HK-DV.NET
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 TrumSoPK 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 8,891 
 0 
50
 BHzaimKu 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 Suzuran  
 Chính phái 
 7 
 24,530 
 0 
51
 Framer1 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 62,648 
 0 
52
 TuanCanh 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 40,323 
 0 
53
 DytGai16 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 54,168 
 0 
54
 Emilly 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
  
 Tà phái 
 7 
 43,190 
 0 
55
 PhuongNghi 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 HoaLongBang  
 Chính phái 
 7 
 74,055 
 0 
56
 Jager 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 IndoFood  
 Tà phái 
 7 
 59,720 
 0 
57
 NhocTocBac 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 BigFour  
 Tà phái 
 7 
 67,672 
 0 
58
 BachNgocDuong 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 PhuKhaiPhong  
 Tà phái 
 7 
 48,015 
 0 
59
 Heaven 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 35,762 
 0 
60
 KuteNo04 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 3,230 
 0 
61
 KuteNo01 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 480 
 0 
62
 Shin 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 57,055 
 0 
63
 ATK1000 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 94,943 
 0 
64
 TieuHuong001 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 GreenLand  
 Tà phái 
 7 
 9,170 
 0 
65
 TieuHuong002 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 GreenLand  
 Tà phái 
 7 
 9,380 
 0 
66
 PALADINPTG 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 NewKing  
 Chính phái 
 7 
 31,685 
 0 
67
 KuteNo00 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 95 
 0 
68
 TieuHuong03 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 GreenLand  
 Tà phái 
 7 
 8,895 
 0 
69
 HitFA 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 7,746 
 0 
70
 TieuHuong02 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 GreenLand  
 Tà phái 
 7 
 8,520 
 0 
71
 Gladiator 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 RoyalBlood  
 Tà phái 
 7 
 40,885 
 0 
72
 KuteNo02 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 SundayStores  
 Chính phái 
 7 
 54,240 
 0