDieu 
 Thích Khách 
 113 
 Suzuran  
 Tà phái 
 6 
 3,845 
 0 
59
 ChotLoiRuot 
 Thích Khách 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 3,565 
 0 
60
 iIDeNhiIi 
 Thích Khách 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 4,465 
 0 
61
 BabyNinja 
 Thích Khách 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 6,750 
 0 
62
 Chinh 
 Thích Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 5,555 
 0 
63
 NjnJaDAG 
 Thích Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 5,725 
 0 
64
 VipXuanhp 
 Thích Khách 
 112 
 zZzBuiDoizZz  
 Chính phái 
 6 
 18,305 
 0 
65
 NguyenTLoc 
 Thích Khách 
 112 
 Suzuran  
 Tà phái 
 6 
 2,640 
 0 
66
 longgia 
 Thích Khách 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 7,805 
 0 
67
 YuiHatano 
 Thích Khách 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 10,885 
 0 
68
 ThichMocCua 
 Thích Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 16,501 
 0 
69
 BlackRose 
 Thích Khách 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 4,845 
 0 
70
 Fana 
 Thích Khách 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 3,730 
 0 
71
 MeoKeuMeoMeo 
 Thích Khách 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 4,700 
 0 
72
 ZxQuyenxZ 
 Thích Khách 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 3,075 
 0