HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 DieuThuyen 
 Cầm Sư 
 116 
 TeThien  
 Chính phái 
 6 
 26,917 
 0 
50
 Dent 
 Cầm Sư 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 12,770 
 0 
51
 Hunters 
 Cầm Sư 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 64,535 
 0 
52
 PhuogCle 
 Cầm Sư 
 115 
 LegendsOfGod  
 Tà phái 
 6 
 8,090 
 0 
53
 o0oShano0o 
 Cầm Sư 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 11,305 
 0 
54
  LucChiMaCam  
 Cầm Sư 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 519,998 
 0 
55
 RedRuby 
 Cầm Sư 
 114 
 ATyLaVuong  
 Tà phái 
 6 
 5,470 
 0 
56
 YangSuHuynh 
 Cầm Sư 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 5,050 
 0 
57
 ChiHue 
 Cầm Sư 
 114 
 DAGamingS2  
 Tà phái 
 6 
 5,255 
 0 
58
 iIDeThatIi 
 Cầm Sư 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 5,060 
 0 
59
 Minx 
 Cầm Sư 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 34,249 
 0 
60
 S2NguoiAy 
 Cầm Sư 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 13,299 
 0 
61
 CS92 
 Cầm Sư 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 3,555 
 0 
62
 BachThien 
 Cầm Sư 
 113 
  
 Chính phái 
 6 
 4,010 
 0 
63
 Daneliya 
 Cầm Sư 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 7,915 
 0 
64
 CS922 
 Cầm Sư 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 3,245 
 0 
65
 CS921 
 Cầm Sư 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 3,275 
 0 
66
 Join 
 Cầm Sư 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 13,545 
 0 
67
 CamSu01 
 Cầm Sư 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 1,995 
 0 
68
 CoHangXom 
 Cầm Sư 
 112 
 NewBieGuild  
 Tà phái 
 6 
 7,765 
 0 
69
 phoGamDoc 
 Cầm Sư 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 21,725 
 0 
70
 DanBachPhong 
 Cầm Sư 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 2,640 
 0 
71
 Vios 
 Cầm Sư 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 3,020 
 0 
72
 HoangThienLam 
 Cầm Sư 
 110 
  
 Tà phái 
 6 
 1,525 
 0